Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Opartyová Mária, Ing. 304 III. 038/2440 170 maria.opartyova@upsvr.gov.sk
Správa majetku a pokladňa Adamkovičová Miriam 311 III. 038/2440 176 miriam.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Hlinková Beáta 305 III. 038/2440 174 beata.hlinkova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Hromadová Rybanská Lucia, Ing. 310 III. 038/2440 181 lucia.hromadovarybanska@upsvr.gov.sk
Podateľňa a archív Moravčíková Martina, Ing. prízemie 038/2440 999 martina.moravcikova@upsvr.gov.sk
Správa budovy a autodoprava Rigáň Vlastimil, Ing. 309 III. 038/2440 190 vlastimil.rigan@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Sílešová Mária 305 III. 038/2440 174 maria.silesova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Vyletelková Božena, Bc. 310 III. 038/2440 181 bozena.vyletelkova@upsvr.gov.sk
späť