Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Ing. Mária Opartyová 304 III. 038/2440 170 maria.opartyova@upsvr.gov.sk
Správa majetku a pokladňa Miriam Adamkovičová 311 III. 038/2440 176 miriam.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Beáta Hlinková 305 III. 038/2440 174 beata.hlinkova@upsvr.gov.sk
Podateľňa a archív Blažena Holienčinová prízemie 038/2440 999 blazena.holiencinova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Ing. Hromadová Rybanská Lucia 310 III. 038/2440 181 lucia.hromadovarybanska@upsvr.gov.sk
Správa budovy a autodoprava Ing. Vlastimil Rigáň 309 III. 038/2440 190 vlastimil.rigan@upsvr.gov.sk
Finančné účtovníctvo a platobný styk Mária Sílešová 305 III. 038/2440 174 maria.silesova@upsvr.gov.sk
Evidencia pohľadávok Bc. Božena Vyletelková 310 III. 038/2440 181 bozena.vyletelkova@upsvr.gov.sk
späť