Odbor služieb zamestnanosti

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Vaníková Jana, PhDr. 19 1 047/2451 300 jana.vanikova@upsvr.gov.sk
späť