Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Veľký Krtíš</strong>

Oznamy úradu a novinky

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020
10. 11. 2020 viac
Zmeny od 04.11.2020

V zmysle záverov Krízového štábu sa od 4.11.2020 rušia všetky predchádzajúce opatrenia, ktoré obmedzovali pohyb klientov po úrade.

Ruší sa preberanie všetkých písomností a konzultácií s vybranými zamestnancami na recepcii úradu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 4.11.2020 fungujú v štandardnom režime.

 Opatrenia na základe Uznesenia vlády SR č. 693 z 28.10.2020 platia naďalej.

03. 11. 2020 viac
Zmena úradných hodín k 02.11.2020

Od 02.11.2020 sa rušia nestránkové dni a menia sa na štandardné úradné hodiny

Pondelok          8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Utorok              8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Streda              8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 17,00 hod.

Štvrtok             nestránkový deň

Piatok               8,00 – 12,00 hod.

Na  základe Uznesenia vlády SR č. 693 z 28.10.2020:

 A. Každý občan, uchádzač o zamestnanie, ktorý  sa v čase od 2.11.2020 – 8.11.2020 dostaví na úrad práce, je povinný sa preukázať pred vstupom do budovy potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonávaným  od 29.10.2020 do 1.11.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID 19 vykonaným od 29.10.2020 do 1.11.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,  v prípade, že ide o osobu, ktorá prekonala COVID 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace (diagnostikované ochorenie od 1.8.2020-15.10.2020) 

B. V prípade, že sa občan, uchádzač o zamestnanie  nepreukáže vyššie uvedeným výsledkom, nie je možné mu umožniť vstup do budovy úradu, ani na recepciu úradu práce, podateľňu,... U uvedeného občana, uchádzača o zamestnanie ide o porušenie nariadenia vlády SR o zákaze vychádzania.

 

02. 11. 2020 viac
SOS Dotácia
29. 10. 2020 viac
Zmena úradných hodín k 28.10.2020

Od 28.10.2020 sa menia úradné hodiny.

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do
odvolania ZRUŠENÉ.

Žiadame klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú
návštevu  úradov  a na  komunikáciu  využívali email,  telefonický  kontakt  a poštové
služby.
 
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady (žiadosti, dohody, atď.) osobne, úrad
ich preberie  v priestoroch  recepcie,  pri vchode do úradu. 

27. 10. 2020 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac