Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Veľký Krtíš</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na rok 2020 vypracoval plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre svoj územný obvod.

28. 06. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac