Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Veľký Krtíš</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

09. 07. 2020 viac
Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020
12. 06. 2020 viac
Zmluva SPODaSK-VK-1/2020

Zmluva SPODaSK-VK-1/2020

o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 73 ods. 2písm. e) bod 15, § 73 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“/ v nadväznosti na ustanovenia 11 ods. 3, písm. b) Zákona č. 305/2005 Z. z.

29. 05. 2020 viac
Zmena úradných hodín

Od 11.05.2020 sa menia úradné hodiny.

Pondelok            8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Utorok                8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 15,00 hod.

Streda                8,00 - 12,00 hod.  13,00 - 17,00 hod.

Štvrtok               nestránkový deň

Piatok                 8,00 – 12,00 hod.

Zároveň žiadame všetkých klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia (nosenie rúšok, odstup osôb minimálne 2 metre, dezinfekcie a časté umývanie rúk,...).

07. 05. 2020 viac
Pomáhame ľuďom ÚPSVR Veľký Krtíš

pomahameludom.vk@upsvr.gov.sk

07. 04. 2020 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac