Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 047/2451511

Oddelenie sprostredkovania práce

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115 vk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hudecová Renáta, PhDr. 36 1 047/2451 130 renata.hudecova@upsvr.gov.sk
Recepcia Magová Iveta príz. 047/2451 115 iveta.magova@upsvr.gov.sk
referent OSP Trebuľová Katarína, Ing. OSO príz. 047/2451 312 katarina.trebulova@upsvr.gov.sk
referent OSP Mitter Ivan, Mgr. OSP príz. 047/2451 314 ivan.mitter@upsvr.gov.sk
referent OSP Hajnárová Timea, Mgr. OSP príz. 047/2451 514 timea.hajnarova@upsvr.gov.sk
referent OSP Hívešová Mária, Bc. OSP príz. 047/2451 513 maria.hivesova@upsvr.gov.sk
referent OSP Orlayová Simona OSP príz. 047/2451 416 simona.orlayova@upsvr.gov.sk
referent OSP Čaplová Lukácsová Andrea, Bc. OSP príz. 047/2451 551 Andrea.CaplovaLukacsova@upsvr.gov.sk
referent OSP Sziszterová Hedviga OSP príz. 047/2451 311 hedviga.sziszterova@upsvr.gov.sk
referent OSP Palková Miroslava, Mgr. OSP príz. 047/2451 404 palkova.miroslava@upsvr.gov.sk
referent OSP Hladká Monika, Bc. OSP príz. 047/2451 550 monika.hladka@upsvr.gov.sk
referent OSP Horváthová Tatiana OSP príz. 047/2451 408 tatiana.horvathova@upsvr.gov.sk
referent OSP Lichvárová Liana OSP príz. 047/2451 552 liana.lichvarova@upsvr.gov.sk
referent OSP Pohanka Tomáš, Mgr. OSP príz. 047/2451 410 tomas.pohanka@upsvr.gov.sk
Vysunuté pracovisko Vinica
referent OSP Pixiadesová Frederika, Mgr. OSP príz. 047/2452701 frederika.pixiadesova@upsvr.gov.sk
referent OSP Cvengelová Adriana OSP príz. 047/2452702 adriana.cvengelova@upsvr.gov.sk
referent 1. kontaktu pre HN a NVaŠSD Péterová Sabína OSP príz. 047/2452703 sabina.peterova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Bartošová Adriana Mgr. 66 2 047/2451 304 adriana.bartosova@upsvr.gov.sk
Referent Berecká Dominika Mgr. 68 2 047/2451 558 dominika.berecka@upsvr.gov.sk
referent Valachová Petra, Ing. 66 2 047/2451 303 petra.valachova@upsvr.gov.sk
referent Černáková Ema, Bc. 68 2 047/2451 557 ema.cernakova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Šárközyová Zuzana, Mgr. 69 2 047/2451 131 zuzana.sarkozyova@upsvr.gov.sk
referent Bugyi Schmidt Hajnalka, Ing. 69 2 047/2451 132 Hajnalka.BugyiSchmidt@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Hajtman Július, Ing. 19 1 047/2451 300 julius.hajtman@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Matejová Denisa, Ing. 29 1 047/2451 315 denisa.matejova@upsvr.gov.sk
referent Prelovská Ľubica, Mgr. 20 1 047/2451 407 lubica.prelovska@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a poradenstva

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Cellengová Silvia, Mgr. 13 príz. 047/2451 400 silvia.cellengova@upsvr.gov.sk
referent Urgelová Katarína, Ing. 8 príz. 047/2451 451 katarina.urgelova@upsvr.gov.sk
referent Násalyová Denisa 7 príz. 047/2451 455 denisa.nasalyova@upsvr.gov.sk
výbor pre otázky zamestnanosti Černáková Jozefína, Mgr. 9 príz. 047/2451 457 jozefina.cernakova@upsvr.gov.sk
referent Melicherová Marcela 10 príz. 047/2451 452 marcela.melicherova@upsvr.gov.sk
referent Marčoková Nikoleta, Mgr. 11 príz. 047/2451 224 nikoleta.marcokova@upsvr.gov.sk
referent Havrilová Vanesa, Mgr. 10 príz. 047/2451 111 vanesa.havrilova@upsvr.gov.sk
referent Koštialová Katarína, Ing. 6 príz. 047/2451 459 katarina.kostialova@upsvr.gov.sk
referent Nagyová Hana, Mgr. 11 príz. 047/2451 453 hana.nagyova@upsvr.gov.sk
ESF Tóthová Tatiana, Ing. 5 príz. 047/2451 220 tatiana.tothova@upsvr.gov.sk
ESF Kováčová Anna 5 príz. 047/2451 225 anna.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Zručnosti pre trh práce/AOTP Varechová Nikola 28 1 047/2451 454 nikola.varechova@upsvr.gov.sk
Team leader Čierna Mariana, Mgr. 30 1 047/2451 402 mariana.cierna@upsvr.gov.sk
referent Hulecová Zuzana, Ing. 30 1 047/2451 406 zuzana.hulecova@upsvr.gov.sk
referent Vlkolenská Monika, Ing. 26 1 047/2451 411 monika.vlkolenska@upsvr.gov.sk
referent Paumerová Katarína, Mgr. 25 1 047/2451 413 katarina.paumerova@upsvr.gov.sk
referent Váňová Martina Ing., PhD. 21 1 047/2451 415 martina.vanova@upsvr.gov.sk
referent Srník Simon, Mgr. 21 1 047/2451 405 simon.srnik@upsvr.gov.sk
referent Kurecová Klaudia, Mgr. 26 1 047/2451 458 klaudia.kurecova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Balíková Marianna, Ing. 39 1 047/2451 333 marianna.balikova2@upsvr.gov.sk
referent Štrbíková Beáta, Mgr. 17 príz. 047/2451 337 beata.strbikova@upsvr.gov.sk
referent Hašková Beáta 50 1 047/2451 334 beata.haskova@upsvr.gov.sk
referent Martinková Eva 50 1 047/2451 335 eva.martinkova@upsvr.gov.sk
referent Zolnayová Perla, Bc. 51 1 047/2451 336 perla.zolnayova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Filipová Petra, Ing. 27 príz. 047/2451 500 petra.filipova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Zolcer Murár Bernadeta, Mgr. 28 príz. 047/2451 670 bernadeta.murarova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Lekýrová Anna, Mgr. 15 príz. 047/2451 672 anna.lekyrova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Malatincová Erika, Mgr. 25 príz. 047/2451 671 erika.malatincova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Ballová Martina, Mgr. 15 príz. 047/2451 673 martina.ballova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Balážová Andrea, Ing. 27 príz. 047/2451 641 andrea.balazova2@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Sabóová Tímea, Ing. 26 príz. 047/2451 644 timea.saboova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Bražinová Tatiana, Ing. 29 príz. 047/2451 642 tatiana.brazinova@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Záchenská Nikoleta 27 príz. 047/2451 645 nikoleta.zachenska@upsvr.gov.sk
referent peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Resutíková Gabriela Bc. 29 príz. 047/2451 643 gabriela.resutikova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Sedlačeková Lucia, Mgr. 53 2 047/2451 681 lucia.sedlacekova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Báňayová Eva, Bc. 53 2 047/2451 681 eva.banayova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kőrösová Danica, Ing. 18 príz. 047/2451 510 danica.korosova@upsvr.gov.sk
referent Drugdová Mária, Ing. 16 príz. 047/2451 516 maria.drugdova@upsvr.gov.sk
referent Adamová Timea Mgr. 22 príz. 047/2451 520 timea.adamova@upsvr.gov.sk
referent Melichová Zuzana, Mgr. 19 príz. 047/2451 518 zuzana.melichova@upsvr.gov.sk
referent Molnárová Katarína, Ing. 21 príz. 047/2451 522 katarina.molnarova@upsvr.gov.sk
referent Képešová Jana, Mgr. 22 príz. 047/2451 517 jana.kepesova@upsvr.gov.sk
referent Sandová Stanislava, Ing. 24 príz. 047/2451 523 stanislava.sandova@upsvr.gov.sk
referent Rojíková Miroslava, Ing. 21 príz. 047/2451 519 miroslava.rojikova@upsvr.gov.sk
referent Čárska Katarína, Mgr. 24 príz. 047/2451 553 katarina.carska@upsvr.gov.sk
referent Schmidtová Mária, Ing. 23 príz. 047/2451 555 maria.schmidtova@upsvr.gov.sk
referent Longajová Jana, Bc. 20 príz. 047/2451 515 jana.longajova@upsvr.gov.sk
referent Húšťavová Adriana, PhDr. 20 príz. 047/2451 515 adriana.hustavova@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Katarína, Bc. 55 2 047/2451 681 katarina.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre HN, NVaŠSD

Madácha 2
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent Kristínová Marta 1-2 prízemie 047/2451 412 marta.kristinova@upsvr.gov.sk
Referent Palásthyová Aneta 1-2 prízemie 047/2451 511 aneta.palasthyova@upsvr.gov.sk
Referent Kuráková Dorota, Bc. 1-2 priz 047/2451 414 dorota.kurakova@upsvr.gov.sk
Referent Mäsiarová Zuzana, Bc. 1-2 prizemie 047/2451 512 zuzana.masiarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Macková Tatiana, Mgr. 45 1 047/2451 600 tatiana.mackova2@upsvr.gov.sk
referent Balážová Katarína, Mgr. 42 1 047/2451 609 katarina.balazova@upsvr.gov.sk
referent Fekete Mária, Ing 47 1 047/2451 611 maria.dudasova2@upsvr.gov.sk
referent Radošová Eva, Mgr. 42 1 047/2451 601 eva.radosova@upsvr.gov.sk
referent Žiaková Ľubica, Bc. 44 1 047/2451 605 lubica.ziakova@upsvr.gov.sk
referent Krapková Ľubica, Bc. 46 1 047/2451 602 lubica.krapkova@upsvr.gov.sk
referent Slobodníková Andrea, Mgr. 68 2 047/2451 607 andrea.slobodnikova@upsvr.gov.sk
referent Huszárová Taťjana, Mgr. 43 1 047/2451 604 tatjana.huszarova@upsvr.gov.sk
referent Vágovič Peter, Mgr. 47 1 047/2451 606 peter.vagovic@upsvr.gov.sk
referent Babková Miroslava, Mgr. 48 1 047/2451 612 miroslava.babkova@upsvr.gov.sk
referent Bercsényiová Monika, Bc. 49 1 047/2451 613 monika.bercsenyiova@upvsvr.gov.sk
psychológ – poradensko psychologických služieb v rámci „ Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ Pivková Noémi, Mgr. 104 3 047/2451 608 noemi.pivkova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Makanová Anna, Mgr. 67 2 047/2451 610 anna.makanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia - Povrazníková Povrazníková Jana, Ing. 62 2 047/2451 170 jana.povraznikova@upsvr.gov.sk
referent Rosiarová Martina 65 2 047/2451 171 martina.rosiarova@upsvr.gov.sk
referent Jarmila Kaššayová 64 2 047/2451 174 jarmila.kassayova@upsvr.gov.sk
referent Michalicová Viera, Ing. 64 2 047/2451 501 viera.michalicova@upsvr.gov.sk
referent Paučová Janette, Mgr. 57 2 047/2451 181 janette.betakova@upsvr.gov.sk
referent Husárová Silvia registr. príz. 047/2451 195 silvia.husarova@upsvr.gov.sk
referent Lendvay Igor 58 2 047/2451 186 igor.lendvay@upsvr.gov.sk
referent Kíni Pavel, Mgr. podateľňa príz. 047/2451 190 pavel.kini@upsvr.gov.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Madácha 2, Veľký Krtíš Recepcia: 047/2451 115
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
oddelenie prevádzky IS Hájek Vladimír, Ing. 27 1 047/2451 010 vladimir.hajek@upsvr.gov.sk
oddelenie prevádzky IS Fodor Filip, Mgr. 26 1 047/2451 013 filip.fodor@upsvr.gov.sk
personalistka Fekete Edina, Ing. 33 1 047/2451 121 edina.fekete@upsvr.gov.sk
mzdy, účtovníctvo, výkazníctvo Dubovská Janette 54 2 047/2451 179 janette.dubovska@upsvr.gov.sk
späť