Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Kohútová Jaroslava, Mgr. 217 2.posch. 046/2440 300 Jaroslava.Kohutova@upsvr.gov.sk
projekt Prvá pomoc, Prvá pomoc plus Kohutová Jaroslava, Mgr. 217 2.posch. 046/2440 300 Jaroslava.Kohutova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Glesková Dagmar 43 príz. 046/2440 301 Dagmar.Gleskova@upsvr.gov.sk
Henderlová Jana 43 príz. 046/2440 301 Jana.Henderlova@upsvr.gov.sk
Hrubinová Katarína, Ing. 43 príz. 046/2440 302 Katarina.Hrubinova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúca oddelenia Lenhartová Slavomíra, Mgr. 23A príz. 046/2440 370 Slavomira.Lenhartova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kavka Marián, Mgr. 2 príz. 046/2440 371 Marian.Kavka@upsvr.gov.sk
koordinátor Smejkal Roman, Ing. 2 príz. 046/2440 371 Roman.Smejkal@upsvr.gov.sk
koordinátor Bella Miroslav 23 príz. 046/2440 372 Miroslav.Bella@upsvr.gov.sk
administratorka Rendeková Monika 23 príz. 046/2440 372 Monika.Rendekova@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Nováky
koordinátor Gašparovič Miloš, Ing. 6 príz. 046/2441 373 Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk
Agenda aktivačné centrum - pracovisko Handlová
koordinátor Vido Ján, Ing. 302 2.posch. 046/2442 373 Jan.Vido@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia Géczyová Margita, Ing. 219 2.posch. 046/2440 400 Margita.Geczyova@upsvr.gov.sk
ESF Janoušková Viera, Ing. 225 2.posch. 046/2440 420 Viera.Janouskova@upsvr.gov.sk
ESF Slížová Marta, Ing. 226 2.posch. 046/2440 423 Marta.Slizova@upsvr.gov.sk
ESF Pánisová Daniela, Mgr. 227 2.posch. 046/2440 422 Daniela.Panisova@upsvr.gov.sk
§53g, projekt "Prvá pomoc" Bařinová Eleonóra, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Eleonora.Barinova@upsvr.gov.sk
§52a, projekt "Prvá pomoc" Mjartanová Zdena, Bc. 202 2.posch. 046/2440 451 Zdena.Mjartanova@upsvr.gov.sk
§51, NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, projekt na podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva, projekt "Prvá pomoc" Šípošová Lenka, Mgr. 203 2.posch. 046/2440 454 Lenka.Siposova@upsvr.gov.sk
§52, §53a, §53c, §50, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Rybáriková Jana, Bc. 204 2.posch. 046/2440 452 Jana.Rybarikova@upsvr.gov.sk
§56, NP Praxou k zamestnaniu, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Borková Irena, Bc. 205 2.posch. 046/2440 404 Irena.Borkova@upsvr.gov.sk
§50j, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.2, projekt "Prvá pomoc" Révészová Ivana, Ing. 206 2.posch. 046/2440 458 Ivana.Reveszova@upsvr.gov.sk
§51a, §54 Reštart pre mladých, projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.3, projekt "Prvá pomoc" Vaňová Jana, Bc. 206 2.posch. 046/2440 411 Jana.Vanova2@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc", Husárová Eva, Bc. 207 2.posch. 046/2440 401 Eva.Husarova@upsvr.gov.sk
§32, §49, NP Úspešne na trhu práce, aktivita č.2., projekt "Pracuj, zmeň svoj život" akt. č.1, projekt "Prvá pomoc" Lauková Silvia, Ing. 207 2.posch. 046/2440 459 Silvia.Laukova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Šimová Jana, PhDr. MBA 208 2.posch. 046/2440 410 Jana.Simova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Sobotová Katarína, Ing. 208 2.posch. 046/2440 410 Katarina.Sobotova@upsvr.gov.sk
§55, §60 - zamestnávateľ, projekt "Prvá pomoc" Melišková Jana, Mgr. 209 2.posch. 046/2440 403 Jana.Meliskova@upsvr.gov.sk
§53, projekt "Prvá pomoc" Šimková Marcela 210 2.posch. 046/2440 406 Marcela.Simkova@upsvr.gov.sk
§60 - občan Dolníková Zuzana, Ing. (zastupuje Mgr. Štajerová Lena) 212 2.posch. 046/2440 405 Zuzana.Dolnikova@upsvr.gov.sk
§55 - chránené pracovisko - občan,§57,§59, projekt "Prvá pomoc" Štajerová Lena, Mgr. 212 2.posch. 046/2440 402 Lena.Stajerova@upsvr.gov.sk
Dírerová Monika, Ing. 205 2.posch. 046/2440 404 Monika.Direrova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci oddelenia Lukáč Michal, PaedDr. 13 príz. 046/2440 310 Michal.Lukac@upsvr.gov.sk
Cebáková Denisa, Mgr. 10 príz. 046/2440 314 Denisa.Cebakova@upsvr.gov.sk
Huléni Michaela, Mgr. 11 príz. 046/2440 311 Michaela.Huleni@upsvr.gov.sk
Stopková Martina, Mgr.Ing. 10 príz. 046/2440 318 Martina.Stopkova@upsvr.gov.sk
Sokolová Mária, Ing. 12 príz. 046/2440 315 Maria.Sokolova2@upsvr.gov.sk
Gramantíková Barbara, Mgr. 22 príz. 046/2440 312 Barbara.Gramantikova@upsvr.gov.sk
Kolesárová Anna, Mgr. 22 príz. 046/2440 313 Anna.Kolesarova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva Šalamonová Dominika, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Dominika.Salamonova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva Manduchová Kristína, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Kristina.Manduchova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individualizovaného poradenstva Bieliková Eva, Mgr. 40 príz. 046/2440 317 Eva.Bielikova2@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II Kopecký Rastislav, Ing. 3 príz. 046/2440 316 Rastislav.Kopecky@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - II Šmatlák Peter, Ing. 3 príz. 046/2440 316 Peter.Smatlak@upsvr.gov.sk
späť