pracovisko Sereď

Vonkajší rad 795/4, Sereď Informátor: 031/2445 311 ga@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia Vadovičová Mária 1 prízemie 031/2445 311 maria.vadovicova@upsvr.gov.sk
Vinohrady nad Váhom, Dolná Streda,Šoporňa A-M, Sereď K Bacigálová Marta, Mgr. 2 priz. 031/2445 312 Marta.Bacigalova@upsvr.gov.sk
Sereď P-Ž, Šoporňa N-Ž, Šintava Vančová Margita 2 prízemie 031/2445 313 vancova.margita@upsvr.gov.sk
Sereď L-O, Pata, Pusté Sady Jašková Jana 101 prízemie 031/2445 314 jana.jaskova@upsvr.gov.sk
Sereď A-J, Šalgočka, Zemianske Sady Sisková Erika, Mgr. 103 prízemie 031/2445 317 erika.siskova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
poradenstvo a vzdelávanie Gašparovičová Renata, Mgr. 104 príz. 031/2445 453 renata.gasparovicova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Dolná Streda, Šintava, Váhovce, Zemianské Sady, Kráľov Brod, Javorinka Dániová Jana, Mgr.(ŠSD, HN, NV) 16 1 031/2445 511 jana.daniova@upsvr.gov.sk
Dolné Saliby, Kajal, Matúškovo, Veľká Mača Grmanová Stanislava, Mgr. (ŠSD, HN, NV) 17 1 031/2445 513 grmanova.stanislava@upsvr.gov.sk
Pusté Sady, Šoporňa,Vinohrady n/V, Topoľnica, Horváthová Eva (ŠSD, HN, NV) 18 1 031/2445 512 Horvathova.Eva@upsvr.gov.sk
Sereď A; K-Ž Chlaňová Jana(prac. Sereď,HN,NV) 19 1 031/2445 514 jana.chlanova@upsvr.gov.sk
Sereď B-L Nagyová Gyöngyvér, Mgr. (ŠSD, HN, NV) 19 1 031/445515 gyongyver.nagyova@upsvr.gov.sk
Pata, Trstice, Jánovce Danielová Ulrika, Ing. (ŠSD, HN, NV) 19 1 posch. 031/2445516 ulrika.danielova@upsvr.gov.sk
Jelka, Malá Mača, Abrahám, Vozokany Jónášová Katarína (ŠSD, HN, NV) 14 1 031/2445 518 katarina.jonasova@upsvr.gov.sk
Mostová, Čierny Brod, Hoste, Dolný Chotár, Tomašíkovo, Šalgočka, Gáň Benková Judita, Mgr. (ŠSD, HN, NV) 17 1. posch. 031/2445 517 judita.benkova@upsvr.gov.sk
NP PP Tereššáková Veronika, Mgr. 15 1 posch. 031/2445519 veronika.teressakova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
sociálna kuratela, NRS Krivošíková Vlasta, Mgr. 11 1 031/2445 604 Vlasta.Krivosikova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Marková Janka, PaedDr. 14 1 031/2445 603 Janka.Markova@upsvr.gov.sk
späť