Kontakty

ÚPSVaR Galanta

Staničná 5 Informátor: 031/2444 999 ga@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Spojovateľka úradu Spojovateľka úradu priz. 031/2444999
Riaditeľ úradu Frištáková Klára, Ing. 108 1 031/2444 100 Klara.Fristakova@upsvr.gov.sk
Sekretariát Viera Holbíková 108 1 031/2444 101 Viera.Holbikova@upsvr.gov.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Osobný úrad
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie personálne-personálna agenda Nagy Ilona, Mgr. 120 1 031/2444 120 Ilona.Nagy@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Ing. Tibor Vígh 209 2 031/2444 130 tibor.vigh@upsvr.gov.sk
referát kontroly Mgr. Miklósová Zuzana 209 2 031/2444 131 Zuzana.Miklosova2@upsvr.gov.sk
referát kontroly Ácsová Anikó, dipl. ekonóm 209 2 031/2444132 aniko.acsova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Horáčková Soňa, Ing 112 1 031/2444 170 sona.horackova@upsvr.gov.sk
evidencia faktúr Delinčaková Ivana 111 1 031/2444 173 Ivana.Delincakova@upsvr.gov.sk
autoprevádzka, majetok Kissová Monika, Bc. 105 1 031/2444 191 Monika.Kissova2@upsvr.gov.sk
Podateľňa, registratúra Racsková Izabela 105 1 031/2444 192 izabela.racskova@upsvr.gov.sk
Učtáreň Vancu Carmela, Olivera 110 1 031/2444174 carmela.vancu@upsvr.gov.sk
Učtáreň Chmelárová Milena 110 1 031/2444 175 milena.chmelarova@upsvr.gov.sk
Rozpočet Andódiová Margaréta, Ing. 111 1 031/2444 171 margareta.andodiova@upsvr.gov.sk
učtáreň Šurinová Katarína 110 1 031/2444 176 Katarina.Surinova2@upsvr.gov.sk
Referát pohľadávok Strešíková Zuzana 106 1 031/2444 183 Zuzana.Stresikova@upsvr.gov.sk
Referát pohľadávok Gallo Peter, Bc. 106 1 posch. 031/2444182 peter.gallo@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti
Riaditeľka odboru Benciová Iveta, Ing. 107 1 031/2444 300 iveta.benciova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
referát správneho konania Daróczová Katarína, Bc. 8 príz. 031/ 2444 305 katarina.daroczova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Ješková Simona, Mgr. 8 príz. 031/ 2444 306 simona.jeskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Višvardová Iveta, Ing. 13 príz. 031/2444 310 iveta.visvardova@upsvr.gov.sk
Evidencia UoZ, ZoZ Adriana Mészárosová 7 príz. 031/2444 320 adriana.meszarosova@upsvr.gov.sk
Evidencia UoZ, ZoZ Rigóová Ildikó 8 prízemie 031/2444 312 Ildiko.Rigoova@upsvr.gov.sk
oznámenia o zaradení do evidencie Kissová Alžbeta 8 príz. 031/2444 318 alzbeta.kissova@upsvr.gov.sk
Gáň, Čierny Brod,Jelka, Pusté Úľany, Topoľnica,Veľká Mača,Veľké Úľany,Galanta - C,D,E,F Kollárová Lívia, Bc. 9 priz. 031/2444 322 Livia.Kollarova@upsvr.gov.sk
Abrahám,Kajal,Sládkovičovo, Mostová ,Trstice, Galanta - H, CH, I, J Mrázová Lucia 9 príz. 031/2444 328 Lucia.Mrazova@upsvr.gov.sk
Dolné Saliby, Dolný Chotár, Horné Saliby, Hoste, Malá Mača , Matúškovo, Tomášikovo,Vozokany, Galanta - L,M,N,O,P,R Planková Renáta 10 príz. 031/2444 321 Renata.Plankova@upsvr.gov.sk
Čierna Voda, Jánovce, Košúty, Kráľov Brod, Váhovce,Veľký Grob, Galanta - A,B,G,K,S,T,V,Z Morongová Ingrid 10 príz. 031/2444 327 Ingrid.Morongova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
cudzinci, povinný podiel Juhásová Annamária 5 príz. 031/2444 315 annamaria.juhasova@upsvr.gov.sk
referát služieb zamestnávateľa Pagáčová Zdenka 5 príz. 031/2444 311 Zdenka.Pagacova@upsvr.gov.sk
cudzinci Szelecký Marek, Ing. 6 príz. 031/2444 341 marek.szelecky@upsvr.gov.sk
agent VPM Károlyiová Erika, Mgr. 6 príz. 031/2444 340 erika.karolyiova@upsvr.gov.sk
cudzinci Švihranová Eva, Mgr. 6 priz. 031/ 24 44 342 eva.svihranova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mile Michala, Mgr. 122 1 031/ 2444 400 michala.mile@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP § 49; § 54 SZČ, 52, 51 Koštrnová Iveta, Ing. 121 1 0312444401 iveta.kostrnova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP, NP Reštart Kulichová Katarína Mgr. 121 1 031/ 2444 402 Katarina.Kulichova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP § 60; 57; 56; 55 Petrová Adriana 119 1 031/ 2444 407 adriana.petrova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP /skrátená práca/ Berecová Andrea,Ing. 114 1 031/ 2444 403 andrea.berecova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP § 50 j,52a, CHSŠ, Pomáhame odídencom Tomanková Iveta 114 1 031/ 2444 406 iveta.tomankova@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP § 53 Poláková Lenka, Mgr. 113 1 031/ 2444 405 Lenka.Polakova2@upsvr.gov.sk
nástroje AOTP a NP § 53 Mižárová Terézia, Ing. 113 príz. 031/2444455 Terezia.Mizarova@upsvr.gov.sk
výdavky ESF - NP Horníková Renata, Mgr. 117 1 031/ 2444 409 Renata.Hornikova@upsvr.gov.sk
výdavky ESF - NP Monika Bedecsová 117 1. posch. 031/2444 408 Monika.Bedecsova@upsvr.gov.sk
výdavky ESF - NP Orlická Martina, Ing. 117 1 031/ 2444 408 Martina.Orlicka@upsvr.gov.sk
NP POP Vindišová Kristína, Mgr. 118 1 031/ 2444 Kristina.Vindisova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
odborné poradenstvo Szabóová Anita, Mgr. 115 1 031/ 2444 452 anita.szaboova@upsvr.gov.sk
NP "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" Józsová Katarína, Mgr. 115 1. posch. 031/2444 501 Katarina.Jozsova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie 2 Balkociová Alexandra 118 2 031/2444 454 Alexandra.Balkociova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie REPAS+,KOMPAS+,vzdelávanie ZoZ Ostradecká Lucia, PhDr. 118 1 031/ 2444 451 Lucia.Ostradecka@upsvr.gov.sk
NP "IP pre ZnU" Šidová Zuzana, Mgr. 217 2. posch. 031/ 2444 301 Zuzana.Sidova@upsvr.gov.sk
NP "IP pre ZnU" Sabina Obermanová, Mgr. 1. 031/2444 411 Sabina.Obermanova@upsvr.gov.sk
NP "pomáhame odídencom - poradenstvo" Tománková Máriia , Ing. 118 2 031/2444 520 Mariia.Tomankova@upsvr.gov.sk
Vindišová Kristína, Mgr. 118 1. posch. 031//2444 520 Kristina.Vindisova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Olšová Tatiana, Ing. 208 2 031/ 2444 500 tatiana.olsova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Cuninková Feková Slávka, Mgr. 116 1 031/2444 612 Slavka.CuninkovaFekova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Polák Ivan Mgr. 204 2 031/2444 676 Ivan.Polak@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor Dubovecká Anna 210 2 031/ 2444 304 anna.dubovecka@upsvr.gov.sk
koordinátor Trnka Radoslav 210 2 031/ 2444 302 radoslav.trnka@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Szőcs Andrea, Mgr. 206 2 031/2444 510 andrea.szocs@upsvr.gov.sk
teamleader dávky v HN,NV, dotácie na stravu a školské potreby Ivanová Mariana, Mgr. 207 2 031/2444 511 Mariana.Ivanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - Galanta M-Z, Pusté Úľany dotácia na stravu a školské potreby Talová Melinda, Mgr. (HN,NV) 205 2 031/2444 512 melinda.talova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - Galanta A-L , dotácia na stravu a školské potreby Nagyová Gyöngyvér, Mgr. 205 2. posch. 031/2444515 Gyongyver.Nagyova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - Sládkovičovo, Čierna Voda , Košúty ŠSD A-N, formuláre Strýčková Klára, Mgr. (ŠD) 205 2 031/2444 516 klara.stryckova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Chalupová Jana, Mgr. 219 2 posch. 031/2444517 Jana.Chalupova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Lanczová Gášpárová Linda,Bc. 219 2 031/2444 517 Linda.LanczovaGasparova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN,NVaŠSD
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Galanta M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž,Gáň, Hoste,Jánovce, Javorinka,Matúškovo,Pusté Úľany,Sládkovičovo,Topoľ-nica,Veľký Grob Milana Rišňovská 4 príz. 031/2444 314 Milana.Risnovska@upsvr.gov.sk
Čierna Voda, Dolný Chotár, Galanta G,H,CH,I,J,K,L, Horné Saliby, Kráľov Brod, Malá Mača,Mostová,Trstice Veľké Úľany, Vozokany Szemethová Gyöngyi,Mgr.(HN,NV) 4 prízemie 031/2444 316 gyongyi.szemethova@upsvr.gov.sk
Abrahám, Čierny Brod ,Dolné Saliby, Galanta A,B,C,Č,D,E,F ,Jelka, Kajal, Košúty, Tomášikovo, Vá-hovce,Veľká Mača Drozdová Mária 4 príz. 031/2444 326 maria.drozdova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Štellerová Zuzana, Mgr. 211 2 031/2444 600 Zuzana.Stellerova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Kovács Szabolcs, Mgr. 212 2 031/2444 605 Szabolcs.Kovacs@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb Kostová Irina, Mgr. 212 2 031/2444 606 Irina.Kostova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Valovičová Katarína, Mgr. 214 2 031/2444 602 Katarina.Valovicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Göndörová Jarmila, Mgr. 214 2 031/2444 607 Jarmila.Gondorova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Fialová Klára, PhDr. 214 2 031/ 2444 610 Klara.Fialova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana deti Horvathova Edita, Mgr. 218 2 posch. 031/2444603 edita.horvathova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hašplová Leona, Mgr. 218 2 031/2444608 Leona.Hasplova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Vedrődyová Valéria, PhDr. 217 2 031/2444671 Valeria.Vedrodyova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Kollárová Adriana, PhDr. 217 2. posch. 031/2444 677 Adriana.Kollarova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Czanik Alexander, Mgr. 217 2. posch. 031/2444 324 Alexander.Czanik@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Károlyi Tomáš, Mgr. 212 2 posch. 031/2444 611 Tomas.Karolyi@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Farkasová Silvia, Mgr. 218 2. posch. 031/2444609 Silvia.Farkasova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lendvorská Danica, Ing. 2 príz. 031/2444 640 danica.lendvorska@upsvr.gov.sk
posudkové činností: E, F, G, Ha-Hi Bukovszká Ildikó, Mgr. 1 príz. 031/2444 675 Ildiko.Bukovszka@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti : Hl-...Hy,Stojko...-Sz, Š,T, U,Ü,V Antalová Anna, PhDr. 16 priz. 031/2444 672 anna.antalova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: M, O, P, R, S-Stoj... Prágaiová Cyntia, Mgr. 16 príz 031/2444 673 Cyntia.Pragaiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti : A,B,C, Č, D, Ď, N, W, Z, Ž,CH,I,J Benčíková Anna, Mgr. 18 príz. 031/2444 670 Anna.Bencikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti: CH,I,J,K,L Javorová Barbora, Mgr. 18 príz. 031/2444 674 barbora.javorova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Benkovičová Sophie, Bc. 15 príz. 031/2444 642 Sophie.Benkovicova@upsvr.gov.sk
kompenzácie : Dolné Saliby, Dolná Streda, Horné Saliby, Jelka, Kajal, Košúty, Mostová, Topoľnica, Veľká Mača, Sereď A-J, Galanta A - K Fóková Martina, Ing. 15 príz. 031/2444 645 martina.fokova@upsvr.gov.sk
kompenzácie: Abrahám, Dolný Chotár, Kráľov Brod, Matúškovo, Sereď N-Z, Sládkovičovo, Šalgočka, Veľký Grob, Čierna Voda, Čierny Brod, Hoste, Galanta L - Z, Malá Mača, Pusté Úľany Šercelová Helena 14 príz. 031/2444 641 Helena.Sercelova@upsvr.gov.sk
Palšovičová Diana 17 príz. 031/2444 644 Diana.Palsovicova@upsvr.gov.sk
kompenzácie: Jánovce, Tomášikovo, Trstice, Šintava, Šoporňa, Veľké Úľany, Vozokany, Zemianské Sady, Pata, Pusté Sady, Vinohrady n/Váhom, Váhovce, Gáň, Sereď K - M Križeková Katarína 3 príz. 031/2444 643 katarina.krizekova@upsvr.gov.sk
NP PP Racskóová Erika, Mgr. 3 príz. 031/2444 646 erika.racskoova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Imrich Fischer, MUDr. 11 priz. 031/24444 675 Imrich.Fischer@upsvr.gov.sk
Posudkový lekár Fenes Ladislav, MUDr. 11 príz 031/2444675 Ladislav.Fenes@upsvr.gov.sk

pracovisko Sereď

Vonkajší rad 795/4, Sereď Informátor: 031/2445 311 ga@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda sprostredkovania práce
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Vinohrady nad Váhom,Dolná Streda,Šoporňa,Sereď-K,L Gašparovičová Renata, Mgr. 104 príz. 031/2445 453 renata.gasparovicova@upsvr.gov.sk
Sereď M - Ž, Pata, Pusté Sady Jašková Jana 101 prízemie 031/2445 314 jana.jaskova@upsvr.gov.sk
Sereď A-J, Šalgočka, Zemianske Sady, Šintava Sisková Erika, Mgr. 103 prízemie 031/2445 317 erika.siskova@upsvr.gov.sk
Evidencia UoZ, ZoZ Andacká Katarína, Mgr. 105 prízemie 031/2445 316 Katarina.Andacka@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN,NVaŠSD
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Sereď A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L, Dolná Streda, Šoporňa, Vinohrady nad Váhom Tereššáková Veronika, Mgr. 1 prízemie 031/2445311 veronika.teressakova@upsvr.gov.sk
Sereď M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Pusté Sady, Zemianske Sady, Šintava, Pata, Šalgočka Vančová Margita 2 prízemie 031/2445 313 vancova.margita@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Sereď B-L, Kráľov Brod, Javorinka Dániová Jana, Mgr.(ŠSD, HN, NV) 18 1 031/2445 511 jana.daniova@upsvr.gov.sk
Jelka, Malá Mača, Abrahám, Vozokany, Váhovce Jónášová Katarína (ŠSD, HN, NV) 16 1 031/2445 518 katarina.jonasova@upsvr.gov.sk
Dolné Saliby, Kajal, Matúškovo, Veľká Mača + formuláre Grmanová Stanislava, Mgr. (ŠSD, HN, NV) 17 1 031/2445 513 grmanova.stanislava@upsvr.gov.sk
Mostová, Čierny Brod, Hoste, Dolný Chotár, Tomašíkovo, Šalgočka, Gáň, Veľký Grob Benková Judita, Mgr. (ŠSD, HN, NV) 17 1. posch. 031/2445 517 judita.benkova@upsvr.gov.sk
Pusté Sady, Šoporňa, Vinohrady n/V, Topoľnica, Šintava Horváthová Eva (ŠSD, HN, NV) 18 1 031/2445 512 Horvathova.Eva@upsvr.gov.sk
Pata, Trstice, Jánovce, Zemianske Sady, Dolná Streda Š-Z Danielová Ulrika, Ing. (ŠSD, HN, NV) 19 1 posch. 031/2445516 ulrika.danielova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Veľké Úľany, Horné Saliby, Košúty , ŠSD O-Z, HN A-Z Pobočková Veronika, Mgr. 19 1 031/445515 Veronika.Pobockova@upsvr.gov.sk
Sereď A; M-Ž, Dolná Streda A-S Chlaňová Jana(prac. Sereď,HN,NV) 19 1 031/2445 514 jana.chlanova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Pirschelová Lucia, Mgr. 15 1. 031/2445 Lucia.Pirschelova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Gollvitzerová Miroslava, Mgr. 15 1 posch. 031/2445 Miroslava.Gollvitzerova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
sociálna kuratela, NRS PhDr. Krivošíková Vlasta 11 1 031/2445 604 Vlasta.Krivosikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí Gáletová Jana, Mgr. 14 1 031/2445 603 Jana.Galetova@upsvr.gov.sk
späť