Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Galanta</strong>

Oznamy úradu a novinky

V územnom obvode Úradu PSVaR Galanta poskytujú pomoc ľuďom v núdzi a ľudom bez domova...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

V územnom obvode Úradu PSVaR Galanta poskytujú pomoc ľuďom v núdzi a ľudom bez domova charitatívne a sociálne služby nasledovné obce a charitatívne a neziskové organizácie:

1. Občianske združenie DOBROPRAJNOSŤ Galanta

  • výdaj oblečenia pre ľudí v sociálnej a hmotnej núdzi

v Galante, na ul. Nová Doba (v priestoroch BYSPRAV-u) každý utorok a štvrtok od 14, 00 hod. do 17,00 hod.

2. PATRIA – Domov dôchodcov v Galante, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta, Švermova 1457/16, Galanta, tel. č. 031 782 2117

  • nocľaháreň pre občanov bez domova z mesta Galanta

Prevádzka je celoročná, denne od 18,00 hod. do 07,00 hod. V zimných mesiacoch od 17,00 hod. do 07,00 hod. Výška poplatku je 0,73 Eur za prenocovanie na deň.

  • nízkoprahové denné centrum

Poskytuje podmienky na udržiavanie osobnej hygieny, pranie osobného prádla, príprava stravy a oddych. Sociálne služby sa poskytujú denne v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod. Výška poplatku je 0,27€ /deň.

3. Mesto Sereď, Garbiarska 18, Sereď, tel. č. 0948 944 449

  • nocľaháreň pre občanov bez domova z mesta Sereď

Prevádzka je od 15.12.2017 do 16.03.2018 v čase od 19,00 hod. do 07,00 hod. Výška poplatku je 0,80 Eur za prenocovanie na deň.

4. TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA- Centrum pomoci človeku Sereď, pobočka Sereď, Garbiarska č. 18 tel.č. 0948 944 449

  • sociálny šatník, sociálne poradenstvo (napr. osobný bankrot), suchá strava, stredisko osobnej hygieny. WC, sprcha a práčka)

Sociálne služby sa poskytujú v pondelok až štvrtok od 08,00 hod. do 14,00 hod. V piatok od 08,00 hod. do 13,30 hod.

Prevádzka v meste Sereď bude dňa 28.02.2018 dočasne prerušená.

19. 02. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac