Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Galanta</strong>

Oznamy úradu a novinky

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“
05. 10. 2020 viac
Aktivačné činnosti v zmysle § 10 a § 12 zákona č. 417/2020 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi opäť v platnosti od 1.7.2020.

OZNAM

 

Dňa 24.06.2020 vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 393/2020 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela nariadenia“), ktoré nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020.

 

V súvislosti s touto novelou nariadenia klienti, ktorí majú v platnosti ponuku na aktivačné činnosti na obdobie roku 2020, majú opäť povinnosť od 01.07.2020 zúčastniť sa výkonu činnosti v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa kalendára prijatej ponuky, čo je podmienkou pre výplatu pomoci v hmotnej núdzi na nasledujúce obdobie. V prípade, že sa klient nezúčastní aktivačných činností od mesiaca júl 2020 a nepredloží UPSVR Galanta relevantný doklad (ospravedlniteľné dôvody), dávka v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 66,30 Eur za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý má povinnosť sa týchto činností zúčastniť.

 

01. 07. 2020 viac
Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020
12. 06. 2020 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac