Oddelenie posudkových činností a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP

Oddelenie posudkových činností a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax
vedúca oddelenia, posudkové činnosti Buzmová Iveta, Mgr. 310 2 045/2444670 iveta.buzmova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Gréčová Anna, Bc. 311 2 045/2444671 anna.grecova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie Volčková Zuzana, Mgr. 311 2 045/2444672 zuzana.volckova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Ivašková Eva, Mgr. 310 2 045/2444673 eva.ivaskova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Marcineková Katarína, MUDr.
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Čaklošová Renata 105 prízemie 045/2448671 renata.caklosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L) Šurková Lucia, Mgr. 105 prízemie 045/2448672 lucia.surkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (A-M) Laurová Viera, Mgr. 107 prízemie 045/2448673 viera.laurova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (N-Ž) Adamová Ľudmila, Ing. 107 prízemie 045/2448674 ludmila.adamova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Ľalíková Martina, Mgr. 106 prízemie 045/2448556 martina.lalikova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Chovan Peter, MUDr.
posudkový lekár Junas Radovan, MUDr.
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
fax
peňažné príspevky na kompenzácie (A-L, R) Štrbová Iveta 1 1 045/2447671 iveta.strbova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (M-Ž) Barancová Zuzana, Ing. 1 1 045/2447672 zuzana.barancova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
peňažné príspevky na kompenzácie (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Mošková Jana, Mgr. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445671 jana.moskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, CH, I, J, N, Ň) Šusterová Michaela, Ing. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445672 michaela.susterova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzácie (G, K, L, Ľ, M, R) Barniaková, Jana, Bc. 12 prízemie vchod vľavo 045/2445673 jana.barniakova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (O, P, S, Š, T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Ž) Gundová Veronika, Mgr. 15 prízemie vchod vľavo 045/2445674 veronika.gundova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti (G, H, J, K, L, Ľ, M , R) Lepšíková Jana, Mgr. 14 prízemie vchod vľavo 045/2445675 jana.lepsikova@upsvr.gov.sk
posudzovanie sociálnych dôsledkov ŤZP, vydávanie posudkov, preukazov (A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, F, Ch, I, N, Ň) Gregorová Soňa 15 prízemie vchod vľavo 045/2445676 sona.gregorova@upsvr.gov.sk
posudková lekárka Zvarová Jana, MUDr.
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
fax 045/6720535
peňažné príspevky na kompenzácie Janovská Jana 3 prízemie 045/2446660 jana.janovska@upsvr.gov.sk
späť