Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok PhDr. Katarína Hermannová 213/B II. 038/2440510 katarina.hermannova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Kristína Adamkovičová 209/B II. 038/2440550 kristina.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Miroslava Bielichová 212/B II. 038/2440554 miroslava.bielichova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Alena Candráková 309/B III. 038/2440513 alena.candrakova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Gabriela Jánošová 208/B II. 038/2440516 gabriela.janosova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Renáta Levická 307/B III. 038/2440516 renata.levicka@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Miriam Madarasová 211/B II. 038/2440553 miriam.madarasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Janka Mervartová 212/B II. 038/2440554 janka.mervartova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Bc. Albína Michalíková 210/B II. 038/2440515 albina.michalikova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Iveta Mikulášová 207/B II. 038/2440514 iveta.mikulasova@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Veronika Miškolciová 208/B II. 038/2440518 veronika.miskolciova@upsvr.gov.sk
Team leader oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Soňa Móciková 211/B II. 038/2440553 sona.mocikova@upsvr.gov.sk
Terénny soc. pracovník oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Daniela Poláková 307/B III. 038/2440555 daniela.polakova2@upsvr.gov.sk
Referent oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Patrik Zigíň 309/B III. 038/2440513 patrik.zigin@upsvr.gov.sk
späť