Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia služieb pre občana Hudoková Oľga, Ing. 32 I. 038/2440106 olga.hudokova@upsvr.gov.sk
referent OSO Biharyová Viera, Ing. 11 I. 038/2440105 viera.biharyova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Nemčice, Nitrianska Blatnica, Tovarníky, Topoľčany ul.: Gagarinova, Pionierska, V. Beniaka, Tríbečská Belanová Miriam, Mgr. 13 I. 038/2440311 miriam.belanova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Blesovce, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Kamanová, Malé Ripňany, Mýtna Nová Ves, Podhradie, Topoľčany ul.: Brezová, Cintorínska, Jahodová, Komenského, Lipová, M. Závodného, Práznovská cesta, Sama Chalupku, Stummerova, Štúrová, T. Vansovej, Tovarnícka. Bajzíková Darina,Bc. 23 I. 038/2440319 darina.bajzikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Čermany, Horné Štitáre, Jacovce, Veľké Bedzany, Topoľčany ul.: Dopravná, Fialková, Inovecká, J. Bottu, K. Kuzmányho, Palkovičova, Slnečná, Václavská. Bakaľárová Alica 35 I. 038/2440317 alica.bakalarova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Ardanovce, Horné Obdokovce, Malé Bedzany, Malé Dvorany, Súlovce, Topoľčany ul.: Andreja Hlinku, Agátová, Astrová, Družby, Krušovská, Nezábudková, Povstania, Rastislavova, Sv. Cyrila a sv. Metoda, Svätoplukova, Šípová. Ďurinská Stanislava, Bc. - v zastúpení - obce - Mgr. Kopecká, Mesto Topoľčany - p. Mačeková 15 I. 038/2440316 stanislava.durinska@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Dolné Chlebany, Chrabrany, Koniarovce, Rajčany, Veľké Dvorany, Topoľčany ul.: D. Jurkoviča, Kpt. Jaroša. Gáliková Bibiána, Mgr. 35 I. 038/2440313 Bibiana.Galikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Urmince, Topoľčany ul.: Narcisová, Streďanská. Hipíková Daniela, Mgr. 35 I. 038/2440314 Daniela.Hipikova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Krtovce, Práznovce, Velušovce, Záhrady, Závada, Topoľčany ul.: K Panklu, M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, Park Alexandra Dubčeka. Chudá Silvia, Mgr. - v zastúpení Ing. Straková Dana 23 I. 038/2440133 silvia.chuda@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Behynce, Bojná, Lipovník, Obsolovce, Vozokany, Topoľčany ul.: A. Grznára, Budovateľská, Cukrovarnícka, Fraňa Krála, Hurbanova, J. Wolkra, Jaselská, Kalinčiakova, Pivovarnícka, Šafárikova, Topoľová. Kopecká Darina, Mgr. 15 I. 038/2440551 Darina.Kopecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Kuzmice, Nitrianska Streda, Svrbice, Topoľčany ul.: Gogoľova, J. Alexyho, Pod Kalváriou, Škultétyho. Kvašajová Henrieta, Bc. 13 I. 038/2440320 henrieta.kvasajova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Horné Chlebany, Norovce, Veľké Ripňany, Topoľčany - mesto, Topoľčany ul.: Palárikova, Sedmikrásková, Zelený rínok. Labuda Peter, Bc. 33 I. 038/2440520 peter.labuda@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Bzince, Belince, Biskupová, Kovarce, Tesáre, Tvrdomestice, Topoľčany ul.: Ľ. Fullu, Moyzesova, Obchodná, Odbojárov, Orgovánová, P. Jilemnického, Pavlovova, Podjavorinskej, Sládkovičova, Slobody, Slovenských partizánov, Timravy, Vajanského, Záhradnícka, Železničiarska. Mačeková Kristína 15 I. 038/2440303 Kristina.Macekova2@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Nemečky, Orešany, Prašice, Šalgovce, Topoľčany ulice: Clementisova, Čsl. Armády, Hrebíčková, J. Hollého, M. A. Bazovského, Margarétova, Mieru, Muškátova, P. Mudroňa, Pílska, Pribinova, Puškinova, Skýcovská. Palušová Miriama, Ing. 33 I. 038/2440318 miriama.palusova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Čeľadince, Lužany, Solčany, Topoľčany ul.: J. Jesenského, Janka Kráľa, Jána Kollára, Kpt. Žalmana, Mojmírova. Piterková Katarína, Ing. 33 I. 038/2440104 Katarina.Piterkova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Ludanice, Oponice, Preseľany, Topoľčany ul.: Bernolákova, Ružová. Rzepecká Andrea, Mgr. 23 I. 038/2440512 Andrea.Rzepecka@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Krnča, Krušovce, Solčianky, Topoľčany ul.: 17. novembra, Krátka, Kukučínova, M. Benku, M. Rázusa, Nám. Ľ. Štúra, Radlinského, Sladovnícka, Športovcov. Straková Dana, Ing. 23 I. 038/2440331 Dana.Strakova@upsvr.gov.sk
referent OSO, agenda: Hrušovany, Radošina, Topoľčany ul.: B. Němcovej, Dr. Adámiho, Gorkého, J. Matušku, Javorová, L. Dorušáka, Ľaliová, Malinová, Mestský park, Park športovcov, Snežienková, Tulipánova. Urbancová Mária, Ing. 35 I. 038/2440321 Maria.Urbancova@upsvr.gov.sk
späť