Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Recepcia: 038/2440 999 to@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Henrieta Hostačná 312 III. 038/2440310 henrieta.hostacna@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie mladých UoZ - 2 (REPAS+,KOMPAS+, § 46 ods.7, Cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie) Mgr. Daniela Barátová Klučková 108 I. 038/2440 451 daniela.baratovakluckova@upsvr.gov.sk
§ 46 ods.4, § 47, Preventívne poradenstvo PhDr. Tatiana Hvizdošová 407 IV. prístavba 038/2440 330 tatiana.hvizdosova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 (REPAS+, KOMPAS+) Ing. Zuzana Kováčiková 406 IV. prístavba 038/2440312 zuzana.kovacikova3@upsvr.gov.sk
§ 46 ods.4, §46 ods.7 (REPAS+,KOMPAS+) Mgr. Viera Močková 406 IV. prístavba 038/2440450 viera.mockova@upsvr.gov.sk
§ 43, Vzdelávanie UoZ (PNP) Ing. Katarína Vojvodíková 407 IV. prístavba 038/2440 456 katarina.vojvodikova@upsvr.gov.sk
späť