Contact

Riaditeľ úradu

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Jašurková Danka, PaedDr. 410 3. 041/2448829 danka.jasurkova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - sekretariát Stuchlíková Darina, Bc. 409 3. 041/2448859 darina.stuchlikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Masláková Terézia, Mgr. 405 3. 041/2448823 terezia.maslakova@upsvr.gov.sk
autoprevádzka, vodič Kufa Libor, Mgr. 406 3. 041/2448833 libor.kufa@upsvr.gov.sk
Frišová Alžbeta, JUDr. 406 3. 041/2448833 alzbeta.frisova@upsvr.gov.sk
pokladňa Kornet Miroslav 407 3. 041/2448841 miroslav.kornet@upsvr.gov.sk
Majáková Viera 407 3. 041/2448805 viera.majakova@upsvr.gov.sk
Stročková Renáta, Bc. 403 3. 041/2448842 renata.strockova@upsvr.gov.sk
Podoláková Andrea 407 3. 041/2448805 andrea.podolakova@upsvr.gov.sk
Poláková Veronika 407 3. 041/2448805 veronika.polakova@upsvr.gov.sk
Poličková Marcela, Bc. 403 3. 041/2448842 marcela.kralikova@upsvr.gov.sk
podateľňa Prívarová Ľuboslava, Bc. prízemie 041/2448801 luboslava.privarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sventeková Marcela, Mgr. prízemie 041/2448801 marcela.sventekova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kučáková Margita, Ing. 208 1. 041/2449 822 margita.kucakova@upsvr.gov.sk
Macurová Janka, Mgr. 213. 1. 041/2449 800 janka.macurova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca Recepcia: 041/2448800
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jarošová Jana, Ing. 209 1. 041/2448854 jana.jarosova@upsvr.gov.sk
Recepcia Sojčáková Lucia, Bc. - príz. 041/2448800 lucia.sojcakova@upsvr.gov.sk
Recepcia Chrenšťová Michaela, Ing. - príz. 041/2448800 michaela.chrenstova@upsvr.gov.sk
Jan, Kok, Kot,Koť, Pa, Po Belešová Veronika, Mgr. 203 1. 041/2448806 veronika.belesova@upsvr.gov.sk
Či-Čt, Ka, Kl, Kľ, Kov, Ša, Z Fekulová Viera, Mgr. 108 1. 041/2448882 viera.fekulova@upsvr.gov.sk
Če-Čch, Kor, Kos, Koz, Kun, Ma (okrem Mar), Pi, Py,Ž Gelačáková Marcela, Mgr. 208 1. 041/2448830 marcela.gelacakova@upsvr.gov.sk
A, Cy - CZ, E, H, Kom, SF - SH, Šf - Šh Gužiová Anna 205 1. 041/2448853 anna.guziova@upsvr.gov.sk
G, Kon, Kož, Kup, Pj, Pl, Pr, Ps, Pt, Sk Jurčiková Dana 205 1. 041/2448853 dana.jurcikova@upsvr.gov.sk
Ke-Ki, Kub - Kum, Pe, Sm, Sn Kubištová Jana, Mgr. 107 prízemie 041/2448807 jana.kubistova@upsvr.gov.sk
Jah, D, Ď, Dz, Dž, Kuž, N, R, Sj, W Kubofová Zuzana, Mgr. 212 1. 041/2448810 zuzana.kubofova@upsvr.gov.sk
Jav, Je, Ji, Km, Kn,Kop, Kr, Kur, Kuz, Kv, La Priečková Anna, Mgr. 108 príz. 041/2448882 anna.prieckova@upsvr.gov.sk
Br - Bž, Ca - Cd, Jal, Jak, Koa - Koj, Kou, Ky, Lb - Lz, Pu, Si, Ši - Šj, X, Y Prívarová Viera, Bc. 106 príz. 041/2448802 viera.privarova@upsvr.gov.sk
Ču - Čz, Jar, Kus, Kuš, Sd - Se, Sl, Sp - Sz, Šk - Šl Rábiková Janka, Mgr. 213 1. 041/2448819 janka.rabikova@upsvr.gov.sk
U, Ce - Cx, Kol, Koň, Koš, Me - My, Šd - Še Saksonová Adriana 208 1. 041/2448830 Adriana.Matyskova@upsvr.gov.sk
Ča - Čd, F, Ch, I, Ľ, Sb, Sc, Šb, Šč, Sýkorová Janka, Ing. 212 1. 041/2448810 janka.sykorova@upsvr.gov.sk
Jaš, Koč, Sa, T, V Šarláková Viera, Mgr. 203 1. 041/2448806 viera.sarlakova@upsvr.gov.sk
Mar, Evidencia záujemcov o zamestnanie Šubíková Renáta, Mgr. 204 1. 041/2448820 renata.subikova@upsvr.gov.sk
Ba - Bo, Jo, Ju Vrábelová Janka,Mgr. 107 prízemie 041/2448807 janka.vrabelova@upsvr.gov.sk
O, So, Šm - Šv, Vráželová Alena, Mgr. 106 1. 041/2448802 alena.vrazelova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre voľné pracovné miesta Eisnerová Anna, Bc. 109 príz. 041/2448 803 anna.eisnerova@upsvr.gov.sk
cudzinci, infokarty, povolenia Jánošíková Mária, Bc. 102 príz. 041/2448 817 maria.janosikova@upsvr.gov.sk
cudzinci, infokarty, povolenia Kufová Eva, Mgr. 102 príz. 041/2448 817 kufova.eva@upsvr.gov.sk

Pracovisko Turzovka

Agenda služieb pre občana recepcia: 041/2445802
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Č, K, L, Ľ Srničková Marcela, Mgr. 33 3. 041/2445806 marcela.srnickova@upsvr.gov.sk
D, Ď, CH, N, O, P, T, Z, Ž Bobeková Mária, Mgr. 34 3. 041/2445800 maria.bobekova2@upsvr.gov.sk
A, H, I, J, Ma, V, W Dybalová Iveta, Mgr. 34 3. 041/2445800 iveta.dybalova@upsvr.gov.sk
B, G, F, Mb - Mž Gunčagová Darina, Mgr. 5 3. 041/2445808 darina.guncagova@upsvr.gov.sk
C, E, R, S, Š, U, X, Y Vyrobiková Zdenka 33 3. 041/2445806 zdenka.vyrobikova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Matičné námestie 1617, Čadca upsvr_ca@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Bartusková Iveta, Mgr. 408 3. 041/2448848 iveta.bartuskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie Jedináková Marta, Mgr. 404 3. 041/2448845 marta.jedinakova@upsvr.gov.sk
správne konanie Pialová Ľubomíra, Mgr. 404 3. 041/2448845 lubomira.pialova@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania - pracovisko Turzovka
správne konanie Dobošová Darina, Mgr. 24 2. 041/2445810 darina.dobosova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
Čadca, Raková , Zákopčie, Staškov, Organizácie - Čadca Makvová Lucia, Bc. 105 prízemie 041/2448902 lucia.grochalova@upsvr.gov.sk
Nová Bystrica, Radôstka, Stará Bystrica, Oščadnica, Skalité, § 52, § 52a) Chilá Iveta, Bc. 105 prízemie 041/2448902 iveta.radolska@upsvr.gov.sk
Turzovka, Klokočov, Korňa, Makov, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou. Olešná, Podvysoká Vráželová Alena 105 prízemie 041/2448902 alena.vrazelova2@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bojková Renáta, Mgr. 309 2. 041/2448851 renata.bojkova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 56, 60 Barnová Liptáková Martina, Mgr. 308 2. 041/2448831 martina.barnova@upsvr.gov.sk
§§ 52, 52a, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 3, Chyť sa svojej šance - aktivita č. 3 Ďuranová Eva, Ing. 310 2. 041/2448850 eva.duranova@upsvr.gov.sk
§50j, NP zosúladenie rodinného a pracovného života, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 2 Gončárová Michaela, Mgr. 305 2. 041/2448822 michaela.goncarova@upsvr.gov.sk
§ 55, 56, 60 Lašová Veronika, Bc. 307 2. 041/2448834 veronika.lasova@upsvr.gov.sk
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou Macurová Natália, Bc. 305 2. 041/2448822 natalia.macurova@upsvr.gov.sk
Výbor pre otázky zamestnanosti, Komisia §§ 49, 57, 54, 50k, NP Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ Melišíková Slavka, Mgr. 304 2. 041/2448837 slavka.melisikova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 51, 53 Pilková Iveta, Mgr. 303 2. 041/2448813 iveta.pilkova@upsvr.gov.sk
§§52, 52a, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 3, Chyť sa svojej šance - aktivita č. 3 Poláková Iveta, Mgr. 310 2. 041/2448850 iveta.polakova3@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, 53c Šulová Katarína 303 2. 041/2448813 katarina.sulova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57, 59, 53g, §53f, NP Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita č. 1, NP Investičná pomoc pre sociálne podniky, Chyť sa svojej šance - Aktivita č. 1 Šuriková Oľga, Mgr. 304 2. 041/2448837 olga.surikova@upsvr.gov.sk
§ 60, NP Praxou k zamestnaniu, Chyť sa svojej šance - aktivita č. 2 Štensová Jana, Mgr. 307 2. 041/2448834 jana.stensova@upsvr.gov.sk
ESF Mináč Pavol, Mgr. 306 2. 041/2448828 pavol.minac@upsvr.gov.sk
ESF Olšiaková Dana, Mgr. 306 2. 041/2448828 dana.olsiakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Matičné námestie 1617, Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hažíková Oľga, Mgr. 104 prízemie 041/2448900 olga.hazikova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Kupková Silvia, Mgr. 206 1. 041/2448804 silvia.capekova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Veselková Mária, Mgr. 206 1. 041/2448804 maria.veselkova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Ligáčová Jarmila, Mgr. 206 1. 041/2448804 jarmila.ligacova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (A-J) Liščáková Jana 103 prízemie 041/2448811 jana.liscakova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ-2 (L-Z) Buchtová Kamila 103 prízemie 041/2448811 kamila.buchtova@upsvr.gov.sk
Nestrať prácu vzdelávaj sa Krkošková Miriama, Mgr. 205 1. 041/2448 901 miriama.krkoskova@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo ZUoZ Poláčková Katarína, Mgr. 207 1. 041/2448 808 katarina.polackova2@upsvr.gov.sk
Individualizované poradenstvo ZUoZ Kubalíková Michaela, Mgr. 207 1. 041/2448 808 michaela.kubalikova@upsvr.gov.sk
Pomáhame utečencom - poradenstvo
Poradca - komunikátor Gavlakova Maria 101 prízemie 041/2448 809 mariia.gavlakova@upsvr.gov.sk
Poradca Rábiková Miroslava, Bc. 101 prízemie 041/2448 809 miroslava.rabikova@upsvr.gov.sk
Poradca Zemanová Aneta, Mgr. 101 prízemie 041/2448 809 aneta.zemanova@upsvr.gov.sk
Poradca Papíková Janka, Mgr. 101 prízemie 041/2448 809 janka.papikova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

A. Hlinku 8 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Cabuk Ľudovít, Ing. 209 1. 041/2449826 ludovit.cabuk@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Bednárová Anna, PhDr. 216 1. 041/2449803 anna.bednarova2@upsvr.gov.sk

Refefát poradensko-psychologických služieb

A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Halušková Danica, PhDr. 308 2. 041/2449825 danica.haluskova@upsvr.gov.sk
psychológ Tatarková Katarína, Mgr. 204 1. 041/2449801 katarina.tatarkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Halvoníková Monika, PhDr. 315 2. 041/2449 829 monika.halvonikova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník
Čierne, Skalité, Zborov nad Bystricou, Komenského, A.Bernoláka, Školská, u Hluška/ spodná časť/SNP, u Krkošky, Hurbanova, Okružná 109,110,111,2681,2981,2984,3001 Mikulová Mária, Bc. 314 2. 041/2449818 maria.mikulova@upsvr.gov.sk
Turzovka, Makov, Dlhá nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou, M.R.Štefánika, J.kráľa, Jašíkova, Kysucká cesta, Moyzesova, Okružná 100,102,103,104,105,106 Plešivčáková Iveta, Mgr. 314 2. 041/2449818 iveta.plesivcakova@upsvr.gov.sk
Zákopčie,Podvysová,Staškov, Oščadnica, Horelica ,A.hlinku,Bajzova, Dukelských hrdinov,Francisciho,Hrancova,Hollého,Hviezdoslavova, Palárikova,J.Bottu,Kukučínova,Janotu,Podjavorinskej,Májova,Nábrežná,Pribinova, Rázusova,Štúrova,Dobrovoľníkov,Sládkovičova,F.Kráľa, Kollára,17. Novembra,ul. Slobody, u Buty, u Ševca,u Sihelníka, u Krkošky Šumská Andrea, Mgr. 313 2. 041/2449836 andrea.sumska@upsvr.gov.sk
Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Radôstka,Dunajov, Svrčinovec, Slovanská cesta, Jesenského, Bukov, Staničná Dürschmiedová Lenka, Mgr. 310 2. 041/2449837 lenka.durschmiedova@upsvr.gov.sk
Milošová, Podzávoz, Čadečka, Drahošanka, Raková,Vojty, Rieka, Horná, Mierová, Gočárova,Stará Bystrica, Klubina,Okružná 112,148,150,151,152,153,154,687,688,689 Jarabicová Gabriela, Mgr. 310 2. 041/2449837 gabriela.jarabicova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník: Korňa, Klokočov, Olešná, Chalúpkova ul. , NRS od A –F Stančová Monika, Mgr. 313 2. 041/2449 836 monika.stancova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť - mestá a obce okresu Zubričanová Marta, Mgr. 310 2. 041/2449821 marta.zubricanova@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť - mestá a obce okresu Delinčáková Alena, Mgr. 310 2. 041/2449 821 alena.delincakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté FO + záškoláctvo Jurčíková Renáta, Mgr. 312 2. 041/2449 806 renata.jurcikova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre mladistvých a maloletých Štetiarová Anna, Mgr. 312 2. 041/2449806 anna.stetiarova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Tomeková Anna, PhDr. 312 2. 041/2449806 anna.tomekova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Vojčiniaková Adriána, Mgr. 312 041/2449806 adriana.vojciniakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Strapáčová Štefánia 310 041/2449821 Stefania.strapacova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kopas Pavol, Mgr. 316 2. 041/2449 804 pavol.kopas@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Pracovisko Čadca A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Marťáková Jana, Mgr. et Mgr., PhD. 113 1. 041/2449833 jana.martakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Miesto prvého kontaktu Kubincová Anna, Mgr. 109 1. 041/2449901 anna.kubincova@upsvr.gov.sk
BU, E, F, Kl, Km, Kn,, N, O, R, Ve, Vi, Vy, W Belešová Alena, Mgr. 211 2. 041/2449 810 alena.belesova@upsvr.gov.sk
BE, G, Ky, T Čanecká Martina, Ing. 212 2. 041/2449831 martina.canecka@upsvr.gov.sk
Bl, S, Št, Ďurčanová Beáta 108 1. 041/2449834 durcanova.beata@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, Dz, Dž, Pr, Pu, Py Letková Mária 210 2. 041/2449811 maria.letkova@upsvr.gov.sk
A, Ba, Va, Vo, Vl, Vn, Vr, U, Z, Ž Kupšová Xénia, Mgr. 211 2. 041/2449812 xenia.kupsova@upsvr.gov.sk
I, , L, Ľ, Ša, Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm, Šn, Šo, Šp, Šr, Šu, Šv Hlaváčová Martina, Mgr. 108 1. 041/2449834 martina.hlavacova@upsvr.gov.sk
Ke, Kh, Ks, Kš, M Potočiarová Stanislava, Mgr. 211 2. 041/2449810 stanislava.potociarova@upsvr.gov.sk
Bi, Bo, By, Bz, Kv, Pa, Pe, Pi, Pl, Pn, Pň, Po, Ps, Pt Wiseman Stanislava, Mgr. 210 2. 041/2449811 stanislava.wiseman@upsvr.gov.sk
H, Ch, Ka, Ki Urbaníková Martina, Mgr. 212 2. 041/2449831 martina.urbanikova@upsvr.gov.sk
Jo, Ju, Kr, Ku Vavricová Katarína, Mgr. 216 2. 041/2449805 katarina.vavricova@upsvr.gov.sk
Br, Ja, Je, Ko Chlastáková Sláva, Mgr. 216 2. 041/2449805 slava.chlastakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Stempinová Eva, Bc. 211 2. 041/2449812 eva.stempinova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Zbončáková Zuzana, Mgr. 107 1. 041/2449802 zuzana.zboncakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Pazderová Katarína, Bc. 109 1. 041/2449901 katarina.pazderova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
D, Dz, E, H, J, Kl, Kv, Ky, U Borisová Ingrid, Bc. 110 1. 041/2449809 ingrid.borisova@upsvr.gov.sk
A, Dž, G, Ke, Km, N, P Čičková Daniela, Mgr. 112 1. 041/2449807 daniela.cickova@upsvr.gov.sk
By, C, CH, S, Ve, W, Z, Ž Hlubinová Oľga, Mgr. 110 1. 041/2449808 olga.hlubinova@upsvr.gov.sk
Ď, Ki, Kh, Ku, KS, KŠ, L/Ľ, R, T Jopeková Anna, Bc. 111 1. 041/2449827 anna.jopekova@upsvr.gov.sk
Bi, Bl, Bo, F, Kn, M, O Kajánková Ľudmila, Ing. 111 1. 041/2449827 Ludmila.Kajankova@upsvr.gov.sk
BU, Br, I, Ka, Š, Va, Vi, Vl, Vn, Vo, Vr Kasajová Andrea, Mgr. 112 1. 041/2449807 andrea.kasajova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, Bz, Č, Ko, Kr, Vy Zuzčáková Marianna, Ing., PhD. 110 1. 041/2449813 Marianna.Zuzcakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Terézia, Mgr. 311 2. 041/2448826 terezia.mikulova@upsvr.gov.sk
Gl, Gm, Go, Gr,Gs, Gu, L, Ľ, Ma,Ha,Ve Bieliková Eva, Mgr. 320 2. 041/2448814 eva.bielikova@upsvr.gov.sk
JJe, Ji, Jo,E, É, Pa, Pe, Pi, Pj, Pl, Pn, Hl, Hm, Hn, Ho, Hr, Hu,Hy, R, Ŕ,Ř,Fr,He,Fe,Y Kopásková Magdaléna, Mgr. 314. 2. 041/2448815 Magdalena.kopaskova@upsvr.gov.sk
Ja, Ša,Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm,Šn,Šb Šo, St, Su, Sv, Sy, Sz, U, Ú,Po Masárová Daniela, Mgr. 312 2. 041/2448836 daniela.masarova@upsvr.gov.sk
Sa,Sb,Sc,Sč, Se, Sh, Sch,Si, Sk, Sl, Sm, So, Sp,Sr, Me, Mi, Ml, Mo, Mr, Mu, My, Z, Ch, A,Dz,Dž,Hi,Pt,Fl,Vn,Vr,Vu Kristek Juraj, Mgr. 312 2. 041/2448836 juraj.kristek@upsvr.gov.sk
D, Ď, Ga,Ge,Gi, Ku, Va,Vi,Vy Pastorková Marta, Mgr. 321 2. 041/2448812 marta.pastorkova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, By, C, Ke, Kh, Ki, Kl,Kľ, Km, Kn, Kr, O, Ó,Fi,Fo, Fa,Vl,Vo Pu Skorčík Peter, Mgr. 321 2. 041/2448812 peter.skorcik@upsvr.gov.sk
Bi, Bl, Bo, Br, Bu, Bz, Č,I,Í, Ko, Ks, Kv, Ky, Ž Tabačárová Veronika, Mgr. 314 2. 041/2448815 veronika.tabacarova@upsvr.gov.sk
Ju,Ka,N, Ň, Šp, Šr,Št, Šu, Šv,T, Ť,Fu,W, Pr,Ps,Py, Zjatková Ivana, Mgr. 320 2. 041/2448814 ivana.zjatkova@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Chmúra Ján, Mgr. 313 2. 041/2448821 jan.chmura@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Litvová Andrea, Mgr. 313 2. 041/2448821 litvova.andrea@upsvr.gov.sk
Terénne šetrenie Pikuláková Zuzana, Mgr. 313 2. 041/2448821 zuzana.pikulakova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Belková Jana, PhD. 314 1. poschodie 041/2448 815 jana.belkova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Červená Patrícia, Ing. 320 1. poschodie 041/2448 814 patricia.cervena@upsvr.gov.sk

Pracovisko Turzovka

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
C, j, K. L, M, N, O Barčáková Adela, Mgr. 25 2. 041/2445809 adela.barcakova@upsvr.gov.sk
CH, I, P, R. S, Š, T, Z, V Staníková Eva, Mgr. 26 2. 041/2445804 eva.stanikova@upsvr.gov.sk
A, B, Č, D, Ď, Dz, E, F, G, H, U, Ž Stopková Jana, Mgr. 25 2. 041/2445805 jana.stopkova@upsvr.gov.sk
späť