Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Voľné pracovné miesta k 02.12.2019

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

zverejnené k 02.12.2019

03. 12. 2019 viac
Výberové konanie, 17.12.2019

ZAMESTNÁVATEĽ
REDISON, s. r. o. Čierne

POZÍCIA
stavebný montážnik
jednoduchých stavieb

Dátum výberového konania: 
17.12.2019

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca
I. poschodie, č. d. 210

Hodina: 
09:00 hod. 

26. 11. 2019 viac
Potvrdenia o návšteve školy

INFORMÁCIA PRE RODIČOV

Od 1. septembra 2019
už väčšina rodičov nemusí doručovať

na úrady práce potvrdenia o návšteve školy

04. 09. 2019 viac
Plán vykonávania opatrení na rok 2020

Plán vykonávania opatrení na rok 2020

pre  územný obvod okresu Čadca,
ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení v oblasti

„opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“

v zmysle § 73.ods. 2 písmena e)  zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.

29. 07. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac