Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výberové konanie, 06.03.2019

ZAMESTNÁVATEĽ
G a G., s. r. o. Skalité

POZÍCIE
recepčná

Dátum výberového konania: 
06.03.2019

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca
I. poschodie, č. d.210

Hodina: 
09:00 hod. 

20. 02. 2019 viac
Voľné pracovné miesta k 15.02.2019

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

zverejnené k 15.02.2019

18. 02. 2019 viac
Výzva na podávanie projektov č. 2/2019

Výzva na podávanie projektov č. 2 - 2019

Názov výzvy:

Zabezpečovanie vykonávania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí

15. 02. 2019 viac
Výzva na podávanie projektov č. 1/2019

Výzva na podávanie projektov č. 1 - 2019

Názov výzvy:

Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú. 

15. 02. 2019 viac
Výberové konanie, 27.02.2019

ZAMESTNÁVATEĽ
ŠKÝZ, s.r.o. Oščadnica

POZÍCIE
murár
tesár
zvárač kovov

Dátum výberového konania: 
27.02.2019

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca
I. poschodie, č. d.210

Hodina: 
13:00 hod. 

13. 02. 2019 viac
Oznámenie pre zamestnávateľov
OZNÁMENIE
pre zamestnávateľov
Od 01.01.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V zmysle §62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.
31. 12. 2018 viac
Daruj krv - zachrániš život

Ani pre pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca nezostal citát „daruj krv- zachrániš život“ ležať zaprášený v knižnici života.
Dňa 18.10.2018 sa opäť zapojili do výzvy riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca. Jednoducho sa chceli stať hrdinami a pomôcť iným.

24. 10. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 



Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac