Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výberové konanie, 22.08.2018

ZAMESTNÁVATEĽ
KIA Motors Slovakia s. r. o., Žilina

POZÍCIE
operátor/výrobný pracovník montáže automobilov

Dátum výberového konania: 
22.08.2018

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca

III. poschodie, č. d. 413

Hodina: 
09:00 hod. 

16. 08. 2018 viac
Výberové konanie, 20.08.2018

ZAMESTNÁVATEĽ
HAO WEN, s. r. o., Čadca

POZÍCIE
kuchár

Dátum výberového konania: 
20.08.2018

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca

I. poschodie, č. d. 210

Hodina: 
10:00 hod. 

16. 08. 2018 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na rok 2019
15. 08. 2018 viac
Voľné pracovné miesta k 10.08.2018

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
zverejnené k 10.08.2018

10. 08. 2018 viac
Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily
ZOZNAM ZAMESTNANÍ 
s nedostatkom pracovnej sily
26. 06. 2018 viac
Ochrana osobných údajov

Informácia podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO 30794536

24. 05. 2018 viac
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila Čadcu
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 
navštívila Čadcu
21. 05. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac