Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Voľné pracovné miesta k 14.09.2018

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
zverejnené k 14.09.2018

14. 09. 2018 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na rok 2019
15. 08. 2018 viac
Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily
ZOZNAM ZAMESTNANÍ 
s nedostatkom pracovnej sily
26. 06. 2018 viac
Ochrana osobných údajov

Informácia podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO 30794536

24. 05. 2018 viac
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila Čadcu
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 
navštívila Čadcu
21. 05. 2018 viac
Ochrana detí pred domácim násilím

OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM

Kontakty a ďalšie informácie:
www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.facebook.com/NKSpreRPNnD

PhDr. Anna Bednárová
koordinátor ochrany detí pred násilím
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
A. Hlinku 8, Čadca

KONTAKT
Telefón: +421 41 244 9803

Mobil: 0918698278
E-mail: bednarova.anna2@upsvr.gov.sk

05. 02. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac