Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Voľné pracovné miesta k 12.04.2019

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

zverejnené k 12.04.2019

12. 04. 2019 viac
Výberové konanie, 24.04.2019

ZAMESTNÁVATEĽ
Zdenko Šutý
PIZZERIA VANESSA - Čadca


POZÍCIE
kuchár/kuchárka
čašník/čašníčka
rozvozca jedál

Dátum výberového konania: 
24.04.2019

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
022 01  Čadca
I. poschodie, č. d.210

Hodina: 
09:00 hod. 

10. 04. 2019 viac
Vyhlásené výberové konanie - posudkový lekár

POSUDKOVÝ LEKÁR
VK/2019/2238 - odborný radca

Služobný úrad: 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Organizačný útvar: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Dátum vyhlásenia: 
29.03.2019
Termín na podanie žiadosti: 29.04.2019
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

29. 03. 2019 viac
Vyhlásené výberové konanie - posudkový lekár

POSUDKOVÝ LEKÁR
VK/2019/2237 - odborný radca

Služobný úrad: 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Organizačný útvar: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
Dátum vyhlásenia: 
29.03.2019
Termín na podanie žiadosti: 29.04.2019
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

29. 03. 2019 viac
Oznámenie pre zamestnávateľov
OZNÁMENIE
pre zamestnávateľov
Od 01.01.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V zmysle §62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.
31. 12. 2018 viac
Daruj krv - zachrániš život

Ani pre pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca nezostal citát „daruj krv- zachrániš život“ ležať zaprášený v knižnici života.
Dňa 18.10.2018 sa opäť zapojili do výzvy riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca. Jednoducho sa chceli stať hrdinami a pomôcť iným.

24. 10. 2018 viac
Získal ocenenie za významnú pomoc rodinám

Získal ocenenie za významnú pomoc rodinám

15. 10. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac