Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Preukazovanie plnenia povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023

Preukazovanie plnenia povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím
za rok 2023

24. 01. 2024 viac
Kalendár informatívnych stretnutí v rámci projektu "Bezplatné dlhové poradenstvo"

KALENDÁR
INFORMATÍVNYCH STRETNUTÍ

Informatívne stretnutia sa uskutočnia v rámci implementácie NP "Bezplatné dlhové poradenstvo" v spolupráci
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca.

15. 01. 2024 viac
Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

10. 01. 2024 viac
Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
08. 01. 2024 viac
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie
ÚVEROVÁ POMOC
INFOLINKA  za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
041 2448 826

03. 01. 2024 viac
PODATEĽŇA ÚPSVR ČADCA - POZOR ZMENA

PODATEĽŇA UPSVR ČADCA
- POZOR ZMENA
‼️

 

  • Podateľňa (Matičné námestie 1617, Čadca) opäť sprístupnená na prízemí pri vstupe do hlavného vchodu úradu
  • Pošta sa preberá aj v nestránkový deň úradu

Ú R A D N É   H O D I N Y

NA PODATEĽNI 

 PONDELOK        8:00 HOD.  - 15:00 HOD.
UTOROK             8:00 HOD.  - 15:00 HOD.
STREDA               8:00 HOD.  - 17:00 HOD.
ŠTVRTOK           8:00 HOD.  - 15:00 HOD.
PIATOK               8:00 HOD.  - 12:00 HOD.

Mimo týchto hodín môžete poštu vkladať do schránky, ktorá je umiestnená vonku pri vchode do budovy.

19. 12. 2023 viac
UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí
25. 09. 2023 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac