Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Čadca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Nové projekty z oblasti služieb zamestnanosti

Príspevky pre občana

Príspevok na podporu rekvalifikácie
uchádzačov o zamestnanie
Príspevok na podporu vzdelávania
záujemcov o zamestnanie
Vzdelávanie mladých dospelých

Príspevky pre zamestnávateľa

Právo na prvé zamestnanie
Podpora rozvoja zručností zamestnancov
11. 04. 2024 viac
Murár

ZAMESTNÁVATEĽ

MARSUPIUM s. r. o.

 

POZÍCIA

murár

Dátum výberového konania: 
23.04.2024

Miesto konania: 
ÚPSVR Čadca
Matičné námestie 1617
zasadačka I. poschodie
č. d. 210

Hodina: 

od 09:00 hod. 

10. 04. 2024 viac
Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
20. 03. 2024 viac
Zmena tlačív v poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou § 53

Príspevok na dochádzku za prácou - § 53

ZMENA TLAČÍV
v poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou

V rámci poskytovania príspevku na dochádzku za prácou podľa
§ 53 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypĺňať a dokladovať nové tlačivá, ktoré sú zverejnené
na Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 > ÚPSVaR (gov.sk)

08. 03. 2024 viac
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

ÚVEROVÁ POMOC
INFOLINKA  za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
041 2448 821
041 2448 826

24. 01. 2024 viac
Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily

Zoznam zamestnaní
s nedostatkom pracovnej sily
15. 01. 2024 viac
Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok
aj pre rodičov detí,
ktoré neprijali v spádových materských školách

10. 01. 2024 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac