Kontakty

Riaditeľ úradu

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka úradu Jašurková Danka, PaedDr. 410 3. 041/2448 829 danka.jasurkova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - sekretariát Stuchlíková Darina, Bc. 409 3. 041/2448 859 darina.stuchlikova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
odborný radca Kučáková Margita, Ing. 213 1. 041/2449 822 margita.kucakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Macurová Janka, Mgr. 213 1. 041/2449 800 janka.macurova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Masláková Terézia, Mgr. 405 3. 041/2448 823 terezia.maslakova@upsvr.gov.sk
referent - účtovníčka Poláková Veronika 407 3. 041/2448 805 veronika.polakova@upsvr.gov.sk
referent - účtovníčka Podoláková Andrea 407 3. 041/2448 805 andrea.podolakova@upsvr.gov.sk
referent - správa pohľadávok Majáková Viera, Bc. 407 3. 041/2448 805 viera.majakova@upsvr.gov.sk
referent - majetok, pokladňa Kornet Miroslav 407 3. 041/2448 841 miroslav.kornet@upsvr.gov.sk
odborný radca - všeobecná správa Červeníková Alžbeta, JUDr. 406 3. 041/2448 833 alzbeta.frisova@upsvr.gov.sk
referent - autoprevádzka, vodič Kufa Libor, Mgr. 406 3. 041/2448 833 libor.kufa@upsvr.gov.sk
referent - správa pohľadávok Poličková Marcela, Bc. 403 3. 041/2448 842 marcela.polickova@upsvr.gov.sk
referent - archív Stročková Renáta, Bc. 403 3. 041/2448 842 renata.strockova@upsvr.gov.sk
referent - podateľňa Prívarová Ľuboslava, Bc. podateľňa 3. 041/2448 800 luboslava.privarova@upsvr.gov.sk
referent - podateľňa Sventeková Marcela, Mgr. podateľňa 3. 041/2448 800 marcela.sventekova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Bartusková Iveta, Mgr. 428 3. 041/2448 848 iveta.bartuskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Pialová Ľubomíra, Mgr. 404 3 041/2448845 lubomira.pialova@upsvr.gov.sk
Sobolová Katarína, Mgr. 404 3 041/2448845 katarina.sobolova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Jarošová Jana, Ing. 209 1. 041/2448854 jana.jarosova@upsvr.gov.sk
Recepcia Poništová Alena, Ing. Ing. 102 prízemie 041/2448810 alena.ponistova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Pa-Po Belešová Veronika, Mgr. 203 1. 041/2448806 veronika.belesova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Ma-Mn, Ž Gomolová Janka 212 1. 041/2448830 janka.gomolova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie H, CH Gužiová Anna 205 1. 041/2448853 anna.guziova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie D, Ď, E, F, Mp-Mý Hažíková Oľga, Mgr. 104 prízemie 041/2448900 olga.hazikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie G, T, Ť Dana Jurčiková 205 1. 041/2448853 dana.jurcikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie J, R, Ř Kajánková Erika, Mgr. 213 1. 041/2448819 erika.kajankova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Ks-Ký, N, Ň Kubištová Jana, Mgr. 107 prízemie 041/2448807 jana.kubistova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Ka-Kp Prívarová Viera, Bc. 106 prízemie 041/2448802 viera.privarova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Kr, L, Ľ, Ĺ, Mo, U , Ú, Y Priečková Anna, Mgr. 108 prízemie 041/2448882 anna.prieckova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie I, Í, S Mitterová Kristína, Mgr. 213 1. 041/2448819 kristina.mitterova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie C, Č, O, Ó Saksonová Adriana 212 1. 041/2448830 adriana.saksonova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Pr-Pý, Q, V, W, X, Z Šarláková Viera, Mgr. 203 1. 041/2448806 viera.sarlakova@upsvr.gov.sk
Evidovanie záujemcov o zamestnanie Šubíková Renáta, Mgr. 204 1. 041/2448820 renata.subikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie B Vrábelová Janka, Mgr. 107 prízemie 041/2448807 janka.vrabelova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie A, Š Vráželová Alena, Mgr. 106 prízemie 041/2448802 alena.vrazelova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Zamestnávatelia, voľné pracovné miesta, povinný podiel Eisnerová Anna, Bc. 109 prízemie 041/2448803 anna.eisnerova@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia, voľné pracovné miesta, povinný podiel Chrenšťová Michaela, Ing. 109 prízemie 041/2448803 michaela.chrenstova@upsvr.gov.sk
Zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín Kufová Eva, Mgr. 103 prízemie 041/2448817 eva.kufova@upsvr.gov.sk
Zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín Jánošíková Mária, Ing. 103 prízemie 041/2448817 maria.janosikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúca oddelenia Bojková Renáta, Mgr. 309 2. 041/2448 851 renata.bojkova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 56, 60 Barnová Liptáková Martina, Mgr. 308 2. 041/2448 831 martina.barnovaliptakova@upsvr.gov.sk
§§ 52,Projekt Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3, Projekt PUPN , Projekt Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 3 Ďuranová Eva, Ing. 310 2. 041/2448 850 eva.duranova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia ZUoZ - Opatrenie č.3 Gončárová Michaela, Mgr. 305 2. 041/2448 822 michaela.goncarova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 56, 60 Lašová Veronika, Bc. 307 2. 041/2448 834 veronika.lasova@upsvr.gov.sk
§§ 50, 53 Príspevok na dochádzku za prácou Liptáková Katarína, Mgr. 305 2. 041/2448 822 katarina.liptakova@upsvr.gov.sk
Výbor pre otázky zamestnanosti, Komisia, §§ 49, 57, 54, NP Aktivácia znevýhodnených UoZ - Opatrenie č. 2 Melišíková Slávka, Mgr. 304 2. 041/2448 837 slavka.melisikova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 51, 53, NP Prax pre mladých Pilková Iveta, Mgr. 303 2. 041/2448 813 iveta.pilkova@upsvr.gov.sk
§§ 52,Projekt Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3, Projekt PUPN , Projekt Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 3 Macurová Natália, Bc. 310 2. 041/2448 850 natalia.macurova@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, Projekt Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 2 Šulová Katarína 303 2. 041/2448 813 katarina.sulova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57, 59, 19a, 19b, NP Investičná pomoc pre sociálne podniky, Projekt Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 1 Šuriková Oľga, Mgr. 304 2. 041/2448 837 olga.surikova@upsvr.gov.sk
§ 60, Projekt Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2, Projekt Pomáhame odídencom - Opatrenie č. 4 Štensová Jana, Mgr. 307 2. 041/2448 834 jana.stensova@upsvr.gov.sk
ESF Mináč Pavol, Mgr. 306 2. 041/2448 828 pavol.minac@upsvr.gov.sk
ESF Olšiaková Dana, Mgr. 306 2. 041/2448 828 dana.olsiakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Odborné poradenstvo Straková Miroslava, Mgr. 206 1. 041/2448 804 miroslava.strakova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Veselková Mária, Mgr. 206 1. 041/2448 804 maria.veselkova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Ligáčová Jarmila, Mgr. 206 1. 041/2448 804 jarmila.ligacova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ-2 (A-J) Liščáková Jana 208 1. 041/2448 811 jana.liscakova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ-2 (L-Z) Buchtová Kamila 208 1. 041/2448 811 kamila.buchtova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Turiaková Viktória, Ing. 205 1. 041/2448 901 viktoria.turiakova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo ZUoZ Poláčková Katarína, Mgr. 207 1. 041/2448 808 katarina.polackova2@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo ZUoZ Kubalíková Michaela, Mgr. 207 1. 041/2448 808 michaela.kubalikova@upsvr.gov.sk
Pomáhame utečencom - poradenstvo
Poradca - komunikátor Gavlakova Maria 101 prízemie 041/2448 809 mariia.gavlakova@upsvr.gov.sk
Poradca Rábiková Miroslava, Bc. 101 prízemie 041/2448 809 miroslava.rabikova@upsvr.gov.sk
Poradca Zemanová Aneta, Mgr. 101 prízemie 041/2448 809 aneta.zemanova@upsvr.gov.sk
Poradca Tomašcová Petronela, Mgr. 101 prízemie 041/2448 809 petronela.tomascova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca Pracovisko A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru - pracovisko A. Hlinku 8, 022 01 Čadca Ľudovít Cabuk, Ing. 209 1. 041/24490826 ludovit.cabuk@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Halušková Danica, PhDr. 308 2. 041/2449825 danica.haluskova@upsvr.gov.sk
Referát aktivačné centrum - Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
poradca Makvová Lucia, Bc. 105 prízemie 041/2448902 lucia.grochalova@upsvr.gov.sk
poradca Chilá Iveta, Bc. 105 prízemie 041/2448902 iveta.radolska@upsvr.gov.sk
poradca Vráželová Alena 105 prízemie 041/2448902 alena.vrazelova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
vedúca oddelenia Mikulová Terézia, Ing. 311 2. 041/2448 826 terezia.mikulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Bieliková Eva, Mgr. 320 2. 041/2448 814 eva.bielikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Červená Patrícia, Ing. 314 2. 041/2448 815 patricia.cervena@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Kopásková Magdalena, Mgr. 314 2. 041/2448 815 magdalena.kopaskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Kristek Juraj, Ing. 312 2. 041/2448 836 juraj.kristek@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Masárová Daniela, Mgr. 312 2. 041/2448 836 daniela.masarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Pastorková Marta, Mgr. 321 2. 041/2448 812 marta.pastorkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Skorčík Peter, Mgr. 321 2. 041/2448 812 peter.skorcik@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Zjatková Ivana, Mgr. 320 2. 041/2448 814 ivana.zjatkova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Chmúra Ján, Bc. 313 2. 041/2448 821 jan.chmura@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Litvová Andrea, Mgr. 313 2. 041/2448 821 andrea.litvova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Pikuláková Zuzana, Mgr. 313 2. 041/2448 821 zuzana.pikulakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD v rámci projektu - podpora utečencom Barčáková Adela, Mgr. 320 2. 041/2448 814 adela.barcakova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka projektu - podpora utečencom Belková Jana, PhDr. 314 2. 041/2448 815 jana.belkova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Fekulová Viera, Mgr. recepcia prízemie 041/2448 001 viera.fekulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Kubofová Zuzana, Mgr. recepcia prízemie 041/2448 801 kubofova.zuzana@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD Sýkorová Jana, Ing. recepcia prízemie 041/2448 800 jana.sykorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
vedúca oddelenia Monika Halvoníková, PhDr. 315 2. 041/2449 829 monika.halvonikova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Iveta Plešivčáková, Mgr. 314 2. 041/2449 818 iveta.plesivcakova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Mária Mikulová, Bc. 314 2. 041/2449 818 maria.mikulova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník, náhradná rodinná starostlivosť Monika Stančová, Mgr. 313 2. 041/2449 836 monika.stancova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Andrea Šumská, Mgr. 313 2. 041/2449 836 andrea.sumska@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre maloletých a mladistvých Anna Štetiarová, Mgr. 312 2. 041/2449 806 anna.stetiarova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Alena Delinčáková, Mgr. 310 2. 041/2449 821 alena.delincakova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Marta Zubričanová, Mgr. 310 2. 041/2449 821 marta.zubricanova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Lenka Durschmiedová, Mgr. 310 2. 041/2449 837 lenka.durschmiedova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Gabriela Jarabicová, Mgr. 310 2. 041/2449 837 gabriela.jarabicova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Pavol Kopas, Mgr. 316 2. 041/2449 804 pavol.kopas@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Štefánia Strapáčová, Mgr. 310 2. 041/2449 821 stefania.strapacova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Adriána Vojčiniaková, Mgr. 312 2. 041/2449 806 adriana.vojciniaková@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Anna Tomeková, PhDr. 312 2. 041/2449 806 anna.tomekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - pracovisko A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
vedúca oddelenia Jana Marťáková, Mgr. et Mgr., PhD. 113 1. 041/2449 833 jana.martakova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie - Miesto prvého kontaktu Anna Kubincová, Bc. 109 1. 041/2449 901 anna.kubincova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Hlaváčová Martina, Mgr. 108 1. 041/2449 834 martina.hlavacova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Kultánová Marianna 108 1. 041/2449 834 marianna.kultanova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Letková Mária 210 2. 041/2449 811 maria.letkova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Wiseman Stanislava, Mgr. 210 2. 041/2449811 stanislava.wiseman@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Belešová Alena, Mgr. 211 2. 041/2449810 alena.belesova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Kupšová Xénia, Mgr. 211 2. 041/2449812 xenia.kupsova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Potočiarová Stanislava, Mgr. 211 2. 041/2449810 stanislava.potociarova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Čanecká Martina, Ing. 212 2. 041/2449831 martina.canecka@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Urbaníková Martina, Mgr. 212 2. 041/2449831 martina.urbanikova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Vavricová Katarína, Mgr. 216 2. 041/2449805 katarina.vavricova@upsvr.gov.sk
referentka peňažných príspevkov na kompenzáciie Chlastáková Sláva, Mgr. 216 2. 041/2449805 slava.chlastakova@upsvr.gov.sk
posudková pracovníčka Čičková Daniela, Mgr. 112 1. 041/2449807 daniela.cickova@upsvr.gov.sk
posudková pracovníčka Kasajová Andrea, Mgr. 112 1. 041/2449807 andrea.kasajova@upsvr.gov.sk
posudková pracovníčka Kajánková Ľudmila, Ing. 111 1. 041/2449827 ludmila.kajankova@upsvr.gov.sk
posudková pracovníčka Jopeková Anna, Bc. 111 1. 041/2449827 anna.jopekova@upsvr.gov.sk
posudková pracovníčka Borisová Ingrid, Bc. 110 1. 041/2449809 ingrid.borisova@upsvr.gov.sk
posudková pracovníčka Hlubinová Oľga, Mgr. 110 1. 041/2449808 olga.hlubinova@upsvr.gov.sk
posudková pracovníčka Zuzčáková Marianna, Ing., PhD. 110 1. 041/2449813 marianna.zuzcakova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Pazderová Katarína, Bc. 109 1. 041/2449901 katarina.pazderova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Poláková Mária, Bc. 107 1. 041/2449802 maria.polakova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Stempinová Eva, Bc. 211 2. 041/2449812 eva.stempinova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Zbončáková Zuzana, Mgr. 107 1. 041/2449802 zuzana.zboncakova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Turzovka

R. Jašíka 178, 023 54 Turzovka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda správneho konania
Darina Dobošová, Mgr. 21 2 041/2445 810 darina.dobosova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
samostatný radca HN, NV a ŠSD Mikovčáková Zdenka, Mgr. 2. 041/2445 809 zdenka.mikovcakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca HN, NV a ŠSD Staníková Eva, Mgr. 2. 041/2445 804 eva.stanikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca HN, NV a ŠSD Stopková Jana, Mgr. 2. 041/2445 805 jana.stopkova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
samostatný radca HN,NV a ŠSD Gunčagová Darina, Mgr. 2. 041/2445 808 darina.guncagova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Bo-Bý, D, Ď, CH, N, O, Ó, P, T, Ť, Z, Ž Bobeková Mária, Mgr. 34 3. 041/2445 800 maria.bobekova2@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie F, H, I, Í, J, M, V, W Dybalová Iveta, Mgr. 34 3. 041/2445 800 iveta.dybalova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Č, G, K, L, Ľ, Ĺ Srničková Marcela, Mgr. 33 3. 041/2445 806 marcela.srnickova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie A, Ba-Bp, C, E, R, S, Š, U, Ú, X, Y Vyrobiková Zdenka 33 3. 041/2445 806 zdenka.vyrobikova@upsvr.gov.sk
späť