Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 041/2448 821

Riaditeľ úradu

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka úradu Šimeková Pavla, Ing., MBA, LL.M 410 3. 041/2448 829 pavla.simekova@upsvr.gov.sk
kancelária riaditeľa - sekretariát Stuchlíková Darina, Bc. 409 3. 041/2448 859 darina.stuchlikova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
kontrolór Jašurková Danka, PaedDr. 214 1. 041/2449819 danka.jasurkova@upsvr.gov.sk
kontrolór Kučáková Margita, Ing. 213 1. 041/2449 822 margita.kucakova@upsvr.gov.sk
kontrolór Macurová Janka, Mgr. 213 1. 041/2449 800 janka.macurova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kubalíková Michaela, Mgr. 405 3. 041/2448 823 michaela.kubalikova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Poláková Veronika 407 3. 041/2448 805 veronika.polakova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Podoláková Andrea 407 3. 041/2448 805 andrea.podolakova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Majáková Viera, Bc. 407 3. 041/2448 805 viera.majakova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Poličková Marcela, Bc. 403 3. 041/2448 842 marcela.polickova@upsvr.gov.sk
majetok, pokladňa Kornet Miroslav 407 3. 041/2448 805 miroslav.kornet@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Barčáková Adela, Mgr. 406 3. 041/2448 833 adela.barcakova@upsvr.gov.sk
autoprevádzka, vodič Kufa Libor, Mgr. 406 3. 041/2448 833 libor.kufa@upsvr.gov.sk
archív Stročková Renáta, Bc. 403 3. 041/2448 842 renata.strockova@upsvr.gov.sk
podateľňa Prívarová Ľuboslava, Bc. podateľňa prízemie 041/2448 800 luboslava.privarova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sventeková Marcela, Mgr. podateľňa prízemie 041/2448 800 marcela.sventekova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Bartusková Iveta, Mgr. 428 3. 041/2448 848 iveta.bartuskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Pialová Ľubomíra, Mgr. 404 3 041/2448845 lubomira.pialova@upsvr.gov.sk
Sobolová Katrína, Mgr. 404 3 041/2448845 katarina.sobolova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Jarošová Jana, Ing. 209 1. 041/2448854 jana.jarosova@upsvr.gov.sk
Recepcia Poništová Alena, Ing. Ing. 103 prízemie 041/2448810 alena.ponistova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Pa-Pô Belešová Veronika, Mgr. 3 1. 041/2448806 veronika.belesova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Ma-Míj, Mj-Mň Gomolová Janka 212 1. 041/2448830 janka.gomolova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie H, CH Gužiová Anna 205 1. 041/2448853 anna.guziova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie D, Ď, E, É, F, Mik-Míž, Mp-Mž Hažíková Oľga, Mgr. 104 prízemie 041/2448900 olga.hazikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Dz, Dž, G, T, Ť Jurčiková Dana 205 1. 041/2448853 dana.jurcikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie J, R, Ŕ, Ř Kajánková Erika, Mgr. 213 1. 041/2448819 erika.kajankova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Ks-Kž, N, Ň Kubištová Jana, Mgr. 107 prízemie 041/2448807 jana.kubistova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Kr, Kŕ, Kř, L, Ľ, Ĺ, Mo, Mó, Mô, U , Ú, Y, Ý Priečková Anna, Mgr. 104 prízemie 041/2448900 anna.prieckova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Ka-Kp Prívarová Viera, Bc. 106 prízemie 041/2448802 viera.privarova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie I, Í, S Rábiková Janka, Mgr. 213 1. 041/2448819 janka.rabikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie C, Č, O, Ó, Ž Saksonová Adriana 212 1. 041/2448830 adriana.saksonova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Bi-Bj, Bl, Bĺ, Bľ, Pr-Pž, Q, V, W, X, Z Šarláková Viera, Mgr. 203 1. 041/2448806 viera.sarlakova@upsvr.gov.sk
Evidovanie záujemcov o zamestnanie Šubíková Renáta, Mgr. 204 1. 041/2448820 renata.subikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Ba-Bch, Bk, Bm-Bž Vrábelová Janka, Mgr. 107 prízemie 041/2448807 janka.vrabelova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie A, Á, Ä, Š Vráželová Alena, Mgr. 106 prízemie 041/2448802 alena.vrazelova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Zamestnávatelia, voľné pracovné miesta, povinný podiel Eisnerová Anna, Bc. 109 prízemie 041/2448803 anna.eisnerova@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia, voľné pracovné miesta, povinný podiel Gelačáková Marcela, Mgr. 108 prízemie 041/2448817 marcela.gelacakova@upsvr.gov.sk
NP Spoločne hľadáme prácu III. Chrenšťová Michaela, Ing. 109 prízemie 041/2448803 michaela.chrenstova@upsvr.gov.sk
Zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín Kufová Eva, Mgr. 103 prízemie 041/2448810 eva.kufova@upsvr.gov.sk
Zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín Pavlíková Lenka, Bc. 108 prízemie 041/2448817 lenka.pavlikova3@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúca oddelenia Bojková Renáta, Mgr. 309 2. 041/2448 851 renata.bojkova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 56, 60 Barnová Liptáková Martina, Mgr. 308 2. 041/2448 831 martina.barnovaliptakova@upsvr.gov.sk
§§ 52,Projekt PUPN Ďuranová Eva, Ing. 310 2. 041/2448 850 eva.duranova@upsvr.gov.sk
§ 54 Gončárová Michaela, Mgr. 305 2. 041/2448 822 michaela.goncarova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 56, 60 Zajacová Petra, Bc. 307 2. 041/2448 834 petra.zajacova@upsvr.gov.sk
§§ 52, 53, Projekt PUPN Macurová Natália, Bc. 310 2. 041/2448 850 natalia.macurova@upsvr.gov.sk
Výbor pre otázky zamestnanosti, Komisia, §§ 49, 57, 54, Melišíková Slávka, Mgr. 304 2. 041/2448 837 slavka.melisikova@upsvr.gov.sk
ESF Mináč Pavol, Mgr. 306 2. 041/2448 828 pavol.minac@upsvr.gov.sk
ESF Olšiaková Dana, Mgr. 306 2. 041/2448 828 dana.olsiakova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 51, 53 Pilková Iveta, Mgr. 303 2. 041/2448 813 iveta.pilkova@upsvr.gov.sk
§ 60 Štensová Jana, Mgr. 307 2. 041/2448 834 jana.stensova@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a Šulová Katarína 303 2. 041/2448 813 katarina.sulova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57, 59, 19a, 19b Šuriková Oľga, Mgr. 304 2. 041/2448 837 olga.surikova@upsvr.gov.sk
§§ 60, 55 Švábová Jana, Ing. PhD. 305 2. 041/2448 822 jana.svabova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Odborné poradenstvo Ligačová Jarmila, Mgr. 206 1. 041/2448 804 jarmila.ligacova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Romanová Veronika, Mgr. 206 1. 041/2448 804 veronika.romanova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Veselková Mária, Mgr. 206 1. 041/2448 804 maria.veselkova@upsvr.gov.sk
NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti
Poradenstvo pre znevýhodnených Jantulíková Dana, Mgr. 207 1. 041/2448 808 dana.jantulikova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo pre MUoZ Mariaková Dominika, Mgr. 208 1. 041/2448 811 dominika.marjakova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo pre MUoZ Mitterová Kristína, Mgr. 208 1. 041/2448 811 kristina.mitterova@upsvr.gov.sk
NP Zručnosti pre trh práce
Prívarová Veronika 101 príz 041/2448 809 veronika.privarova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru Ľudovít Cabuk, Ing. 209 1. 041/2449826 ludovit.cabuk@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Halušková Danica, PhDr. 308 2. 041/2449825 danica.haluskova@upsvr.gov.sk
Referát aktivačné centrum
poradca Chilá Iveta, Bc. 105 prízemie 041/2448902 iveta.radolska@upsvr.gov.sk
poradca Liščáková Jana 105 prízemie 041/2448902 jana.liscakova@upsvr.gov.sk
poradca Vráželová Alena 105 prízemie 041/2448902 alena.vrazelova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Mikulová Terézia, Ing. 311 2. 041/2448 826 terezia.mikulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD, Gl, Gm, Go, Gr,Gs, Gu, L, Ľ, Ma,Ha,Ve Bieliková Eva, Mgr. 320 2. 041/2448 814 eva.bielikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD, Bi, Bl, Bo, Br, Bu, Bz, Č,I,Í, Ko, Ks, Kv, Ky, Ž Červená Patrícia, Ing. 314 2. 041/2448 815 patricia.cervena@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD, Je, Ji, Jo,E, É, Pa, Pe, Pi, Pj, Pl, Pn, Hl, Hm, Hn, Ho, Hr, Hu,Hy, R, Ŕ,Ř,Fr,He,Fe,Y Kopásková Magdalena, Mgr. 314 2. 041/2448 815 magdalena.kopaskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD,Sa,Sb,Sc,Sč, Se, Sh, Sch,Si, Sk, Sl, Sm, So, Sp,Sr, Me, Mi, Ml, Mo, Mr, Mu, My, Z, Ch, A,Dz,Dž,Hi,Pt,Fl,Vn,Vr,Vu Kristek Juraj, Ing. 312 2. 041/2448 836 juraj.kristek@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD,Ja, Ša,Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm,Šn,Šb Šo, St, Su, Sv, Sy, Sz, U, Ú,Po Masárová Daniela, Mgr. 312 2. 041/2448 836 daniela.masarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD, D, Ď, Ga,Ge,Gi, Ku, Va,Vi,Vy Pastorková Marta, Mgr. 321 2. 041/2448 812 marta.pastorkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSDBa, Be, By, C, Ke, Kh, Ki, Kl,Kľ, Km, Kn, Kr, O, Ó,Fi,Fo, Fa,Vl,Vo Pu Skorčík Peter, Mgr. 321 2. 041/2448 812 peter.skorcik@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD,Ju,Ka,N, Ň, Šp, Šr,Št, Šu, Šv,T, Ť,Fu,W, Pr,Ps,Py, Zjatková Ivana, Mgr. 320 2. 041/2448 814 ivana.zjatkova@upsvr.gov.sk
Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením Hlubinová Andrea, Mgr. 102 prízemie 041/2448 882 andrea.hlubinova@upsvr.gov.sk
Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením Tomašcová Petronela, Bc. 314 2. 041/2448 815 petronela.tomascova@upsvr.gov.sk
Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením Zajacová Petra, Ing. 102 prízemie 041/2448 882 petra.zajacova2@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie Litvová Andrea, Mgr. 313 2. 041/2448 821 andrea.litvova@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie Pikuláková Zuzana, Mgr. 313 2. 041/2448 821 zuzana.pikulakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
samostatný radca OHN,NV a ŠSD - agenda prvého kontaktu Fekulová Viera, Mgr. recepcia prízemie 041/2448 001 viera.fekulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD - agenda prvého kontaktu Kubofová Zuzana, Mgr. recepcia prízemie 041/2448 801 kubofova.zuzana@upsvr.gov.sk
samostatný radca OHN,NV a ŠSD - agenda prvého kontaktu Sýkorová Janka, Ing. recepcia prízemie 041/2448 816 janka.sykorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Pracovisko A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
vedúca oddelenia Halvoníková Monika, PhDr. 315 2. 041/2449 829 monika.halvonikova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Delinčáková Alena, Mgr. 310 2. 041/2449 821 alena.delincakova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Durschmiedová Lenka, Mgr. 310 2. 041/2449 837 lenka.durschmiedova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Jarabicová Gabriela, Mgr. 310 2. 041/2449 837 gabriela.jarabicova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Jašurková Jana, Mgr. 312 2. 041/2449 804 jana.jasurkova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Plešivčáková Iveta, Mgr. 314 2. 041/2449 818 iveta.plesivcakova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník, náhradná rodinná starostlivosť Stančová Monika, Mgr. 313 2. 041/2449 836 monika.stancova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre plnoleté osoby Straková Miroslava, Mgr. 312 2. 041/2449 806 miroslava.strakova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre maloletých a mladistvých Štetiarová Anna, Mgr. 312 2. 041/2449 806 anna.stetiarova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Šumská Andrea, Mgr. 313 2. 041/2449 836 andrea.sumska@upsvr.gov.sk
rodičovský konflikt: Podvysoká, Oščadnica, Zákopčie, Chalúpkova ulica, Okružná 148, 150, 1514, Hviezdoslavova, J. Kráľa Fekulová Renáta, Mgr. 312 2. 041/2449 804 renata.fekulova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Zubričanová Marta, Mgr. 310 2. 041/2449 821 marta.zubricanova@upsvr.gov.sk
NP Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ohrozené rodiny Dočárová Zuzana, Mgr. 312 2. 041/2449 816 zuzana.docarova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Dorociaková Simona, Bc. 312 2. 041/2449 816 simona.dorociakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Trúchla Veronika, Mgr. 310 2. 041/2449 821 veronika.truchla@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Vavricová Lenka, JUDr. 314 2. 041/2449 818 lenka.vavricova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Pracovisko A. Hlinku 8, 022 01 Čadca
vedúca oddelenia Marťáková Jana, Mgr. et Mgr., PhD. 113 prízemie 041/2449 833 jana.martakova@upsvr.gov.sk
Kancelária prvého kontaktu Danišová Kristína, Ing. 109 prízemie 041/2449 901 kristina.danisova@upsvr.gov.sk
Bal, Bu, E, F, Kl, Km, Kn, N, O, R, Ve, Vy Belešová Alena, Mgr. 211 1. 041/2449810 alena.belesova@upsvr.gov.sk
Be, Bi, G, T Čanecká Martina, Ing. 212 1. 041/2449831 martina.canecka@upsvr.gov.sk
I, Ky, L, Ľ, Ša, Šč, Še, Ši, Šk, Šl, Šm, Šn, Šo, Šp, Šr, Šu, Šv, Y Hlaváčová Martina, Mgr. 108 prízemie 041/2449 834 martina.hlavacova@upsvr.gov.sk
Br, Ja, Je, Ko Chlastáková Sláva, Mgr. 216 1. 041/2449805 slava.chlastakova@upsvr.gov.sk
Bl, S, Št, Vi, W Kultánová Mariánna 108 prízemie 041/2449 834 martina.kultanova@upsvr.gov.sk
A, Ba, Va, Vo, Vl, Vn, Vr, U, Z, Ž, X Kupšová Xénia, Mgr. 211 1. 041/2449812 xenia.kupsova@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, Dz, Dž, Pr, Pu, Py Letková Mária 210 1. 041/2449 811 maria.letkova@upsvr.gov.sk
Ke, Kh, Ks, Kš, M Potočiarová Stanislava, Mgr. 211 1. 041/2449810 stanislava.potociarova@upsvr.gov.sk
Bo, H, Ch, Ka, Ki, Urbaníková Martina, Mgr. 212 1. 041/2449831 martina.urbanikova@upsvr.gov.sk
Jo, Ju, Kr, Ku Vavricová Katarína, Mgr. 216 1. 041/2449805 katarina.vavricova@upsvr.gov.sk
Bob, Bon, By, Bz, Kv, Pa, Pe, Pi, Pl, Pn, Pň, Po, Ps, Pt Wiseman Stanislava, Mgr. 210 1. 041/2449811 stanislava.wiseman@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
D, Dz, E, H, J, Kl, Kv, Ky, U Borisová Ingrid, Bc. 110 1. 041/2449809 Ingrid.Borisova@upsvr.gov.sk
A, Dž, G, Ke, Km, N, P Čičková Daniela, Mgr. 112 1. 041/2449807 Daniela.Cickova@upsvr.gov.sk
Bi, Bl, Bo, F, Kn, M, O Kajánková Ľudmila, Ing. 111 1. 041/2449827 Ludmila.Kajankova@upsvr.gov.sk
By, C, CH, S, Ve, W, Z, Ž Kasajová Andrea, Mgr. 110 1. 041/2449808 Andrea.Kasajova@upsvr.gov.sk
Bu, Br, I, Ka, Š, Va, Vi, Vl, Vn, Vo, Vr Kuljovská Martina, Mgr. 112 1. 041/2449807 Martina. Kuljovska@upsvr.gov.sk
Ď, Ki, Kh, Ku, Ks, Kš, L/Ľ, R, T Liptáková Katarína, Mgr. 111 1. 041/2449827 Katarina.Liptakova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, Bz, Č, Ko, Kr, Vy Zuzčáková Marianna, PhD., Ing. 110 1. 041/2449813 Marianna.Zuzcakova@upsvr.gov.sk
NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením
terénny sociálny pracovník Pazderová Katarína, Bc. 109 prízemie 041/2449901 katarina.pazderova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Stempinová Eva, Bc. 211 1. 041/2449812 stempinova.eva@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Zbončáková Zuzana, Mgr. 107 prízemie 041/2449802 zboncakova.zuzana@upsvr.gov.sk

Pracovisko Turzovka

R. Jašíka 178, 023 54 Turzovka
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda správneho kontaktu Darina Dobošová, Mgr. 21 2 041/2445 810 darina.dobosova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
C,J,K,L,M,N,O Mikovčáková Zdenka, Mgr. 2. 041/2445 809 zdenka.mikovcakova@upsvr.gov.sk
CH,I,P,R,S,Š,T,Z,V Sýkorová Dana, Mgr. 2. 041/2445 804 dana.sykorova@upsvr.gov.sk
CH,I,P,R,S,Š,T,Z,V Staníková Eva, Mgr. 2. 041/2445 804 eva.stanikova@upsvr.gov.sk
A,B,Č,D,Ď,DZ,E,F,G,H,U,Z Stopková Jana, Mgr. 2. 041/2445 805 jana.stopkova@upsvr.gov.sk
NP „Inovácia v poskytovaní Pomoci osobám ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením“ Staníková Eva, Mgr. 2. 041/2445 804 eva.stanikova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre HN,NV a ŠSD Belková Jana, PhDr. 2. 041/2445 808 jana.belkova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Bo-Bý, D, Ď, CH, N, O, Ó, P, T, Ť, Z, Ž Bobeková Mária, Mgr. 34 3. 041/2445 800 maria.bobekova2@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie F, H, I, Í, J, M, V, W Dybalová Iveta, Mgr. 34 3. 041/2445 800 iveta.dybalova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Č, G, K, L, Ľ, Ĺ Srničková Marcela, Mgr. 33 3. 041/2445 806 marcela.srnickova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie A, Ba-Bp, C, E, R, S, Š, U, Ú, X, Y Vyrobiková Zdenka 33 3. 041/2445 806 zdenka.vyrobikova@upsvr.gov.sk
späť