Poskytované služby

Poradenstvo v oblasti služieb zamestnanosti, informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby pre občana

Informácie o možnostiach a podmienkach evidencie UoZ  na úrade, o podmienkach poskytovania dávky v nezamestnanosti, informácie v oblasti sprostredkovania zamestnania doma i v zahraničí, informácie o VPM, informácie o jednotlivých nástrojoch AOTP, projektoch.

Služby pre zamestnávateľa

Informácie v oblasti VPM, plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, poskytnutia predchádzajúceho súhlasu na rozviazanie pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého pomeru s občanom  so ZP,  vydávania povolení na zamestnanie štátnym príslušníkom tretích krajín, hromadného prepúšťania, EURES.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 26.02.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac