Organizačná štruktúra

Riaditeľ úradu práce
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.

Oddelenie služieb pre občana
Referát služieb pre zamestnávateľa
Agenda služieb pre občana/pracovisko Turzovka
vedúca oddelenia: Ing. Jana Jarošová


Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia: Mgr. Terézia Masláková

Referát kontroly

Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
Mgr. Iveta Bartusková

Referát správneho konania
Agenda správneho konania/pracovisko Turzovka
Aktivačné centrum


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia: Mgr. Renáta Bojková

 Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia: Mgr. Oľga Hažíková

Riaditeľ odboru sociálnych vecí 
a rodiny

Ing. Ľudovít Cabuk
Referát poradensko psychologických služieb

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia: PhDr. Monika Halvoníková

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok/pracovisko Turzovka

vedúca oddelenia: Ing. Terézia Mikulová

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia: Mgr. et Mgr. Jana Marťáková, PhD. 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 23.10.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac