Organizačná štruktúra

Riaditeľka úradu 
PaedDr. Danka Jašurková

Kancelária riaditeľky
Referát kontroly 

Oddelenie služieb pre občana
Referát služieb pre zamestnávateľa
Agenda služieb pre občana/pracovisko Turzovka
vedúca oddelenia:
Ing. Jana Jarošová

Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia:
Mgr. Terézia MaslákováRiaditeľka odboru služieb zamestnanosti
Mgr. Iveta Bartusková

Referát správneho konania
Agenda správneho konania/pracovisko Turzovka
Aktivačné centrum

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúca oddelenia:
Mgr. Renáta Bojková

 Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia:
Mgr. Oľga Hažíková

Riaditeľ odboru sociálnych vecí 
a rodiny

Ing. Ľudovít Cabuk

Referát poradensko-psychologických služieb

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia:
PhDr. Monika Halvoníková


Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok/pracovisko Turzovka

vedúca oddelenia:
Ing. Terézia Mikulová


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia:
Mgr. et Mgr. Jana Marťáková, PhD. 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 12.07.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac