Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2021

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na základe schválených priorít Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na rok 2021 vypracoval a zverejňuje plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[podrobnosti v dokumente >>>] [ PDF 347.5 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac