Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 031/2440552

ÚPSVR Dunajská Streda

Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda, ds@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVR DS Lengyel Tomáš, Mgr. 203 2 031/2440-101 ds@upsvr.gov.sk
asistentka riaditeľa Dostálová Diana, Ing. 204 2 031/2440-101 ds@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
kontrolór Révay Varga Mária, Ing. 202 2 031/2440-130 Maria.Varga@upsvr.gov.sk
kontrolórka Czafiková Andrea, Mgr. 202 2 031/2440-130 Andrea.Czafikova@upsvr.gov.sk
kontrolór Šidó Pavol, Ing. 201 2 031/2440-131 Pavol.Sido@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru služieb zamestanosti Fónod Zoltán, Ing. 206 2 031/2440-300 Zoltan.Fonod@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
ref. správneho konania Anita Tóth, Bc. 12A prízemie 031/2440-301 Anita.Toth@upsvr.gov.sk
ref. správneho konania Baráth Attila, Mgr. 12 prízemie 031/2440-302 Attila.Barath@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania - pracovisko Veľký Meder
ref. správneho konania Rudická Jana, Mgr. 6 1 031/2443-304 Jana.Rudicka@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Bódis Július, Mgr. 8 prízemie 031/2440-318 Julius.Bodis@upsvr.gov.sk
D, Ď, I, Je, Jo, Jó, Ju, Kh, Ki, Kl, Km, Kn, Le, Li, Lo, Lö, Lő, Lu, Ma, Má, Ml, Sk, Sl, Sm, Sn, Sp, Sr, Su, Sü, Sv, Sz, Z, Zs, Ž Csölleová Kornélia 2 prízemie 031/2440-323 Kornelia.Csolleova@upsvr.gov.sk
Ba, Bá, Be, Bé, Bo, Bö, Bó, Br, Ja, Já, Na, Ná, No, Ny, Se, Sh, Sch, Vch, Vo, Vö, Vy, W Bokrosová Mária 2 prízemie 031/2440-323 Maria.Bokrosova@upsvr.gov.sk
A, Á, Fa, Fá, Fo, Fö, Fr, Fu, Fü, Me, Mé, Mi, O, Ö, Ó, St, T, Va, Vá Tóthová Viola 2 prízemie 031/2440-319 Viola.Tothova@upsvr.gov.sk
Bi, Bí, Bl, Gö, Gó, Gő, Gr, Gu, Gú, Gy, Ko, Kö, Kó, Kő, La, Lá, Ne, Né, Pa, Pá, Pi, Pu, Sa, Sá, Š, Ve, Vé, Vl, Vr Vida Mária 2 prízemie 031/2440-319 Maria.Vida@upsvr.gov.sk
Bu, Bü, Bú, C, Č, Fe, Ga, Gá, Gd, Ge, Gé, Gi, Gl, Go, Ha, Há, Hi, Hl, Ho, Hö, Hr, Po, Pö, Pó, Pő, Si, Sí, So, Só Hölgyeová Monika 3 prízemie 031/2440-321 Monika.Holgyeova@upsvr.gov.sk
E, É, Fi, Fl, He, Hé, Hu, Ka, Ká, Ke, Ké, Kr, Ku, Kü, Kú, Kv, Mo, Mó, Mr, Mu, Mú, Pe, Pé, Pr, R, Ř, U, Ü, Ú, Vi, Ví Egriová Henrieta 3 prízemie 031/2440-321 Henrieta.Egriova@upsvr.gov.sk
Oznámenia (recepcia) Vargová Erika 1 prízemie 031/2440-324 Erika.Vargova2@upsvr.gov.sk
Oznámenia (recepcia) Végh Erzsébet 1 prízemie 031/2440-324 Erzsebet.Vegh@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
agent pre voľné pracovné miesta, hromadné prepúšťanie Váriová Renáta, Bc. 20 prízemie 031/2440-310 Renata.Variova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, zamestnávanie cudzincov Rácz Evelin, Mgr. 22 prízemie 031/2440-410 Evelin.Racz@upsvr.gov.sk
agent pre voľné prac. miesta, povinný podiel zamest. občanov so ZP, skončenie prac. pomeru s občanom so ZP Csémyová Eva, Bc. 22 prízemie 031/2440-410 Eva.Csemyova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie cudzincov Holočiová Henrieta 22 prízemie 031/2440-315 Henrieta.Holociova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta, zamestnávanie cudzincov - prac. Veľký Meder Árendášová Dana, Bc. 7 1 031/2443-351 Dana.Arendasova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šamorín, Bratislavská 35
Báč, Čenkovce, Lehnice A-O, Oľdza, Veľká Paka, Šamorín P, S, Š, T, Ť, Zlaté Klasy A-B, M Sliva Palkovičová Diana, Bc. 2 prízemie 031/2442-342 Diana.Slivapalkovicova@upsvr.gov.sk
Horný Bar, Rohovce, Šamorín U, V, W, Z, Ž, Lehnice P-Ž, RECEPCIA Horváthová Sabina 3 prízemie 031/2442-340 Sabina.Horvathova@upsvr.gov.sk
Lehnice P-Ž, Hviezdoslavov A-K, Nov. Život-Eliášovce, Nov. Život-Tonkovce, Nov. Život-Vojtechovce, Blatná n/O, Šamorín A-B, K, L, Zlat. Klasy R Jankóová Alžbeta 5 prízemie 031/2442-343 Alzbeta.Jankoova@upsvr.gov.sk
Bellová Ves, Blahová, Čakany, Janíky, Kvetoslavov, Macov, Mierovo, Šamorín C-J, Zlat. Klasy I, J, K, L, N, O, P, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Lagová Dáša 13 prízemie 031/2442-117 Dasa.Lagova@upsvr.gov.sk
Dobrohošť, Kyselica, Hubice, Hviezdoslavov L-Z, Štvrtok n/O, Trnávka, Vojka nad Dunajom, Šamorín M, N, O, R, Zlat. Klasy C-Ch Koleszárová Judita 14 prízemie 031/2442-346 Judita.Koleszarova@upsvr.gov.sk
pracovisko Veľký Meder, Okočská 1
D-Ď, I, G, M, O Barta Vojtech 3 prízemie 031/2443-118 Vojtech.Barta@upsvr.gov.sk
A, B, K, R, S, Š Soósová Renáta 3 prízemie 031/2443-118 Renata.Soosova@upsvr.gov.sk
C-Č, F, H, E-É, N, P, T, U, V, W, Z, Ž Csehová Eva 4 prízemie 031/2443-353 Eva.Csehova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca OAOTP a poradenstva Nagyová Andrea, PhDr. 208 2 031/2440-450 Andrea.Nagyova2@upsvr.gov.sk
Nástroje AOTP Morvayová Darina, Mgr. 210 2 031/2440-400 Darina.Morvayova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Hölgye Tünde, Bc. 105 1 031/2440-224 Tunde.Holgye@upsvr.gov.sk
agenda ESF Nagy Csilla, Mgr. 105 1 031/2440-225 Csilla.Nagy@upsvr.gov.sk
agenda ESF Katona Méry Diana, Mgr. 105 1 031/2440-225 Diana.Katonamery@upsvr.gov.sk
Podpora udržania pracovných návykov, Aktivácia ZUoZ OP2,OP3 Prasnová Eva, Mgr. 113 1 031/2440-406 Eva.Prasnova@upsvr.gov.sk
Agenda §55, §57, §59, §60 Szabó Ágnes, Mgr. 111 1 031/2440-409 Agnes.Szabo@upsvr.gov.sk
§54 Príspevok na dochádzku za prácou, Pomáhame odídencom Károlyi Blažej, Ing. 111 1 031/2440-409 Blazej.Karolyi@upsvr.gov.sk
Agenda §19b - vyrovnávací príspevok Somogyi Kristína, MSc. 110 1 031/2440-405 Kristína.Somogyi@upsvr.gov.sk
agenda §60 Kukucsová Zlatica, Ing. 110 1 031/2440-405 Zlatica.Kukucsova@upsvr.gov.sk
Agenda §55, §59, §60 Kutaková Zuzana, Mgr. 110 1 031/2440-408 Zuzana.Kutaková@upsvr.gov.sk
agenda Podpora v čase skrátenej práce, VOZ Vargová Katarína, Ing. 108 1 031/2440-401 Katarina.Vargova4@upsvr.gov.sk
NP Prax pre mladých Nagyová Noémi, Bc. 108 1 031/2440-401 Noemi.Nagyova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance OP 2, §50 Szivanyoová Mária 107 1 031/2440-407 Maria.Szivanyoova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance OP 1, §49 Kartusoffová Helena 107 1 031/2440-402 Helena.Kartusoffova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance OP 3 Derzsi Ildikó, Mgr 112 1 031/2440-404 Ildiko.Derzsi@upsvr.gov.sk
§53 Príspevok na dochádzku za prácou Takácsová Ildikó 112 1 031/2440 404 Ildiko.Takácsová@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Vzdelávanie ZoZ - NP Nestrať prácu Oravczová Monika, Ing. 106 1 031/2440-451 Monika.Oravczova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie odídencov Jónásová Ágnes, Mgr. 106 1 031/2440-451 Agnes.Jonasova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca NP Aktivácia ZUoZ OP1 Novák Alexander, Mgr. 106 1 031/2440-453 Alexander.Novak@upsvr.gov.sk
Odborný poradca NP IP pre ZUoZ Petőczová Viktória, Mgr. 16 prízemie 031/2440-456 Viktoria.Petoczova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca NP IP pre ZUoZ Fűri Peter, Mgr. 16 prízemie 031/2440-452 Peter.Furi@upsvr.gov.sk
Kariérový poradca NP IP pre ZUoZ Molnár Péter, PhDr. 6 prízemie 031/2440-455 Peter.Molnar@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Štúrova 867, 929 01 Dunajská Streda
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka udboru soc. vecí a rodiny Hegedüsová Alžbeta, Mgr. 313 1 031/2441-500 Alzbeta.Hegedusova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Nagy Györgyi Mgr. 103 1 031/2440-609 Gyorgyi.Nagy@upsvr.gov.sk
psychológ Farkašová Alexandra, Mgr. 21 prízemie 031/2440-603 Alexandra.Farkasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Brinziková Adriana, Mgr. 118 1 031/2440-600 adriana.brinzikova@upsvr.gov.sk
kurátor Polanský Pavol, PhDr. 116 1 031/2440-607 pavol.polansky@upsvr.gov.sk
kurátor Pauleje Andrea, Mgr. 116 1 031/2440-607 andrea.pauleje@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť Iveta Reiszová, Mgr. 117 1 031/2440-605 iveta.reiszova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť Jana Podolinská,Mgr. 117 1 031/2440-605 jana.podolinska@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť Erika Balázsová, Mgr. 102/A 1 031/2440-608 erika.balazsova@uspvr.gov.sk
náhradná starostlivosť Renáta Méhes, Mgr. 102/A 1 031/2440-608 renata.mehes@upsvr.gov.sk
ohrozená rodina Henrieta Konczová, Mgr. 102/B 1 031/2440-606 henrieta.konczova@upsvr.gov.sk
ohrozená rodina Katarína Tóthová , Mgr. 102/B 1 031/2440-606 katarina.tothova4@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Anita Zöld, Mgr. 101 1 031/2440-601 anita.zold@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Andrea Hordošy, Mgr. 101 1 031/2440-601 andrea.hordosy@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Anita Šandalova, Mgr. 101 1 031/2440-602 anita.sandalova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Karin Némethová, Mgr. 101 1 031/2440-602 karin.nemethova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Eugen Milinszky, Mgr. 116 1 031/2440-607 eugen.milinszky@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Zoltán Nagy, Mgr. 119 1 031/2440-610 zoltan.nagy@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník - asistent Iveta Sükeová, Bc. 119 1 031/2440-610 iveta.sukeova@uspvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kollárová Judita, Ing. 206 prízemie 031/2441-640 Judita.Kollarova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Csi, D, Ď, E, L, O, Ö, R, So-Sv, Š, U, Ü Sághyová Judita, Mgr. 205 prízemie 031/2441-642 Judita.Saghyova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Cs-Cse Bokros Marianna 205 prízemie 031/2441-645 Marianna.Bokros@upsvr.gov.sk
Sz, T, Ty, Ť, V Mikóczy Lajos, BSc. 205 prízemie 031/2441-645 Lajos.Mikoczy@upsvr.gov.sk
F, Ho 207 prízemie 031/2441-641
Ml, Mo, Mr, N, Ny, Pa-Pi, Po-Pu, S-Sn Lipkovicsová Andrea, Mgr. 207 prízemie 031/2441-641 Andrea.Lipkovicsová@upsvr.gov.sk
Ka, Ko, Kosz, Kos-Koš, Ku, M-Me Kovácsová Orsolya, Mgr. 208 prízemie 031/2441-643 Orsolya.Kovacsova@upsvr.gov.sk
Cz, Č, G, Gy, Ha, He, Hi, I, J, Ke, Ki, Kl, Kocz, Kocs-Koč, Mi, Mu, Pl, Z, Zs, Ž Rácz Veronika 208 prízemie 031/2441-643 Veronika.Racz@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
preukazy - ŤZP a parkovací, predĺžená rodičovská dovolenka Sárközyová Mária, Mgr. 209 prízemie 031/2441-674 Maria.Sarkozyova@upsvr.gov.sk
S, Sz, Š, T, Ty, Ť, U, Ü, V, W, Z, Zs, Ž Eva Nagyová, Mgr. 312 1 031/2441-673 eva.nagyova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, M, N, Ny, Ň, O, Ö, P Weis Ľuboš, Mgr. 312 1 031/2441-671 Lubos.Weis@upsvr.gov.sk
agenda §53, §53a, §53c, §54d Kalinová Mónika, Mgr. 312 1 031/2441-673 Monika.Kalinova@upsvr.gov.sk
Fe, Fi, Fl, G, Gy, H, Ch, I, J, K Klepancová Renata, PhDr. 314 1 031/2441-672 Renata.Klepancova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šamorín - Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A, B, C, Cs, Č, D, Ď, E, F, H Rőry Iveta 15 prízemie 031/2442-652 Iveta.Rory@upsvr.gov.sk
P, R, S, Sz, Š, T, Ty, Ť, U, Ü, V, W, Z, Zs, Ž Komačková Anna, Bc. 16 prízemie 031/2442-650 Anna.Komackova@upsvr.gov.sk
Ch, G, Gy, I, J, K, L, M, N, Ny, O, Ö Kázmerová Melinda 17 prízemie 031/2442-651 Melinda.Kazmerova@upsvr.gov.sk
pracovisko Veľký Meder - Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A - Z Fitosová Andrea, Ing. 1 prízemie 031/2443-657 Andrea.Fitosova@upsvr.gov.sk
A - Z Csicsayová Agáta, Ing. 1 prízemie 031/2443-657 Agata.Csicsayova@upsvr.gov.sk
A - Z Tar Vincent 2 prízemie 031/2443-655 Vincent.Tar@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Némethová Iveta, Mgr. 315 1 031/2441-550 Iveta.Nemethova2@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia AC Vontszemű Ladislav, Mgr. 18 prízemie 031/2440-370 Ladislav.Vontszemu@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Érsek Diana 10 prízemie 031/2440-371 Diana.Ersek@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Anita Gaál, Bc. 10 prízemie 031/2440-371 Anita.Gaal@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Gutayová Janka, Ing. 212 2 031/2440-170 Janka.Gutayová@upsvr.gov.sk
pohľadávky Puhaová Mária 209 2 031/2440-184 Maria.Puhaova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Bódisová Orsolya, Bc. 209 2 031/2440-184 Bodisova.Orsolya@upsvr.gov.sk
pohľadávky Borárosová Judita 209 2 031/2440-181 Borarosova.Judita@upsvr.gov.sk
podateľňa Szalay Anikó 11 prízemie 031/2440-196 Aniko.Szalay@upsvr.gov.sk
podateľňa Kucsera Menyhárt Emília, Mgr. 11 prízemie 031/2440-196 Emília.KucseraMenyhárt@upsvr.gov.sk
späť