Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Dunajská Streda</strong>

Oznamy úradu a novinky

Voľné pracovné miesto: psychológ poradensko-psychologických služieb

Obsah pracovnej činnosti: Špecializované psychologické posudzovanie predpokladov a vhodnosti fyzických osôb a špecializovaná príprava na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, špecializovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, psychologické poradenstvo a aplikácia psychodiagnostických metód a testov pri práci s rodinou párom a jednotlivcom.

15. 04. 2019 viac
Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2019 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

25. 03. 2019 viac
Nová povinnosť zamestnávateľa – oznámiť voľné pracovné miesto

Vážený zamestnávateľ

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je s účinnosťou od 1.1.2019 zamestnávateľ povinný oznámiť VPM a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na VPM, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

10. 01. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac