Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Dunajská Streda</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na rok 2019 vypracoval a zverejňuje plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

21. 08. 2018 viac
Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2018 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

19. 03. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac