Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Dunajská Streda</strong>

Oznamy úradu a novinky

Oznámenie o zmene úradných hodín v termíne od 26.11.2021 do odvolania

Dovoľujeme si Vás informovať o skrátení úradných hodín na úrade práce.

Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená: 

Pondelok 8:00-11:00

Utorok     8:00-11:00

Streda   13:00-16:00

Štvrtok    nestránkový deň

Piatok      8:00-11:00

V zmysle Uznesenia vlády č. 695/2021 z 24.11.2021 sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na orgán verejnej moci kvôli úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a na cestu späť. Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste využívali inú ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia...). 

25. 11. 2021 viac
Režim recepčného vybavovania klientov

Vážení klienti,

vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a prijímané protipandemické opatrenia, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda dňom 22.11.2021 prechádza na režim „recepcie“. Žiadali by sme klientov, aby zvážili osobnú návštevu úradu a využívali radšej telefonickú či e-mailovú komunikáciu.

Za pochopenie Vám ďakujeme.


Az ügyfelek ügyintézésének recepciós formája

Kedves Ügyfeleink!

A romló járványügyi helyzet és az elfogadott járványellenes intézkedésekre való tekintettel a dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal 2021. november 22-től átáll a „recepció” rendszerű ügyfélfogadásra. Arra kérjük ügyfeleinket, hogy fontolják meg a személyes jellegű ügyintézést és vegyék inkább igénybe a telefonos vagy e-mailes kommunikációt.

A megértésüket köszönjük

22. 11. 2021 viac
NP „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu uplatňovania flexibilných foriem práce, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, na dobu minimálnej 3 mesiacov.

22. 11. 2021 viac
Zvýšte pozornosť

Vážení klienti úradu práce,

prosíme Vás o zvýšenú pozornosť!

Zaregistrovali sme šírenie  EMAILU, ktorý môže navodzovať dojem, že úrady práce svojich klientov emailom či iným spôsobom informujú o vývoji aplikácie k procesu podávania hlásení cez „google meet“ a žiadajú o testovanie tejto aplikácie cez zasielaný link. Úrady práce ale takúto aplikáciu nevyvíjajú, netestujú a ani tento EMAIL nerozposielali, preto buďte opatrní. Ak sa takáto správa objaví náhodou aj vo Vašej mailovej schránke, určite na ňu nereagujte a neklikajte na zasielaný link.

24. 09. 2021 viac
Dotácie pre deti na stravu a školské potreby
20. 09. 2021 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2022

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda na základe schválených priorít Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2022 zverejňuje plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

22. 06. 2021 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac