Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia AC Vontszemű Ladislav, Mgr. 18 prízemie 031/2440-370 Ladislav.Vontszemu@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Kubiková Alexandra, Bc. 10 prízemie 031/2440-371 Alexandra.Kubikova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Érsek Diana 10 prízemie 031/2440-371 Diana.Ersek@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Anita Gaál, Bc. 10 prízemie 031/2440-372 Anita.Gaal@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Berceliová Silvia, Mgr. 10 prízemie 031/2440-372 Silvia.Berceliova@upsvr.gov.sk
späť