Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru služieb zamestanosti Fónod Zoltán, Ing. 206 2 031/2440-300 Zoltan.Fonod@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
ref. správneho konania Ervin Baán 12A prízemie 031/2440-301 Ervin.Baan@upsvr.gov.sk
ref. správneho konania Anita Tóth, Bc. 12 prízemie 031/2440-302 Anita.Toth@upsvr.gov.sk
ref. správneho konania Kitty Takácsová, Mgr. 12 prízemie 031/2440-302 Kitty.Takacsova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania - pracovisko Veľký Meder
ref. správneho konania Rudická Jana, Mgr. 4 prízemie 031/2443-304 Jana.Rudicka@upsvr.gov.sk
späť