Odbor sociálnych vecí a rodiny

Štúrova 867, 929 01 Dunajská Streda
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka udboru soc. vecí a rodiny Hegedüsová Alžbeta, Mgr. 313 1 031/2441-500 Alzbeta.Hegedusova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Křížová Karmen, Mgr. 104 1 031/2440-604 Karmen.Krizova@upsvr.gov.sk
psychológ Farkašová Alexandra, Mgr. 19 prízemie 031/2440-603 Alexandra.Farkasova@upsvr.gov.sk
späť