Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OAOTPaESF Morvayová Darina, Mgr. 210 2 031/2440-400 Darina.Morvayova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Hölgye Tünde, Bc. 105 1 031/2440-224 Tunde.Holgye@upsvr.gov.sk
agenda ESF Nagy Csilla, Mgr. 105 1 031/2440-225 Csilla.Nagy@upsvr.gov.sk
agenda ESF Katona Méry Diana, Mgr. 105 1 031/2440-224 Diana.Katonamery@upsvr.gov.sk
agenda ESF Szalay Anikó 110 1 031/2440-410 Aniko.Szalay@upsvr.gov.sk
agenda §53, §53a, §53c, §54d Kalinová Mónika, Mgr. 105 1 031/2440-225 Monika.Kalinova@upsvr.gov.sk
agenda §52, §52a Prasnová Eva, Mgr. 113 1 031/2440-406 Eva.Prasnova@upsvr.gov.sk
agenda §52, §52a Hercegová Andrea, PhDr. 113 1 031/2440-406 Andrea.Hercegova@upsvr.gov.sk
agenda §51a, §55, §57, §60, §59, §53g Szabó Ágnes, Mgr. 111 1 031/2440-409 Agnes.Szabo@upsvr.gov.sk
agenda §51 Károlyi Blažej, Ing. 111 1 031/2440-409 Blazej.Karolyi@upsvr.gov.sk
agenda §60 Kukucsová Zlatica, Ing. 110 1 031/2440-410 Zlatica.Kukucsova@upsvr.gov.sk
agenda Podpora v čase skrátenej práce, VOZ Vargová Katarína, Ing. 108 1 031/2440-401 Katarina.Vargova4@upsvr.gov.sk
NP IPSP, §51 Nagyová Noémi, Bc. 108 1 031/2440-401 Noemi.Nagyova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance OP 2, §50 Szivanyoová Mária 107 1 031/2440-407 Maria.Szivanyoova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance OP 1, §49 Kartusoffová Helena 107 1 031/2440-402 Helena.Kartusoffova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance OP 3 Derzsi Ildikó, Mgr 112 1 031/2440-404 Ildiko.Derzsi@upsvr.gov.sk
agenda §50j Takácsová Ildikó 16 prízemie 031/2440 403 Ildiko.Takácsová@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP Herdics Gyöngyvér, Mgr 112 1 031/2440-404 Gyongyver.Herdics@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP Dostál Ivan 16 prízemie 031/2440-411 Ivan.Dostal@upsvr.gov.sk
späť