Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kollárová Judita, Ing. 206 prízemie 031/2441-640 Judita.Kollarova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Csi, D, Ď, E, L, O, Ö, R, So-Sv, Š, U, Ü Sághyová Judita, Mgr. 205 prízemie 031/2441-642 Judita.Saghyova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Cs-Cse Bokros Marianna 205 prízemie 031/2441-645 Marianna.Bokros@upsvr.gov.sk
Sz, T, Ty, Ť, V Mikóczy Lajos, BSc. 205 prízemie 031/2441-645 Lajos.Mikoczy@upsvr.gov.sk
F, Ho Laki Gyöngyike, Bc. 207 prízemie 031/2441-641 Gyongyike.Laki@upsvr.gov.sk
Ml, Mo, Mr, N, Ny, Pa-Pi, Po-Pu, S-Sn Domonkos Csilla, Bc. 207 prízemie 031/2441-641 Csilla.Domonkos@upsvr.gov.sk
Ka, Ko, Kosz, Kos-Koš, Ku, M-Me Kovácsová Orsolya, Mgr. 208 prízemie 031/2441-643 Orsolya.Kovacsova@upsvr.gov.sk
Cz, Č, G, Gy, Ha, He, Hi, I, J, Ke, Ki, Kl, Kocz, Kocs-Koč, Mi, Mu, Pl, Z, Zs, Ž Rácz Veronika 208 prízemie 031/2441-643 Veronika.Racz@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
preukazy - ŤZP a parkovací, predĺžená rodičovská dovolenka Sárközyová Mária, Mgr. 209 prízemie 031/2441-674 Maria.Sarkozyova@upsvr.gov.sk
S, Sz, Š, T, Ty, Ť, U, Ü, V, W, Z, Zs, Ž Gurunczová Katarína, Mgr. 312 1 031/2441-673 Katarina.Gurunczova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, M, N, Ny, Ň, O, Ö, P Weis Ľuboš, Mgr. 312 1 031/2441-671 Lubos.Weis@upsvr.gov.sk
A, B, C, Cs, Č, D, Ď, E, Fa, Fo, Fr, Fu, R Takács Michal, Mgr. 312 1 031/2441-673 Michal.Takacs@upsvr.gov.sk
Fe, Fi, Fl, G, Gy, H, Ch, I, J, K Klepancová Renata, PhDr. 314 1 031/2441-672 Renata.Klepancova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šamorín - Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A, B, C, Cs, Č, D, Ď, E, F, H Rőry Iveta 15 prízemie 031/2442-652 Iveta.Rory@upsvr.gov.sk
P, R, S, Sz, Š, T, Ty, Ť, U, Ü, V, W, Z, Zs, Ž Šeboková Lucia, Mgr. 16 prízemie 031/2442-650 Lucia.Sebokova@upsvr.gov.sk
Ch, G, Gy, I, J, K, L, M, N, Ny, O, Ö Kázmerová Melinda 17 prízemie 031/2442-651 Melinda.Kazmerova@upsvr.gov.sk
pracovisko Veľký Meder - Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A - Z Fitosová Andrea, Ing. 1 prízemie 031/2443-657 Andrea.Fitosova@upsvr.gov.sk
A - Z Csicsayová Agáta, Ing. 1 prízemie 031/2443-657 Agata.Csicsayova@upsvr.gov.sk
A - Z Tar Vincent 2 prízemie 031/2443-655 Vincent.Tar@upsvr.gov.sk
späť