Pomoc v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny

Manuál pre klienta

Pomoc v hmotnej núdzi pre občanov Ukrajiny v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z

 

KTO môže požiadať:

štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, ktorí požiadali na území SR o poskytnutie dočasného útočiska

 

KDE môže požiadať:

na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádzajú

 

POTREBNÉ DOKLADY:

preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska

doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“

 

 

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY

Žiadosť o  pomoc v hmotnej núdzi určenú pre občanov Ukrajiny, ktorí prišli do SR z dôvodu mimoriadnej situácie – vojnového konfliktu, nájdete na webe  Hmotná núdza > ÚPSVaR (gov.sk)

 

Formulár  žiadosti môžete vytlačiť a vyplniť perom. Pri osobnom  kontakte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Vám žiadosť poskytnú zamestnanci úradu.   

 

Najbližšie úrady práce, sociálnych vecí a rodiny po prechode štátnych hraníc v SR, ktoré Vám poskytnú poradenstvo v uvedenej oblasti:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Michalovce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

  1. č. +421 56 2440 550

email: mi@upsvr.gov.sk

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné

  1. č. +421 57 2440 550

email: he@upsvr.gov.sk

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

  1. M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov
  2. č. +421 56 2446 550

email: tv@upsvr.gov.sk

 

 

 

 

Інструкція для клієнта

Допомога в матеріальній потребі громадянам України згідно з законом №417/2013 Збірки законів

 

ХТО може подати заявку:

громадяни України та члени їх сімей, якізвернулися за тимчасовим притулком на території Словацької республіки

 

ДЕ можна подати заяву:

в Управлінні з праці, соціальних питань та сім'ї, в територіальної юрисдикції якого знаходяться

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

паспорт іноземця, який подає заяву про тимчасовий притулок

документ про допустиме перебування з позначкою "БІЖЕНЕЦЬ"

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Заявку на допомогу в матеріальній потребі, призначену для громадян України, які приїхали в країну через надзвичайну ситуацію-військовий конфлікт, можна знайти на сайті Матеріальна потреба > ÚPSVaR (gov.sk)  .

Ви можете роздрукувати анкету та заповнити її ручкою. Для особистого контакту в Управлінні праці, соціальних питань та сім'ї заява буде надана Вам працівником Управління.  

 

Найближчі управління праці, соціальних питань та сім'ї після перетину державного кордону в Словаччині, які нададуть вам консультацію в цій галузі:

 

Управління праці, соціальних питань та сім'ї

Салезіанов 1, 071 01 Міхаловце

тел. +421 56 2440 550

електронна пошта: mi@upsvr.gov.sk

 

Управління праці, соціальних питань та сім'ї Гуменне

Кукорелли 1,066 70 Гуменне

тел. +421 56 2440 550

електронна пошта: he@upsvr.gov.sk

 

Управління праці, соціальних питань та сім'ї Требішов

вул. М. Р. Штефаника 73/23, 075 01 Требішов

тел. +421 56 2446 550

електронна пошта: tv@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.03.2022
Dátum aktualizácie: 14.06.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac