Contact

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440199 mi@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce - kontakt 056/2440199 mi@upsvr.gov.sk

riaditeľ ÚPSVaR

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199 mi@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Ing. Daniel Tiža, MBA B 301 2 056/2440 100 daniel.tiza@upsvr.gov.sk
asistentka riaditeľa Danková Lívia, Mgr. B 301 2 056 2440 101 livia.dankova@upsvr.gov.sk

vedúci odborov

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Chrobáková Lenka, Mgr. D 306 2 056/2440 500 lenka.chrobakova@upsvr.gov.sk
riaditeľ odboru zamestnanosti Mitterpák Ladislav, PhDr. B 307 2 056/2440 300 ladislav.mitterpak@upsvr.gov.sk

Michalovce, Saleziánov 1
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím PhDr. Mgr. Rastislav Barkasi D 107 0 056/2440 503 rastislav.barkasi@upsvr.gov.sk

EURES

Saleziánov 1, Michalovce 056 2440 180 renata.micajova@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
EURES poradca Micajová Renáta, M.A. A 210 1 056 2440 180 renata.micajova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Pakán Viliam, Mgr. A311 1 056 2440 304 viliam.pakan@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Tóthová Mária, Ing. A 111 0 056 2440 317 maria.tothova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bezeková Jana, Ing. A 111 0 056 2440 317 jana.bezekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Olexová Jarmila, Mgr. A 211 1 056/2440 310 jarmila.olexova@upsvr.gov.sk
recepcia Pivarník Jozef, Bc. A 101 0 056 2440 155 jozef.pivarnik@upsvr.gov.sk
Michalovce: E, F, O, R, T, Ť, W, Z, Ž, Kusín, Pusté Čemerné Kočišová Jana, Mgr. A 109 0 056 2440 326 jana.kocisova@upsvr.gov.sk
Michalovce: I, K, Falkušovce Biačko Ján, Ing A 109 0 056 2440 326 jan.biacko@upsvr.gov.sk
Michalovce: A, B, C, Ď, DZ, DŽ, U, Bánovce nad Ondavou Maťašová Andrea, Bc. A 109 0 056 2440 326 andrea.matasova@upsvr.gov.sk
Michalovce: Č,L, Ľ, P, Kaluža, Lučkovce, Suché Tomášová Tatiana A 110 0 056 2440 523 tatiana.tomasova@upsvr.gov.sk
Michalovce: S, Š, V, Sliepkovce Mojsejová Anna, Ing. A 110 0 056 2440 525 anna.mojsejova@upsvr.gov.sk
Čečehov, Palín, Senné , Tušická Nová Ves, Vysoká nad Úhom Bašistová Gabriela A 110 0 056 2440 523 gabriela.basistova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Porteľová Silvia, Mgr. A 201 1 056 2440 320 silvia.portelova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Andrea Repková, Mgr. A 213 1 056 2440 323 andrea.repkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Novotný Aleš, Mgr. A 204 1 056 2440 332 ales.novotny@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Dzurjovčinová Mária, Mgr. A 204 1 056 2440 332 maria.dzurjovcinova@upsvr.gov.sk
Jovsa, Krásnovce, Laškovce, Pozdišovce Drobotová Jana A 205 1 056 2440 557 jana.drobotova@upsvr.gov.sk
Iňačovce, Malčice, Malejčíková Jana A 205 1 056 2440 557 jana.malejcikova@upsvr.gov.sk
Horovce, Lastomír, Moravany, Šamudovce Bádal Richard A 206 1 056 2440 329 richard.badal@upsvr.gov.sk
Dúbravka, Trhovište, Voľa Vojtková Anna, Mgr. A 206 1 056 2440 329 anna.vojtkova@upsvr.gov.sk
Markovce, Staré, Zalužice Anna Fedorová, Ing. A 207 1 056 2440 324 anna.fedorova@upsvr.gov.sk
Kačanov, Lesné, Stretávka, Žbince Martin Chvostaľ, Ing. A 207 1 056 2440 324 martin.chvostal2@upsvr.gov.sk
Bracovce, Hnojné, Jastrabie pri Mich., Malé Raškovce, Poruba pod Vihorlatom, Vinné Hrušková Mariana, Mgr. A 208 1 056 2440 321 mariana.hruskova@upsvr.gov.sk
Oreské, Strážske Zozuličová Monika, Mgr. A 208 1 056 2440 321 monika.zozulicova@upsvr.gov.sk
Budkovce, Hažín Babusová Monika, PaedDr. A 212 1 056 2440 553 monika.babusova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Slávka Nunhartová, Mgr. A 213 1 056 2440 323 slavka.nunhartova@upsvr.gov.sk
Hatalov, Petrovce n/L, Trnava p/L, Zbudza, Dolný Les Hrebeňák Matúš A 304 2 056 2440 190 matus.hrebenak@upsvr.gov.sk
Klokočov, Ložín, Naciná Ves, Vybuchanec, Závadka Handrová Ivana, Mgr. A 304 2 056 2440 190 ivana.handrova@upsvr.gov.sk
Michalovce D, J, M Timková Mariana, Bc. A 305 2 056 2440 518 mariana.timkova@upsvr.gov.sk
Michalovce: G, H, Ch, N Ebská Viktória Mgr. A 305 2 056 2440 518 viktoria.ebska@upsvr.gov.sk
Bajany, Vŕbnica, Zemplínske Kopčany Pančík Alexander A 309 2 056 2440 453 alexander.pancik@upsvr.gov.sk
Lúčky, Petríkovce, Slavkovce, Tušice, Zemplínska Široká Nováková Lucia, PhDr. A 309 2 056 2440 453 lucia.novakova@upsvr.gov.sk
Bánovce nad Ondavou, Kaluža, Kusín, Lučkovce, Pusté Čemerné, Sliepkovce, Suché, Falkušovce Hrehová Marta, Mgr. A 309 2 056 2440 453 marta.hrehova@upsvr.gov.sk
Pavlovce nad Uhom A - K, Rakovec n/O Čiháková Andrea, Mgr. A 306 2 056 2440 222 andrea.cihakova@upsvr.gov.sk
Pavlovce n/U L-Ž , Stretava Šimková Dana A 306 2 056 2440 222 dana.simkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie - Aktivačné centrum

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor AC Chvasta Ľuboslav B 104 0 056 2440 370 luboslav.chvasta@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia Tuším Ľubomír, Mgr. D 103 0 056/2440 333 lubomir.tusim@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Varga Jozef, Ing. B 104 0 056 2440 370 jozef.varga2@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Hudáková Andrea, Mgr. B 104 0 056 2440 370 andrea.hudakova2@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Pekárová Katarína, Mgr. B 104 0 056 2440 370 katarina.pekarova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Štunda Martin, Ing. B 104 0 056 2440 370 martin.stunda@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šubák Miloš, Ing. B 104 0 056 2440 370 milos.subak@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šandor Peter, Mgr B 104 0 056 2440 370 peter.sandor@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Dzurinková Zuzana, Mgr. B 109 0 056 2440 373 zuzana.dzurinkova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Kantorová Viera, Ing. B 109 0 056 2440 373 viera.kantorova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Košudová Renáta, Bc. B 109 0 056 2440 373 renata.kosudova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Nadzamová Beáta, Mgr. B 109 0 056 2440 373 beata.nadzamova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Štefaničová Viera, Ing. B 109 0 056 2440 373 viera.stefanicova@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Tomči Boris, Ing. B 109 0 056 2440 373 boris.tomci@upsvr.gov.sk
koordinátor AC Šmigová Mária, Mgr. B 109 0 056 2440 373 maria.smigova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivnej politiky trhu práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Grešová Slávka, Ing. B 205 1 056/2440 451 slavka.gresova@upsvr.gov.sk
Orosová Lenka, Mgr. B 103 0 056/2440420 lenka.orosova@upsvr.gov.sk
Lešová Monika, Mgr. B 103 0 056/2440458 monika.lesova@upsvr.gov.sk
Červeňáková Marianna, Ing. B 103 0 056/2440420 mariana.cervenakova@upsvr.gov.sk
Čeklovská Andrea, Bc. B 103 0 056/2440458 andrea.ceklovska@upsvr.gov.sk
Posypanková Anna, PhDr. B 105 0 056/2440411 anna.posypankova@upsvr.gov.sk
Lacová Erika, Mgr. B 105 0 056/2440412 erika.lacova@upsvr.gov.sk
Kráľová Renáta B 111 0 056/2440409 renata.kralova@upsvr.gov.sk
Sklárová Monika, Mgr. B 201 1 056/2440322 monika.sklarova@upsvr.gov.sk
Ružinská Lenka, Mgr. B 212 1 056/2440400 lenka.ruzinska@upsvr.gov.sk
Kecskemetiová Radka, Mgr. B 211 1 056/2440423 radka.kecskemetiova@upsvr.gov.sk
Gederová Jana, Ing. B 201 1 056/2440421 jana.gederova@upsvr.gov.sk
Capíková Jana, Mgr. B 203 1 056/2440404 jana.capikova@upsvr.gov.sk
Hajduková Petra, Mgr. B 203 1 056/2440404 petra.hajdukova@upsvr.gov.sk
Janoková Katarína, Mgr. B 211 1 056/2440423 katarina.janokova@upsvr.gov.sk
Rauchová Jana, Mgr. B 206 1 056/2440406 jana.rauchova@upsvr.gov.sk
Peržová Danka, Ing. B 206 1 056/2440406 danka.perzova@upsvr.gov.sk
Falisová Blanka, Ing. B 206 1 056/2440405 blanka.falisova@upsvr.gov.sk
Orolínová Janette, Mgr. B 111 0 056/2440409 janette.orolinova@upsvr.gov.sk
Uhliarova Anna B 210 1 056/2440413 anna.uhliarova@upsvr.gov.sk
Lichvárová Viera, Ing. B 210 1 056/2440413 viera.lichvarova@upsvr.gov.sk
Šátková Marta, Ing. B 209 1 056/2440402 marta.satkova@upsvr.gov.sk
Hrehová Alena, Mgr. B 313 2 056/2440410 alena.hrehova@upsvr.gov
Slejzáková Gabriela, Ing. B 310 2 056/2440 330 gabriela.slejzakova@upsvr.gov.sk
Kočiová Beáta, PhDr. B 310 2 056/2440 330 beata.kociova@upsvr.gov.sk
Nistor Marek, Ing. B 311 2 056/2440233 marek.nistor@upsvr.gov.sk
Kudríková Karin, Ing. B 311 2 056/2440233 karin.kudrikova@upsvr.gov.sk
Trachtová Anna, Mgr. B 313 2 056/2440 410 anna.trachtova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
team leader Kobová Zuzana, Mgr. C 307 2 056/2440 230 zuzana.kobova@upsvr.gov.sk
oddelenie AOTP a poradenstva - NP- Individualizované poradenstvo Zahorčaková Lýdia, Mgr. C 302 0 056 2440 454 lydia.zahorcakova@upsvr.gov.sk
AOTP a poradenstvo - NP- Individualizované poradenstvo Onisiková Zlatica, Mgr. C 302 2 056/2440450 zlatica.onisikova@upsvr.gov.sk
AOTP a poradenstva - NP- Individualizované poradenstvo Varga Peter, PaedDr. C 302 2 056/2440454 peter.varga@upsvr.gov.sk
Kováčová Mária, Mgr. C 303 2 056/2440314 maria.kovacova@upsvr.gov.sk
Maščak Dušan, JUDr. C 303 2 056/2440455 dusan.mascak@upsvr.gov.sk
Čižmárová Jarmila, Ing. C 303 2 056/2440314 jarmila.cizmarova@upsvr.gov.sk
Ďáková Ľubica, Ing. C 306 2 056/2440456 lubica.dakova@upsvr.gov.sk
Dobosová Viktória C 306 2 056/2440456 viktoria.dobosova@upsvr.gov.sk
Kubík Vladimír, Mgr. C 307 2 056/2440230 vladimir.kubik@upsvr.gov.sk
oddelenie AOTP a poradenstva Škovránová Slavomíra, Mgr. D 209 1 056/2440457 slavomira.skovranova@upsvr.gov.sk
referát poradenstva a vzdelávania Pallai Tichomír, Ing. D 209 1 056/2440457 tichomir.pallai@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kunčová Jana, Mgr. D 309 2 056/2440 550 jana.kuncova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Devečková Katarína A 101 0 056 2440 517 katarina.deveckova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Maďarová Marcela, Mgr. A 101 0 056 2440 312 marcela.madarova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ferková Katarína A 103 0 056 2440 313 katarina.ferkova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Romančáková Katarína, Ing. A 103 0 056 2440 313 katarina.romancakova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Paľová Eva A 106 0 056 2440 557 eva.palova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mihályiová Zlata A 106 0 056 2440 453 zlata.mihalyiova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Baliová Valéria A 106 0 056 2440 524 valeria.baliova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ždiňáková Gabriela, Ing. A 106 2 056 2440 557 gabriela.zdinakova@upsvr.gov.sk
poverená riadením referátu hmotnej núdze a náhradného výživného Šestáková Emília, Ing. D 304 2 056/2440 510 emilia.sestakova@upsvr.gov.sk
Kačkošová Zuzana, Mgr. D 301 2 056/2440556 zuzana.kackosova@upsvr.gov.sk
Petrášová Milena, Ing. D 301 2 056/2440556 milena.petrasova@upsvr.gov.sk
Valentová Jana, Bc. D 301 2 056/2440513 jana.valentova@upsvr.gov.sk
Hamorská Drahuša, Mgr. D 302 2 056/2440237 drahusa.hamorska@upsvr.gov.sk
Osifová Lívia, Bc. D 302 2 056/2440237 livia.osifova@upsvr.gov.sk
Beganičová Radka, Bc. D 303 2 056/2440554 radka.beganicova@upsvr.gov.sk
Vantová Ľubomíra, Mgr. D 303 2 056/2440554 lubomira.sandorova@upsvr.gov.sk
Lechmanová Ružena, Bc. D 304 2 056/2440551 ruzena.lechmanova@upsvr.gov.sk
Žeňuchová Gabriela, Ing. D 304 2 056/2440551 gabriela.zenuchova@upsvr.gov.sk
Cibereová Jana, Ing. D 305 2 056/2440559 jana.cibereova@upsvr.gov.sk
Čeklovský Pavol, PhDr. D 305 2 056/2440519 pavol.ceklovsky@upsvr.gov.sk
Krásenská Marianna, Mgr. D 308 2 056/2440552 marianna.krasenska@upsvr.gov.sk
Kolesárová Anna, Mgr. D 308 2 056/2440552 anna.kolesarova@upsvr.gov.sk
Mihaľová Silvia, Mgr. D 310 2 056/2440555 silvia.mihalova@upsvr.gov.sk
Hrehová Ingrid, Mgr. D 310 2 056/2440555 ingrid.hrehova@upsvr.gov.sk
Haňová Iveta, Mgr. D 311 2 056/2440510 iveta.hanova@upsvr.gov.sk
Šestáková Emília, Ing. D 311 2 056/2440510 emilia.sestakova@upsvr.gov.sk
Kašeláková Dana, Mgr. D 312 2 056/2440558 dana.kaselakova@upsvr.gov.sk
Vaľovčíková Adriana, Ing. Mgr. D 312 2 056/2440558 adriana.valovcikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kertisová Svetlana, Mgr. D 211 1 056/2440 600 svetlana.kertisova@upsvr.gov.sk
Kolesárová Jana, Mgr. D 203 1 056/2440602 jana.kolesarova@upsvr.gov.sk
Mudraková Dana, Mgr. D 203 1 056/2440602 dana.mudrakova@upsvr.gov.sk
Nunhartová Mária, Mgr. D 203 1 056/2440602 maria.nunhartova@upsvr.gov.sk
Tulenková Alžbeta, Mgr. D 204 1 056/2440603 alzbeta.tulenkova@upsvr.gov.sk
Hájnik Vladimír, JUDr. D 204 1 056/2440603 vladimir.hajnik@upsvr.gov.sk
Hribová Adriana, Mgr. D 205 1 056/2440511 adriana.hribova@upsvr.gov.sk
oddelenie SPO detí a sociálnej kurately Hakoš Ján, PhDr. D 205 1 056/2440606 jan.hakos@upsvr.gov.ska
Semjanová Iveta, Mgr. D 205 1 056/2440606 iveta.semjanova@upsvr.gov.sk
Mitterpáková Jana, Mgr. D 206 1 056/2440604 jana.mitterpakova@upsvr.gov.sk
Čechová Jana, Mgr. D 206 1 056/2440605 jana.cechova@upsvr.gov.sk
Ridzoňová Zuzana, Mgr. D 206 1 056/2440604 zuzana.ridzonova@upsvr.gov.sk
Molnárová Lucia, Bc. D 208 1 056/2440511 lucia.molnarova@upsvr.gov.sk
oddelenie SPO detí a sociálnej kurately Rácová Dominika, Mgr. D 208 1 056/2440511 dominika.racova@upsvr.gov.sk
Demeterová Jana, PhDr. D 210 1 056/2440607 jana.demeterova@upsvr.gov.sk
Kohútová Monika, Mgr. D 210 1 056/2440607 monika.kohutova@upsvr.gov.sk
Hajduková Marcela, Mgr. C 104 0 056/2440612 marcela.hajdukova@upsvr.gov.sk
Ciganocová Lucia, Mgr. C 104 0 056/2440612 lucia.ciganocova@upsvr.gov.sk
Kačurová Michaela, Mgr. C 104 0 056/2440612 michaela.kacurova@upsvr.gov.sk

Referát psychologicko-poradenských služieb

Michalovce, Nám. Osloboditeľov 77
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Psychologicko-poradenské služby Marcinová Vanátová Mária, Mgr. 1 056/6424860 maria.marcinovavanatova@upsvr.gov.sk
Psychologicko-poradenské služby Balogová Martina, Mgr. 1 056/6424860 martina.balogova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peň. príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Danko Slavomír, Mgr. D 110 0 056/2440 670 slavomir.danko@upsvr.gov.sk
team leader referátu peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Baračová Renáta, Ing. D 109 0 056/2440 643 renata.baracova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Volčková Emília MUDr. D 101 0 056/2440671 emilia.volckova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Džavan Ján, MUDr. D 101 0 056/2440671 jan.dzavan@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Baláž Róbert, MUDr. D 101 0 056/2440671 robert.balaz@upsvr.gov.sk
H, N, O, R, Ta, Te, Tk, Tr, Tu, Ti, Z Krepelková Adriana, Mgr. D 102 0 056 2440 644 adriana.krepelkova@upsvr.gov.sk
I, K, Ž, Me, Mu, Mat – Maž Popik Marek, Mgr. D 102 0 056 2440 644 marek.popik@upsvr.gov.sk
Žiarová Jarmila, Ing. D 103 0 056/2440674 jarmila.ziarova@upsvr.gov.sk
Hospodárová Anna, MVDr. D 104 0 056/2440675 anna.hospodarova@upsvr.gov.sk
Čižmárová Miriam, Mgr. D 104 0 056/2440675 miriam.cizmarova@upsvr.gov.sk
Verbická Jana, Ing. D 105 0 056/2440677 jana.verbicka@upsvr.gov.sk
Onušková Henrieta, Mgr. D 105 0 056/2440678 henrieta.onuskova@upsvr.gov.sk
Kunčová Jana, Mgr. D 105 0 056/2440677 jana.kuncova@upsvr.gov.sk
B, D, Ď, Dz, Dž, To Semjanová Martina, Mgr. D 106 0 056 2440 642 martina.semjanova@upsvr.gov.sk
Č, S, Š, Mo, Mr Gubaňárová Vladimíra, Ing. D 106 0 056 2440 642 vladimira.gubanarova@upsvr.gov.sk
A, C, E, F, Ch, P, Mi, Mly Sabadošová Iveta, Mgr., Bc D 106 0 056 2440 642 iveta.sabadosova@upsvr.gov.sk
G, J, L, Ľ, U, V, W, Ma – Maš Čižmárová Sidónia, Ing. D 109 0 056 2440 643 sidonia.cizmarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Vargová Zuzana, Ing. C 206 1 056/2440 170 zuzana.vargova@upsvr.gov.sk
vodič Tkáč Jaroslav C 108 0 056/2440196 jaroslav.tkac@upsvr.gov.sk
vodič Kmec Ján C 108 0 056/2440196 jan.kmec@upsvr.gov.sk
vodič Hrebeňák Milan C 208 0 056/2440196 milan.hrebenak@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Točená Marta C 203 1 056/2440182 marta.tocena@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Materná Krausová Štefánia, Ing. C 203 1 056/2440182 stefania.maternakrausova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Stašková Dana, JUDr. C 203 1 056/2440184 dana.staskova@upsvr.gov.sk
Onderová Ingrid, Ing. C 204 1 056/2440177 ingrid.onderova@upsvr.gov.sk
Jašková Emília, Mgr. C 204 1 056/2440701 emilia.jaskova@upsvr.gov.sk
Ďuríková Lenka C 204 1 056/2440177 lenka.durikova@upsvr.gov.sk
Vargová Lucia, Ing. C 207 1 056/2440172 lucia.vargova@upsvr.gov.sk
Petraničová Agáta C 207 1 056/2440172 agata.petranicova@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Vanta Martin, Bc. C 208 1 056/2440191 martin.vanta@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Kicková Štefánia, Mgr. C 208 1 056/2440502 stefania.kickova@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Hordoš Dušan, Ing. C 208 1 056/2440191 dusan.hordos@upsvr.gov.sk
pokladňa Horváthová Antónia C 215 1 056/2440173 antonia.horvathova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Sobrance

Michalovská 55, 073 01, tel: 056 2441 358 - Štefánia Popovičová
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska SO Ivanišová Iveta, PhDr. SO 25 1 056/2441 306 iveta.ivanisova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Dzvoníková Lucia, Mgr. SO 22 1 056/2441 506 lucia.dzvonikova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu - Príspevok pri narodení dieťaťa, Prídavok na dieťa, Rodičovský príspevok, Náhradná starostlivosť, Príspevok na starostlivosť o dieťa, Náhradná starostlivosť, Príspevok na starostlivosť o dieťa Hadvábová Jana, Mgr. SO 01 0 056/2441 161 jana.hadvabova@upsvr.gov.sk
SPO a kuratela Michaela Hurajová, Mgr. SO 02 0 056/2441 541 michaela.hurajova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu HN, NV, ŠSD Štejcová Dana, Bc. SO 02 0 056/2441 161 dana.stejcova@upsvr.gov.sk
OSO - DHN, Náhradné výživné, Žiadosť na dotácie do ŽM TIMKOVÁ Milada, Mgr. SO 01 0 056/2441 541 milada.timkova@upsvr.gov.sk
OSP - Nižné Nemecké, Úbrež, Záhor Karackajová Jana, Bc. SO 03 0 056/2441 350 jana.karackajova@upsvr.gov.sk
OSP - Kolibabovce, Koromľa, Krčava, Kristy, Ostrov, Petrovce, Porúbka, Priekopa, Vojnatina Miňo Igor, Ing. SO 03 0 056/2441 544 igor.mino@upsvr.gov.sk
OSP - Baškovce, Hlivištia, Jasenov, Jenkovce, Remetské Hámre, Ruskovce, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica Poláková Jana SO 03 0 056/2441 350 jana.polakova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Chachaľáková Jana, Ing. SO 04 0 056/2441 660 jana.chachalakova@upsvr.gov.sk
OSP - Nižná Rybnica, Lekárovce, Sobrance M Josaiová Slávka, Ing. SO 05 0 056/2441 545 slavka.josaiova@upsvr.gov.sk
OSP - Blatné Remety, Veľké Revištia, Sobrance N, O, P, R, S, T, U, V, Z, Ž Ontolčik Juraj SO 05 0 056/2441 545 juraj.ontolcik@upsvr.gov.sk
OSP - Svätuš, Tašuľa Sobrance A – G Mitrová Marta, Mgr. SO 06 0 056/2441 353 marta.mitrova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Kopková Cecília, Ing. SO 07 0 056/2441 662 cecilia.kopkova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Miňo Ondrej, Bc. SO 07 0 056/2441 662 ondrej.mino@upsvr.gov.sk
OSP - Blatné Revištia, Horňa, Husák, Orechová, Pinkovce, Porostov, Tibava, Sobrance I, J, K, L Lukáš Kudláč, Ing SO 08 0 056/2441 356 lukas.kudlac@upsvr.gov.sk
OSP - Svätuš, Tašuľa Sobrance A – G MITROVÁ Marta, Mgr. SO 08 0 056/2441 356 marta.mitrova@upsvr.gov.sk
OSP - Beňatina, Blatná Polianka, Bunkovce, Fekišovce, Inovce, Koňuš, Podhoroď, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec, Sobrance H, CH Macková Anna SO 09 0 056/2441 540 anna.mackova@upsvr.gov.sk
OSO - Bežovce, Choňkovce, Sejkov, Vyšné Nemecké Husárová Zuzana, Ing. SO 09 0 056/2441 540 zuzana.husarova@upsvr.gov.sk
Ústredie - Odbor metodiky inf. systémov Habuštová Alena, Ing. SO 10 0 056/2441 160 alena.habustova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Basandová Marianna, Mgr SO 06 0 056/2441 353 marianna.basandova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Godočíková Tatiana SO 06 0 056/2441 353 tatiana.godocikova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Prislupčáková Miroslava, Bc. SO 13 0 056/2441 620 miroslava.prislupcakova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Pasterák Juraj, Ing. SO 13 0 056/2441 620 juraj.pasterak@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Motuzová Adriana SO 13 0 056/2441 620 adriana.motuzova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Matta Viliam, Ing. SO 13 0 056/2441 620 viliam.matta@upsvr.gov.sk
OSP - Recepcia, Podateľňa, Infostredisko Miňová Mária SO 14 0 056/2441 358 maria.minova@upsvr.gov.sk
OSP - Recepcia, Podateľňa, Infostredisko Popovičová Štefánia SO 14 0 056/2441 358 stefania.popovicova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Tutková Marcela, PhDr. SO 21 1 056/2441 621 marcela.tutkova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Jašková Zuzana, Mgr. SO 21 1 056/2441 621 zuzana.jaskova@upsvr.gov.sk
team leader referátu soc. vecí a rodiny Ostovrchá Blažena, MVDr. SO 22 1 056/2441 506 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk
odd. poradenstva a vzdelávania - agenda poradenstva Mitrová Iveta, Ing. SO 23 1 056/2441 470 iveta.mitrova@upsvr.gov.sk
AUTP a poradenstva Dzvoník Maroš, Mgr. SO 23 1 056/2441 470 maros.dzvonik@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Mudráková Ľuboslava, Mgr. SO 24 1 056/2441 355 luboslava.mudrakova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Švárna Martina, Mgr. SO 24 1 056/2441 355 martina.svarna@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance F Hlivištia Jenkovce Krčava Úbrež DOTÁCIE Timková Milada, Mgr. SO 28 1 056/2441 547 milada.timkova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP - Sobrance I, J, K Beňatina Kolibabovce Porúbka Remetské Hámre Ruskovce Ruský Hrabovec Sejkov Svätuš Záhor Knapová Alžbeta, Mgr. SO 28 0 056/2441 542 alzbeta.knapova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance B, D, Ď, Dz, Dž Nižná Rybnica Nižné Nemecké Orechová Ostrov Priekopa Veľké Revištia Vyšné Nemecké Timková Iveta, Bc. SO 28 1 056/2441 542 iveta.timkova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance L, M, N, O Bežovce Blatná Polianka Bunkovce Fekišovce Horňa Husák Choňkovce Jasenov DOTÁCIE Tkáčová Gabriela, Bc. SO 29 1 056/2441 543 gabriela.tkacova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance A, C, Č, E, G, H, CH Baškovce Blatné Remety Blatné Revištia Inovce Koňuš Petrovce Pinkovce Podhoroď Porostov Ruská Bystrá Vyšné Remety Ryniková Jana, Mgr. SO 30 1 056/2441 570 jana.rynikova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD - Sobrance P, R, S, Š, T, Ť, U, V, Z, Ž Koromľa Kristy Lekárovce Tašuľa Tibava Vojnatina Vyšná Rybnica OSTOVRCHÁ Blažena, MVDr. SO 30 1 056/2441 570 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk

Pracovisko Veľké Kapušany

Zelená 63, Veľké Kapušany, tel: 056 562 560 - Üvegešová Andrea
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Vajová Eva, Ing. 0 056/2442305 eva.vajova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Bálintová Mária, Mgr., MBA 4 1 056/2442 505 maria.balintovaMBA@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Vargová Bianka, Mgr. 5 2 056/2442610 bianka.vargova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Körmöndiova Kamila, Mgr. 5 2 056/2442610 kamila.kormondiova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Czapová Adriana, Mgr. 5 2 056/2442610 adriana.czapova@upsvr.gov.sk
referát SVaR PP na kompenzáciu ŤZP Nagyová Viktória, Mgr. 4 1 056/2442505 viktoria.nagyova@upsvr.gov.sk
referát SVaR, HN, NV a ŠSD Ivančová Mária, Mgr. 4 1 056/2442505 maria.ivancova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Balogh Ladislav, Mgr. 2 1 562/2442348 ladislav.balogh@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Tóbiasová Zuzana, Bc. 4 1 056/2442533 zuzana.tobiasova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Husárová Zuzana, Ing. 4 1 056/2442533 zuzana.husarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Bednárová Adriana, Mgr 4 1 056/2442535 adriana.bednarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Czinkeová Henrieta, Mgr. 3 1 056/2442534 henrieta.czinkeova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Belánová Timea, Ing. 3 1 056/2442611 timea.belanova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Potoryová Edita 3 1 056/2442611 edita.potoryova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých Kalánová Angela, Ing. 0 056/2442349 angela.kalanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých Lorinczová Alica, Mgr. 0 056/2442650 alica.lorinczova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Gilányiová Viktória, Bc. 1 1 056/2442343 viktoria.gilanyiova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Döry Gergely 1 1 056/2442343 gergely.dory@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Károly Albert 1 1 056/2441343 albert.karoly@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Kocsisová Katarína 1 1 056/2442343 katarina.kocsisova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Kulcsár Tunde 1 1 056/2442343 tunde.kulcsar@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Csanaková Valéria 0 056/2442345 valeria.csanakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Czinkeová Judita 0 056/2442345 judita.czinkeova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Kajlová Dominika, Mgr. 0 056/2442347 dominika.kajlova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Uvegesová Andrea 0 056/2442560 andrea.uvegesova@upsvr.gov.sk
Drahňov A-K Veľké Kapušany V Veľké Raškovce Behunčíková Viktória, Mgr. číslo pracoviska 5 0 056/2442532 viktoria.behuncikova@upsvr.gov.sk
Čičarovce Veľké Kapušany F, K Jakub Eszter pracovisko č.6 0 056/2442532 eszter.jakub@upsvr.gov.sk
Krišovská Liesková Ke-Ž Oborín Veľké Kapušany L Molnárová Katarína pracovisko č.7 0 056/2442346 katarina.molnarova2@upsvr.gov.sk
Beša Krišovská Liesková A-J, K (okrem Ke) Veľké Kapušany D, Ď, Dz, G, T Berta Ladislav Číslo pracoviska 8 0 056/2442561 ladislav.berta@upsvr.gov.sk
Veľké Slemence Ptrukša Veľké Kapušany C, Č, Cs, I ,N, O, U, Ü, Z, Ž, Zs Čanaková Mária číslo pracoviska 9 0 056/2442344 maria.canakova@upsvr.gov.sk
Čierne Pole Ruská Vojany Veľké Kapušany E, É, J Szabóová Beáta, Mgr. pracovisko č.10 0 056/2442344 beata.szaboova@upsvr.gov.sk
Kapušianske Kľačany Veľké Kapušany M, R, S, Sz, Š Vajová Eva, Ing. pracovisko č.11 0 056/2442347 eva.vajova@upsvr.gov.sk
Drahňov L-Ž Veľké Kapušany A,B Hornyaková Natália pracovisko č.12 0 056/2442342 natalia.hornyakova@upsvr.gov.sk
Budince Ižkovce Maťovské Vojkovce Veľké Kapušany H,P Szatmáriová Denisa, Mgr. pracovisko č.13 0 056/2442340 denisa.szatmariova@upsvr.gov.sk
späť