Michalovce, Saleziánov 1
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím PhDr. Mgr. Rastislav Barkasi D 107 0 056/2440 503 rastislav.barkasi@upsvr.gov.sk
späť