Oddelenie ekonomiky

Oddelenie ekonomiky

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Vargová Zuzana, Ing. C 206 1 056/2440 170 zuzana.vargova@upsvr.gov.sk
vodič Tkáč Jaroslav C 108 0 056/2440196 jaroslav.tkac@upsvr.gov.sk
vodič Kmec Ján C 108 0 056/2440196 jan.kmec@upsvr.gov.sk
vodič Hrebeňák Milan C 208 0 056/2440196 milan.hrebenak@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Točená Marta C 203 1 056/2440182 marta.tocena@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Materná Krausová Štefánia, Ing. C 203 1 056/2440182 stefania.maternakrausova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Stašková Dana, JUDr. C 203 1 056/2440184 dana.staskova@upsvr.gov.sk
Onderová Ingrid, Ing. C 204 1 056/2440177 ingrid.onderova@upsvr.gov.sk
Jašková Emília, Mgr. C 204 1 056/2440701 emilia.jaskova@upsvr.gov.sk
Ďuríková Lenka C 204 1 056/2440177 lenka.durikova@upsvr.gov.sk
Vargová Lucia, Ing. C 207 1 056/2440172 lucia.vargova@upsvr.gov.sk
Petraničová Agáta C 207 1 056/2440172 agata.petranicova@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Vanta Martin, Bc. C 208 1 056/2440191 martin.vanta@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Kicková Štefánia, Mgr. C 208 1 056/2440502 stefania.kickova@upsvr.gov.sk
všeobecná správa Hordoš Dušan, Ing. C 208 1 056/2440191 dusan.hordos@upsvr.gov.sk
pokladňa Horváthová Antónia C 215 1 056/2440173 antonia.horvathova@upsvr.gov.sk
späť