Oddelenie peň. príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Danko Slavomír, Mgr. D 110 0 056/2440 670 slavomir.danko@upsvr.gov.sk
team leader referátu peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Baračová Renáta, Ing. D 109 0 056/2440 643 renata.baracova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Volčková Emília MUDr. D 101 0 056/2440671 emilia.volckova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Džavan Ján, MUDr. D 101 0 056/2440671 jan.dzavan@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Baláž Róbert, MUDr. D 101 0 056/2440671 robert.balaz@upsvr.gov.sk
H, N, O, R, Ta, Te, Tk, Tr, Tu, Ti, Z Krepelková Ria, Mgr. D 102 0 056 2440 644 adriana.krepelkova@upsvr.gov.sk
I, K, Ž, Me, Mu, Mat – Maž Popik Marek, Mgr. D 102 0 056 2440 644 marek.popik@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Žiarová Jarmila, Ing. D 103 0 056/2440674 jarmila.ziarova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Hospodárová Anna, MVDr. D 104 0 056/2440675 anna.hospodarova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Čižmárová Miriam, Mgr. D 104 0 056/2440675 miriam.cizmarova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Verbická Jana, Ing. D 105 0 056/2440677 jana.verbicka@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Onušková Henrieta, Mgr. D 105 0 056/2440678 henrieta.onuskova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť Miková Anna, Mgr. D 105 0 056/2440677 Anna.Mikova@upsvr.gov.sk
B, D, Ď, Dz, Dž, To Semjanová Martina, Mgr. D 106 0 056 2440 642 martina.semjanova@upsvr.gov.sk
Č, S, Š, Mo, Mr Gubaňárová Vladimíra, Ing. D 106 0 056 2440 642 vladimira.gubanarova@upsvr.gov.sk
A, C, E, F, Ch, P, Mi, Mly Sabadošová Iveta, Mgr., Bc D 106 0 056 2440 642 iveta.sabadosova@upsvr.gov.sk
G, J, L, Ľ, U, V, W, Ma – Maš Čižmárová Sidónia, Ing. D 109 0 056 2440 643 sidonia.cizmarova@upsvr.gov.sk
späť