Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kertisová Svetlana, Mgr. D 211 1 056/2440 600 svetlana.kertisova@upsvr.gov.sk
Kolesárová Jana, Mgr. D 203 1 056/2440602 jana.kolesarova@upsvr.gov.sk
Mudraková Dana, Mgr. D 203 1 056/2440602 dana.mudrakova@upsvr.gov.sk
Nunhartová Mária, Mgr. D 203 1 056/2440602 maria.nunhartova@upsvr.gov.sk
Tulenková Alžbeta, Mgr. D 204 1 056/2440603 alzbeta.tulenkova@upsvr.gov.sk
Hájnik Vladimír, JUDr. D 204 1 056/2440603 vladimir.hajnik@upsvr.gov.sk
Hribová Adriana, Mgr. D 205 1 056/2440511 adriana.hribova@upsvr.gov.sk
oddelenie SPO detí a sociálnej kurately Hakoš Ján, PhDr. D 205 1 056/2440606 jan.hakos@upsvr.gov.ska
Semjanová Iveta, Mgr. D 205 1 056/2440606 iveta.semjanova@upsvr.gov.sk
Mitterpáková Jana, Mgr. D 206 1 056/2440604 jana.mitterpakova@upsvr.gov.sk
Čechová Jana, Mgr. D 206 1 056/2440605 jana.cechova@upsvr.gov.sk
Ridzoňová Zuzana, Mgr. D 206 1 056/2440604 zuzana.ridzonova@upsvr.gov.sk
Molnárová Lucia, Bc. D 208 1 056/2440511 lucia.molnarova@upsvr.gov.sk
oddelenie SPO detí a sociálnej kurately Rácová Dominika, Mgr. D 208 1 056/2440511 dominika.racova@upsvr.gov.sk
Demeterová Jana, PhDr. D 210 1 056/2440607 jana.demeterova@upsvr.gov.sk
Kohútová Monika, Mgr. D 210 1 056/2440607 monika.kohutova@upsvr.gov.sk
Hajduková Marcela, Mgr. C 104 0 056/2440612 marcela.hajdukova@upsvr.gov.sk
späť