Oddelenie sprostredkovania práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Olexová Jarmila, Mgr. A 211 1 056/2440 310 jarmila.olexova@upsvr.gov.sk
recepcia Pivarník Jozef, Bc. A 101 0 056 2440 155 jozef.pivarnik@upsvr.gov.sk
Kačanov, Lesné, Stretavka, Žbince Kočišová Jana, Mgr. A 109 0 056 2440 326 jana.kocisova@upsvr.gov.sk
Bracovce, Poruba p/V, Suché, Vinné Biačko Ján, Ing A 109 0 056 2440 326 jan.biacko@upsvr.gov.sk
Lúčky, Petríkovce, Slavkovce, Tušice, Zemplínska Široká Želinský Richard, Mgr. MBA A 109 0 056 2440 326 richard.zelinsky@upsvr.gov.sk
Trhovište, Voľa Bádal Richard A 110 0 056 2440 523 richard.badal@upsvr.gov.sk
Horovce,Lastomír, Lučkovce, Moravany, Šamudovce Tomášová Tatiana A 110 0 056 2440 523 tatiana.tomasova@upsvr.gov.sk
Markovce, Zalužice Mojsejová Anna, Ing. A 110 0 056 2440 525 anna.mojsejova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Porteľová Silvia, Mgr. A 111 0 056 2440 320 silvia.portelova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Andrea Repková, Mgr. A 213 1 056 2440 323 andrea.repkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Novotný Aleš, Mgr. A 204 1 056 2440 332 ales.novotny@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Dzurjovčinová Mária, Mgr. A 204 1 056 2440 332 maria.dzurjovcinova@upsvr.gov.sk
Jovsa, Krásnovce, Laškovce, Pozdišovce, Pusté Čemerné Drobotová Jana A 205 1 056 2440 557 jana.drobotova@upsvr.gov.sk
Vŕbnica, Zemplínske Kopčany Zozuličová Monika, Mgr. A 205 1 056 2440 557 monika.zozulicova@upsvr.gov.sk
Michalovce: I, K, Falkušovce Vojtková Anna, Mgr. A 206 1 056 2440 329 anna.vojtkova@upsvr.gov.sk
Bajany, Malé Raškovce, Michalovce Č, L, Ľ, P Raši Marianna, Mgr. A 206 1 056 2440 329 marianna.rasi@upsvr.gov.sk
Michalovce: S, Š, W, Z, Ž, Sliepkovce Anna Fedorová, Ing. A 207 1 056 2440 324 anna.fedorova@upsvr.gov.sk
Michalovce: E, F, O, R, T, Ť, V Martin Chvostaľ, Ing. A 207 1 056 2440 324 martin.chvostal2@upsvr.gov.sk
Hažín, Hnojné, Oreské, Petrovce n/L, Trnava p/L, Zbudza Čiháková Andrea, Mgr. A 208 2 056 2440 321 andrea.cihakova@upsvr.gov.sk
Čečehov, Dolný Les, Palín, Senné, Staré, Tušická Nová Ves, Vysoká nad Úhom Hrušková Mariana, Mgr. A 208 1 056 2440 321 mariana.hruskova@upsvr.gov.sk
Kaluža, Kusín Babusová Monika, PaedDr. A 212 1 056 2440 553 monika.babusova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Slávka Nunhartová, Mgr. A 213 1 056 2440 323 slavka.nunhartova@upsvr.gov.sk
Michalovce: G, H, Ch, N Hrebeňák Matúš A 304 2 056 2440 190 matus.hrebenak@upsvr.gov.sk
Michalovce D,J,M Handrová Ivana, Mgr. A 304 2 056 2440 190 ivana.handrova@upsvr.gov.sk
Hatalov, Klokočov, Pavlovce n/U L-Ž, Stretava, Závadka Tchurová Monika, Mgr. A 305 2 056 2440 518 monika.tchurova@upsvr.gov.sk
Dúbravka, Jastrabie, Pavlovce n/Ú A-K, Rakovec n/O Ebská Viktória Mgr. A 305 2 056 2440 518 viktoria.ebska@upsvr.gov.sk
Strážske Sopková Zuzana, Ing. A 306 2 056 2440 222 zuzana.sopkova@upsvr.gov.sk
Budkovce, Ložín, Naciná Ves, Vybuchanec Šimková Dana A 306 2 056 2440 222 dana.simkova@upsvr.gov.sk
Iňačovce, Malčice Pančík Alexander A 309 2 056 2440 453 alexander.pancik@upsvr.gov.sk
Michalovce: A, B, C, Ď, DZ, DŽ, U Nováková Lucia, PhDr. A 309 2 056 2440 453 lucia.novakova@upsvr.gov.sk
Bánovce n/O, Iňačovce, Malčice Timková Mariana, Bc. A 309 2 056 2440 453 mariana.timkova@upsvr.gov.sk
späť