Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Olexová Jarmila, Mgr. A 211 1 056/2440 310 jarmila.olexova@upsvr.gov.sk
recepcia Bádal Richard A 101 0 056 2440 311 richard.badal@upsvr.gov.sk
recepcia Pivarník Jozef, Bc. A 101 0 056 2440 155 jozef.pivarnik@upsvr.gov.sk
Michalovce: E, F, O, R, T, Ť, W, Z, Ž Kočišová Jana, Mgr. A 109 0 056 2440 326 jana.kocisova@upsvr.gov.sk
Michalovce: I, K Biačko Ján, Ing A 109 0 056 2440 326 jan.biacko@upsvr.gov.sk
Michalovce: A, B, C, Ď, DZ, DŽ, U Maťašová Andrea, Bc. A 109 0 056 2440 326 andrea.matasova@upsvr.gov.sk
Michalovce: Č,L, Ľ, P Tomášová Tatiana A 110 0 056 2440 523 tatiana.tomasova@upsvr.gov.sk
Michalovce: S, Š, V Mojsejová Anna, Ing. A 110 0 056 2440 525 anna.mojsejova@upsvr.gov.sk
Čečehov, Palín, Senné , Tušická Nová Ves, Vysoká nad Úhom Bašistová Gabriela A 110 0 056 2440 523 gabriela.basistova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Porteľová Silvia, Mgr. A 201 1 056 2440 320 silvia.portelova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Andrea Repková, Mgr. A 213 1 056 2440 323 andrea.repkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Novotný Aleš, Mgr. A 204 1 056 2440 332 ales.novotny@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Dzurjovčinová Mária, Mgr. A 204 1 056 2440 332 maria.dzurjovcinova@upsvr.gov.sk
Oreské, Strážske Drobotová Jana A 205 1 056 2440 557 jana.drobotova@upsvr.gov.sk
Iňačovce, Malčice, Malejčíková Jana A 205 1 056 2440 557 jana.malejcikova@upsvr.gov.sk
Horovce, Lastomír, Moravany, Šamudovce Štundová Nikoleta, Bc. A 206 1 056 2440 329 nikoleta.stundova@upsvr.gov.sk
Dúbravka, Trhovište, Voľa Vojtková Anna, Mgr. A 206 1 056 2440 329 anna.vojtkova@upsvr.gov.sk
Markovce, Staré, Zalužice Anna Fedorová, Ing. A 207 1 056 2440 324 anna.fedorova@upsvr.gov.sk
Kačanov, Lesné, Stretávka, Žbince Martin Chvostaľ, Ing. A 207 1 056 2440 324 martin.chvostal2@upsvr.gov.sk
Bracovce, Hnojné, Jastrabie pri Mich., Malé Raškovce, Poruba pod Vihorlatom, Vinné Hrušková Mariana, Mgr. A 208 1 056 2440 321 mariana.hruskova@upsvr.gov.sk
Jovsa, Krásnovce, Laškovce, Pozdišovce Zozuličová Monika, Mgr. A 208 1 056 2440 321 monika.zozulicova@upsvr.gov.sk
Budkovce, Hažín Babusová Monika, PaedDr. A 212 1 056 2440 553 monika.babusova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa Slávka Nunhartová, Mgr. A 213 1 056 2440 323 slavka.nunhartova@upsvr.gov.sk
Hatalov, Petrovce n/L, Trnava p/L, Zbudza Hrebeňák Matúš A 304 2 056 2440 190 matus.hrebenak@upsvr.gov.sk
Klokočov, Ložín, Naciná Ves, Vybuchanec, Závadka Handrová Ivana, Mgr. A 304 2 056 2440 190 ivana.handrova@upsvr.gov.sk
Michalovce D, J, M Timková Mariana, Bc. A 305 2 056 2440 518 mariana.timkova@upsvr.gov.sk
Michalovce: G, H, Ch, N Ebská Viktória Mgr. A 305 2 056 2440 518 viktoria.ebska@upsvr.gov.sk
Bajany, Vŕbnica, Zemplínske Kopčany Pančík Alexander A 309 2 056 2440 453 alexander.pancik@upsvr.gov.sk
Lúčky, Petríkovce, Slavkovce, Tušice, Zemplínska Široká Nováková Lucia, PhDr. A 309 2 056 2440 453 lucia.novakova@upsvr.gov.sk
Bánovce nad Ondavou, Kaluža, Kusín, Lučkovce, Pusté Čemerné, Sliepkovce, Suché, Falkušovce Hrehová Marta, Mgr. A 309 2 056 2440 453 marta.hrehova@upsvr.gov.sk
Pavlovce nad Uhom A-I Čiháková Andrea, Mgr. A 306 2 056 2440 222 andrea.cihakova@upsvr.gov.sk
Pavlovce n/U L-Ž Šimková Dana A 306 2 056 2440 222 dana.simkova@upsvr.gov.sk
späť