Pracovisko Sobrance

Michalovská 55, 073 01, tel: 056 2441 358 - Štefánia Popovičová
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska SO Ivanišová Iveta, PhDr. SO 25 1 056/2441 306 iveta.ivanisova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Ostovrchá Blažena, MVDr. SO 22 1 056/2441 506 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk
OSO - Príspevok pri narodení dieťaťa, Prídavok na dieťa, Rodičovský príspevok, Náhradná starostlivosť, Príspevok na starostlivosť o dieťa, Náhradná starostlivosť, Príspevok na starostlivosť o dieťa Hadvábová Jana, Mgr. SO 01 0 056/2441 161 jana.hadvabova@upsvr.gov.sk
SPO a kuratela Michaela Hurajová, Mgr. SO 02 0 056/2441 541 michaela.hurajova@upsvr.gov.sk
Sociálno právna ochrana detí a kuratela Lucia Hadvabová, Bc. SO 02 0 056/2441 541 lucia.hadvabova@upsvr.gov.sk
OSO - DHN, Náhradné výživné, Žiadosť na dotácie do ŽM TIMKOVÁ Milada, Mgr. SO 01 0 056/2441 541 milada.timkova@upsvr.gov.sk
OSO - Jenkovce, Úbrež, Záhor Karackajová Jana, Bc. SO 03 0 056/2441 350 jana.karackajova@upsvr.gov.sk
OSO - Kolibabovce, Koromľa, Krčava, Ostrov, Petrovce, Pinkovce, Porúbka, Priekopa, Vojnatina, Vyšné Nemecké, Vojnatina, Vyšné Nemecké Miňo Igor, Ing. SO 03 0 056/2441 544 igor.mino@upsvr.gov.sk
OSO - Baškovce, Hlivištia, Jasenov, Kristy, Nižné Nemecké, Remetské Hámre, Ruskovce, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica, Ruskovce, Vyšné Remety, Vyšná Rybnica Poláková Jana SO 03 0 056/2441 350 jana.polakova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Chachaľáková Jana, Ing. SO 04 0 056/2441 660 jana.chachalakova@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance L, Ľ, MiĽ , Nižná Rybnica, Lekárovce, Josaiová Slávka, Ing. SO 05 0 056/2441 545 slavka.josaiova@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance MiM, N, O, P, R, S, T, U, V, Z, Ž, Blatná Polianka, Blatné Revištia, Veľké Revištia Ontolčik Juraj SO 05 0 056/2441 545 juraj.ontolcik@upsvr.gov.sk
OSZ - Rozhodovacia činnosť Mitrová Marta, Mgr. SO 06 0 056/2441 353 marta.mitrova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Kopková Cecília, Ing. SO 07 0 056/2441 662 cecilia.kopkova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Miňo Ondrej, Bc. SO 07 0 056/2441 662 ondrej.mino@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance Ki, Ko, Husák, Orechová, Tibava Lukáš Kudláč, Ing SO 08 0 056/2441 356 lukas.kudlac@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance A – G, Horňa, Choňkovce, Porostov, Svätuš, Tašuľa Štejcová Dana, Bc. SO 08 0 056/2441 356 dana.stejcova@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance H, I, J, Beňatina, Bunkovce, Fekišovce, Inovce, Koňuš, Podhoroď, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec Macková Anna SO 09 0 056/2441 540 anna.mackova@upsvr.gov.sk
OSO - Sobrance Ka, Ke, Kr, Ku, K- ostatné, Bežovce, Blatné Remety, Sejkov Mihalovič Martin, Mgr. SO 09 0 056/2441 540 martin.mihalovic@upsvr.gov.sk
Ústredie - Odbor metodiky inf. systémov Habuštová Alena, Ing. SO 10 0 056/2441 160 alena.habustova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Basandová Marianna, Mgr SO 06 0 056/2441 353 marianna.basandova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Godočíková Tatiana SO 06 0 056/2441 353 tatiana.godocikova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Prislupčáková Miroslava, Bc. SO 13 0 056/2441 620 miroslava.prislupcakova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Pasterák Juraj, Ing. SO 13 0 056/2441 620 juraj.pasterak@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Motuzová Adriana SO 13 0 056/2441 620 adriana.motuzova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Matta Viliam, Ing. SO 13 0 056/2441 620 viliam.matta@upsvr.gov.sk
OSO - Recepcia, Podateľňa, Infostredisko Miňová Mária SO 14 0 056/2441 358 maria.minova@upsvr.gov.sk
OSO - Recepcia, Podateľňa, Infostredisko, Príspevok na pohreb Popovičová Štefánia SO 14 0 056/2441 358 stefania.popovicova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Tutková Marcela, PhDr. SO 21 1 056/2441 621 marcela.tutkova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Jašková Zuzana, Mgr. SO 21 1 056/2441 621 zuzana.jaskova@upsvr.gov.sk
team leader referátu soc. vecí a rodiny Ostovrchá Blažena, MVDr. SO 22 1 056/2441 506 blazena.ostovrcha@upsvr.gov.sk
odd. poradenstva a vzdelávania (NP) Ciganocová Lucia, Mgr. SO 23 1 056/2441 470 lucia.ciganocova@upsvr.gov.sk
odd. poradenstva a vzdelávania - agenda poradenstva Mitrová Iveta, Ing. SO 23 1 056/2441 470 iveta.mitrova@upsvr.gov.sk
odd. poradenstva a vzdelávania (NP) Onisiková Zlatica, Mgr. SO 23 1 056/2441 470 zlatica.onisikova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Mudráková Ľuboslava, Mgr. SO 24 1 056/2441 355 luboslava.mudrakova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Švárna Martina, Mgr. SO 24 1 056/2441 355 martina.svarna@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Dzvoníková Lucia, Mgr. SO 28 1 056/2441 542 lucia.dzvonikova@upsvr.gov.sk
referát soc. vecí - PP na kompenzáciu ŤZP Knapová Alžbeta, Mgr. SO 28 0 056/2441 542 alzbeta.knapova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Timková Iveta, Bc. SO 28 1 056/2441 542 iveta.timkova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Tkáčová Mária, Mgr. SO 29 1 056/2441 543 maria.tkacova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Ryniková Jana, Mgr. SO 30 1 056/2441 570 jana.rynikova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Tkáčová Gabriela, Bc. SO 30 1 056/2441 570 gabriela.tkacova@upsvr.gov.sk
späť