Pracovisko Veľké Kapušany

Zelená 63, Veľké Kapušany, tel: 056 562 560 - Üvegešová Andrea
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Vajová Eva, Ing. 0 056/2442305 eva.vajova@upsvr.gov.sk
team leader referátu sociálnych vecí Bálintová Mária, Mgr., MBA 4 1 056/2442 505 maria.balintovaMBA@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Vargová Bianka, Mgr. 5 2 056/2442610 bianka.vargova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Körmöndiova Kamila, Mgr. 5 2 056/2442610 kamila.kormondiova@upsvr.gov.sk
SPO detí a sociálna kuratela Czapová Adriana, Mgr. 5 2 056/2442610 adriana.czapova@upsvr.gov.sk
referát SVaR PP na kompenzáciu ŤZP Nagyová Viktória, Mgr. 4 1 056/2442505 viktoria.nagyova@upsvr.gov.sk
referát SVaR, HN, NV a ŠSD Ivančová Mária, Mgr. 4 1 056/2442505 maria.ivancova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Balogh Ladislav, Mgr. 2 1 562/2442348 ladislav.balogh@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Tóbiasová Zuzana, Bc. 4 1 056/2442533 zuzana.tobiasova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Husárová Zuzana, Ing. 4 1 056/2442533 zuzana.husarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Bednárová Adriana, Mgr 4 1 056/2442535 adriana.bednarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Czinkeová Henrieta, Mgr. 3 1 056/2442534 henrieta.czinkeova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Belánová Timea, Ing. 3 1 056/2442611 timea.belanova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a ŠSD Potoryová Edita 3 1 056/2442611 edita.potoryova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých Kalánová Angela, Ing. 0 056/2442349 angela.kalanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých Lorinczová Alica, Mgr. 0 056/2442650 alica.lorinczova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Gilányiová Viktória, Bc. 1 1 056/2442343 viktoria.gilanyiova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Döry Gergely 1 1 056/2442343 gergely.dory@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Károly Albert 1 1 056/2441343 albert.karoly@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Kocsisová Katarína 1 1 056/2442343 katarina.kocsisova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Kulcsár Tunde 1 1 056/2442343 tunde.kulcsar@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Csanaková Valéria 0 056/2442345 valeria.csanakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Czinkeová Judita 0 056/2442345 judita.czinkeova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Kajlová Dominika, Mgr. 0 056/2442347 dominika.kajlova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD Uvegesová Andrea 0 056/2442560 andrea.uvegesova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie práce Drahňov A-K, Veľké Kapušany - A,Á,V Behunčíková Viktória, Mgr. 0 056/2442532 viktoria.behuncikova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie práce Veľké Kapušany - K, Čičarovce Jakub Eszter 0 056/2442532 eszter.jakub@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie práce Veľké Kapušany - L, Oborín, Krišovská Liesková - Ke - Ž Molnárová Katarína 0 056/2442346 katarina.molnarova2@upsvr.gov.sk
sprostred. práce Veľké Kapušany - D,Ď,Dz,G, Beša, Krišovská Liesková A-J,K okrem Ke Berta Ladislav 0 056/2442561 ladislav.berta@upsvr.gov.sk
sprostred. práce Veľké Kapušany-C,Cs,Č,I,U,ü,Z,Ž,Zs,Veľké Slemence,Ptrukša Čanaková Mária 0 056/2442344 maria.canakova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie práce Veľké Kapušany-E,É,J,Ruská,Vojany Jeneiová Lucia, Mgr. 0 056/2442344 lucia.jeneiova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie práce Veľké Kapušany-M,N,O,T,Budince,Čierne Pole,Veľké Raškovce Binová Beáta, Ing. 0 056/2442340 beata.binova@upsvr.gov.sk
Sprostredkovanie práce Veľké Kapušany-F,H,P,Maťovské Vojkovce,Ižkovce Pellerová Szilvia, Mgr. 0 056/2442340 szilvia.pellerova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie práce Veľké Kapušany-R,S,Sz,Š, Kapušianske Kľačany Vargová Evelína 0 056/2442342 evelina.vargova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie práce Veľké Kapušany-B,Drahňov L-Ž Hornyaková Natália 0 056/2442342 natalia.hornyakova@upsvr.gov.sk
späť