Referát poradenstva a vzdelávania

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
team leader Kobová Zuzana, Mgr. C 307 2 056/2440 230 zuzana.kobova@upsvr.gov.sk
oddelenie AOTP a poradenstva - NP- Individualizované poradenstvo Zahorčaková Lýdia, Mgr. C 302 0 056 2440 454 lydia.zahorcakova@upsvr.gov.sk
AOTP a poradenstvo - NP- Individualizované poradenstvo Onisiková Zlatica, Mgr. C 302 2 056/2440450 zlatica.onisikova@upsvr.gov.sk
AOTP a poradenstva - NP- Individualizované poradenstvo Varga Peter, PaedDr. C 302 2 056/2440454 peter.varga@upsvr.gov.sk
Kováčová Mária, Mgr. C 303 2 056/2440314 maria.kovacova@upsvr.gov.sk
Maščak Dušan, JUDr. C 303 2 056/2440455 dusan.mascak@upsvr.gov.sk
Čižmárová Jarmila, Ing. C 303 2 056/2440314 jarmila.cizmarova@upsvr.gov.sk
Ďáková Ľubica, Ing. C 306 2 056/2440456 lubica.dakova@upsvr.gov.sk
Dobosová Viktória C 306 2 056/2440456 viktoria.dobosova@upsvr.gov.sk
Kubík Vladimír, Mgr. C 307 2 056/2440230 vladimir.kubik@upsvr.gov.sk
oddelenie AOTP a poradenstva Škovránová Slavomíra, Mgr. D 209 1 056/2440457 slavomira.skovranova@upsvr.gov.sk
referát poradenstva a vzdelávania Pallai Tichomír, Ing. D 209 1 056/2440457 tichomir.pallai@upsvr.gov.sk
späť