funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Pakán Viliam, Mgr. A311 1 056 2440 304 viliam.pakan@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Tóthová Mária, Ing. A 111 0 056 2440 317 maria.tothova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bezeková Jana, Ing. A 111 0 056 2440 317 jana.bezekova@upsvr.gov.sk
späť