Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440199 mi@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce - kontakt 056/2440199 mi@upsvr.gov.sk
späť