vedúci odborov

vedúci odborov

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 056/2440 199
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Chrobáková Lenka, Mgr. D 306 2 056/2440 500 lenka.chrobakova@upsvr.gov.sk
riaditeľ odboru zamestnanosti Mitterpák Ladislav, PhDr. B 307 2 056/2440 300 ladislav.mitterpak@upsvr.gov.sk
späť