POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Od 15.09.2023 sa na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny rušia možnosti podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

  • elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu a
  • v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.

Dôvod: zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 od 15.09.2023.

Od 15.09.2023 si občan môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t.j.:

  • osobne,
  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo
  • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Informácie k podaniu žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie nájdete na:

Informácia k novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti od 01.01.2023 > ÚPSVaR (gov.sk)

Ako sa zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny > ÚPSVaR (gov.sk)

Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti > ÚPSVaR (gov.sk)


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.09.2023
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac