Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
Červeňa 34
ppp_pd@stonline.sk

Centrum sociálnych služieb – DOMINO
Veterná č. 11, 971 01 Prievidza
telefónne číslo: 0904607157
iveta.laukova@domino.sk

Orchidea, n.o.
Necpalská 32, 971 01 Prievidza
telefónne číslo: 038/5426500; 0911 208 126
orchideabosany@stonline.sk

Krízové stredisko (núdzové sociálne bývanie pre rodiča s deťmi)

Škultétyho 246                        Podjavorinskej 270
956 18 Bošany                        956 18 Bošany

telefónne číslo: 0911 208 129
                       0905 402 456
                       038/542 65 00

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
Mgr. Michaela Brunclíková, Prievidza – Trenčiansky kraj – Mgr. Michaela Brunclíková
telefónne číslo: 0903 781 466
brunclikova@usmev.sk


Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám a subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Dátum vytvorenia stránky: 11.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac