Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Titková Katarína, PhDr. 114 1.posch. 046/2440 500 Katarina.Titkova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychologička Loziňáková Mária, Mgr. 16 príz. 046/2440 613 Maria.Lozinakova@upsvr.gov.sk
soc.pracovníčka Matušková Zuzana, Mgr. 15 príz. 046/2440 612 Zuzana.Melichova2@upsvr.gov.sk
NP DEI III
psychologička Štrbáková Dominika, Mgr. 17 príz. 046/2440 621 Dominika.Strbakova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúca oddelenia Alušicová Silvia, PhDr. 228 2.posch. 046/2440 372 Silvia.Alusicova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Rendeková Monika 130 1.posch. 046/2440 373 Monika.Rendekova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Vido Ján, Ing. 58 príz. 046/2440 371 Jan.Vido@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Pažická Monika, Mgr. 114A 1.posch. 046/2440 600 Monika.Pazicka@upsvr.gov.sk
Brnová Timea, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Timea.Brnova@upsvr.gov.sk
Čičmanec Peter, Bc. 116 1.posch. 046/2440 610 Peter.Cicmanec@upsvr.gov.sk
Fureková Tatiana, Bc. 107 1.posch. 046/2440 615 Tatiana.Furekova@upsvr.gov.sk
Grušpierová Mária, Mgr. 117 1.posch. 046/2440 601 Maria.Gruspierova@upsvr.gov.sk
Kaplán Ľubica, Mgr. 19 príz. 046/2440 606 Lubica.Kaplan@upsvr.gov.sk
Kissová Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Kissova@upsvr.gov.sk
Kjurčijská Klaudia, Mgr. 115 príz. 046/2440 602 Klaudia.Kjurcijska@upsvr.gov.sk
Kotianová Zuzana, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Zuzana.Kotianova@upsvr.gov.sk
Laluhová Helena, Bc. 111 1.posch. 046/2440 607 Helena.Laluhova@upsvr.gov.sk
Máleková Mariana, PhDr. 113 1.posch. 046/2440 611 Marianna.Malekova@upsvr.gov.sk
Mašlonková Zuzana, Mgr. 108 1.posch. 046/2440 609 Zuzana.Maslonkova@upsvr.gov.sk
Mihálková Katarína, Mgr. 19 príz. 046/2440 606 Katarina.Mihalkova@upsvr.gov.sk
Miškovičová Lenka, Mgr. 124 1.posch. 046/2440 605 Lenka.Miskovicova@upsvr.gov.sk
Mištinová Gabriela, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Gabriela.Mistinova@upsvr.gov.sk
Schlosserová Soňa, Mgr. 110 1.posch. 046/2440 603 Sona.Schlosserova@upsvr.gov.sk
Šimková Mária, Mgr. 107 1.posch. 046/2440 615 Maria.Simkova@upsvr.gov.sk
Vojceková Lucia, Mgr. 112 1.posch. 046/2440 608 Lucia.Vojcekova@upsvr.gov.sk
Vrábliková Monika, Mgr. 111 1.posch. 046/2440 607 Monika.Vrablikova@upsvr.gov.sk
Žilková Martina, PhDr. 109 1.posch. 046/2440 614 Martina.Zilkova@upvr.gov.sk
NP IPV SP II
Bohňová Beata, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Beata.Bohnova@upsvr.gov.sk
terénna práca Kočišová Eva, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Eva.Kocisova@upsvr.gov.sk
terénna práca Láslop Rudolf, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Rudolf.Laslop@upsvr.gov.sk
terénna práca Štorcel Tomáš, Mgr. 122 1.posch. 046/2440 616 Tomas.Storcel@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Grossová Ivana, JUDr. 150 1.posch. 046/2440 550 Ivana.Grossova@upsvr.gov.sk
ZFK spisov HN-NV, dotácie Budáčová Eva, Bc. 229 2.posch. 046/2440 551 Eva.Budacova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Ka,Q,Li PHN:Kh-Kň,Koz-Kož Cachovanová Marta, Bc. 152 1.posch. 046/2440 558 Marta.Cachovanova@upsvr.gov.sk
Hs-Hž, Je-Jž, Ma Ďurinová Lívia, PaedDr. 147A 1.posch. 046/2440 565 Livia.Durinova@upsvr.gov.sk
Hi-Hr, Tr-Tž, Z, Ž PHN:Gr-Gž Frőhlichová Jana 41 príz. 046/2440 556 Jana.Frohlichova@upsvr.gov.sk
Kp-Kž, T-To Gazdíková Tatiana, Bc. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Gazdikova@upsvr.gov.sk
Bf - Bž, I, Oc-Ož Grolmusová Renáta, Ing. 147 1.posch. 046/2440 552 Renata.Grolmusova@upsvr.gov.sk
Me,Pa,Pe,Pl-Pn,Lo-Lž PHN:Lab-Laj Jurčenková Janka, Ing. 134 1.posch. 046/2440 553 Janka.Jurcenkova@upsvr.gov.sk
Ba, Be, U Kanianska Tatiana, Bc. 148 1.posch. 046/2440 555 Tatiana.Sivakova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Kh-Ko, X, Y Kartáčová Denisa, Mgr. 148 1.posch. 046/2440 555 Denisa.Kartacova@upsvr.gov.sk
F,Ja,Mj-Mž PHN:Kom-Kov Kováčová Michaela, Ing. 133 1.posch. 046/2440 559 Michaela.Kovacova@upsvr.gov.sk
Šj-Šž (okrem Šu), Po-Pž, Ť Krajčíková Miriam, Ing. 154 1.posch. 046/2440 561 Miriam.Krajcikova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Gr-Gž,La, N,Ob, Pi Kriveková Zlatica, Mgr. 154 1.posch. 046/2440 561 Zlatica.Krivekova@upsvr.gov.sk
koordinácia EÚ A-L Líšková Monika, Bc. 151 1.posch. 046/2440 557 Monika.Liskova@upsvr.gov.sk
R,Le,Ša,Šu,Vr-Vy PHN:Kob-Kol Matuškovičová Andrea 133 1.posch. 046/2440 559 Andrea.Matuskovicova@upsvr.gov.sk
Ha-He,Mi,Ši PHN:Lak-Laž Mokrá Iveta, Bc. 153 1.posch. 046/2440 554 Iveta.Mokra@upsvr.gov.sk
A,Ch,Ke,Va-Vp,W PHN: Pi Müllerová Mária 41 príz. 046/2440 556 Maria.Mullerova@upsvr.gov.sk
koordinácia EÚ M-Ž Rendeková Júlia, Mgr. 151 1.posch. 046/2440 557 Julia.Rendekova@upsvr.gov.sk
S,Še,Šč-Šch,Ľ PHN: N Toráč Tatiana, Mgr. 42 príz. 046/2440 562 Tatiana.Torac@upsvr.gov.sk
C,Č,Ga-Gp,E PHN: Ob Žáčiková Veronika, Bc. 149 1.posch. 046/2440 563 Veronika.Zacikova@upsvr.gov.sk
=============================
NV: A-J NRS, NOS: A-H Hvolková Drahomíra, Bc. 159 1.posch. 046/2440 560 Drahomira.Hvolkova@upsvr.gov.sk
NV: N,O,R-Ž NRS,NOS: N-Ž Kozárová Janette, Ing. 159 1.posch. 046/2440 560 Janette.Kozarova@upsvr.gov.sk
NV: K-M,P NRS,NOS: CH-M Mittašová Alena, Ing. 127 1.posch. 046/2440 566 Alena.Mittasova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Barboríková Renáta, Bc. 5 príz. 046/2440 211 Renata.Barborikova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G Drozdová Anna 6 príz. 046/2440 218 Anna.Drozdova@upsvr.gov.sk
Dz,Dž,H,Ch,J,K,L,Ľ Jánošíková Anna, Bc. 6 príz. 046/2440 210 Anna.Janosikova2@upsvr.gov.sk
I, M, N, Ň, O, ö, P, R, Q Obžerová Viera, Bc. 4 príz. 046/2440 201 Viera.Obzerova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II
terénna práca Kohútová Andrea, Mgr. 7 príz. 046/2440 564 Andrea.Kohutova@upsvr.gov.sk
terénna práca Príbelská Mária, Mgr. 7 príz. 046/2440 564 Maria.Pribelska@upsvr.gov.sk
terénna práca Višváderová Tamara, Mgr. 7 príz. 046/2440 564 Tamara.Visvaderova@upsvr.gov.sk
NP "Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom"
HN Ukrajinci Rendek Roman, Mgr. 2 príz. 046/2440 568 Roman.Rendek@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a PČ
vedúca oddelenia Jurenková Jana, Mgr. 131 1.posch. 046/2440 670 Jana.Jurenkova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Bezděčka Simona, Mgr. 160 1.posch. 046/2440 671 Simona.Bezdecka@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Ďurinová Janka, Mgr. 158 1.posch. 046/2440 674 Janka.Durinova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Hejtmánková Andrea, Bc. 158 1.posch. 046/2440 674 Andrea.Hejtmankova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Kiabová Šmotlákova Jana, Mgr. 157 1.posch. 046/2440 676 Jana.KiabovaSmotlakova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Púčiková Renáta, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Renata.Pucikova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť Žigmondová Michaela, Mgr. 126 1.posch. 046/2440 672 Michaela.Zigmondova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Kulichová Alexandra, PhDr. 102 1.posch. 046/2440 680 Alexandra.Kulichova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Ottinger Eduard, Mgr. 105 1.posch. 046/2440 682 Eduard.Ottinger@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Píšová Jana, Ing. 106 1.posch. 046/2440 683 Jana.Pisova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Schenkmayerová Eva 103 1.posch. 046/2440 684 Eva.Schenkmayerova@upsvr.gov.sk
PP na kompenzáciu ŤZP Siváková Ivana, Ing. 104 1.posch. 046/2440 681 Ivana.Sivakova@upsvr.gov.sk
posudkoví lekári
posudková lekárka Bátorová Ľudmila, MUDr. 130 1.posch.
posudková lekárka Majdáková Janka, MUDr. 130 1.posch.
posudková lekárka Valovičová Helena, MUDr. 130 1.posch.
NP IPV SP II
terénna práca Mešinová Margita, Mgr. 119 1.posch. 046/2440 678 Margita.Mesinova@upsvr.gov.sk
terénna práca Zaťková Mária, Mgr. 119 1.posch. 046/2440 678 Maria.Zatkova@upsvr.gov.sk
späť