Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 033/2441208

Informátor - spojovateľ

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Informátor - spojovateľ , UPSVR Piešťany prízemie 033/ 2441 999
Informátor - spojovateľ , pracovisko Hlohovec prízemie 033/ 2442 999

Odbor služieb zamestnanosti - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Vavrová Ľubica, Ing. 634 6 033/2441 300 lubica.vavrova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OSP Valovičová Gabriela, Mgr. 218 2 033/2441 200 gabriela.valovicova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
F, I, Í , O, Ó, P, U, Ú, Z, Ž Šubrtová Ivana, Bc. 209 2 033/2441 250 ivana.subrtova@upsvr.gov.sk
J , S, Š Vaškovičová Mária 209 2 033/2441 250 maria.vaskovicova@upsvr.gov.sk
K, T, Ť Blackshire Lucia 210 2 033/2441 202 lucia.blackshire@upsvr.gov.sk
H,N, Ň, V, W Mareková Simona 211 2 033/2441 203 simona.marekova@upsvr.gov.sk
C, Č, D, Ď, Dz, G, Ch, L, Ľ Chudá Simona 211 2 033/2441 203 simona.chuda@upsvr.gov.sk
E, É, M, Y, Gulová Kristína, Ing. 217 2 033/2441 207 kristina.gulova@upsvr.gov.sk
A, B, R, Ř Hanková Simona, Mgr. 217 2 033/2441 207 simona.hankova@upsvr.gov.sk

Agenda sprostredkovania práce - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
A, E, M, R, Ž, J, Pb-Pl, F Humajová Natália, Ing. 223 1 033/2442 202
G, H, I, U, Ú, Z , L, Ľ, Pm-Pz Suchánová Katarína, Bc. 223 1 033/2442 203 katarina.suchanova@upsvr.gov.sk
C, CH, K, Y, Pa Rusnáková Kristína 223 1 033/2442 202 kristina.rusnakova@upsvr.gov.sk
B, Č, Db-Dy, O, T, Ť, Vb-W Linhartová Soňa, Bc. 222 1 033/2442 201 sona.linhartova@upsvr.gov.sk
Da, Ď, Dz-Dž, N, Ň, S, Š, Va Jančárová Miroslava, Bc. 222 1 033/2442 201 miroslava.jancarova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi, KLR Harvanová Veronika, Ing. 230 1 033/2442 204 veronika.harvanova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EU, hromadné prepúšťanie, EURES Jančovičová Denisa, Bc. 413 4 033/2441 412, 0918/ 993 385 denisa.jancovicova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EU, hromadné prepúšťanie Michalková Dominika, Ing. 413 4 033/2441 412 dominika.michalkova@upsvr.gov.sk
agent pre VPM, povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Rothová Dana, Ing. 412 4 033/2441 411 dana.rothova@upsvr.gov.sk
agent pre VPM Vyslúžilová Michaela, Mgr. 412 4 033/2441 411 michaela.vysluzilova@upsvr.gov.sk

Služby pre zamestnávateľa - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sieťový agent pre VPM pracovisko Hlohovec, povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Barátová Miriam, Mgr. 229 1 033/2442 311 miriam.baratova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Pavlíková Alena, PhDr. 426 4 033/2441 315 alena.pavlikova@upsvr.gov.sk
správne konanie, udelenie predchádzajúceho súhlasu OZP Ferancová Gabriela, Mgr. 426 4 033/2441 315 gabriela.ferancova@upsvr.gov.sk

Agenda správneho konania - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Pavlovičová Miroslava, Bc. 332 2 033/2442 314 miroslava.pavlovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a pradenstva - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia AOTP Grznárová Zuzana, Ing. 620 6 033/2441 400 zuzana.grznarova@upsvr.gov.sk
AOTP - §49, 54, 57, NP, poskytovanie podpory v čase skrát.práce Paulovičová Zuzana, Mgr. 517 5 033/2441 453 zuzana.paulovicova@upsvr.gov.sk
AOTP - §50, 52, 54, NP Uličná Saskia 517 5 033/2441 456 saskia.ulicna@upsvr.gov.sk
AOTP - §19a, 19b, 19c, 54, výbor pre otázky zamestnanosti Netschová Petra, Ing. 421 4 033/2441 451 petra.netschova@upsvr.gov.sk
AOTP - §32, 53, 53a, 53b Brestovanský Tomáš, Mgr. 409 4 033/2441 454 tomas.brestovansky@upsvr.gov.sk
AOTP - §56, 56a, 59, 60 Kabátová Eva 409 4 033/2441 452 eva.kabatova@upsvr.gov.sk
sociálne podniky, §19a, 19b Krajčovičová Jana 421 4 033/2441 455 jana.krajcovicova3@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF Konečná Denisa, Mgr. 605 6 033/2441 222 denisa.konecna@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF Hurtová Zuzana, Mgr. 605 6 033/2441 222 zuzana.hurtova@upsvr.gov.sk
AOTP - NP Maceková Eva, Bc. 409 4 033/2441 452 eva.macekova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP - poradenstvom k zamestnaniu Svetláková Tamara, Mgr. 216 2 033/2441 320 tamara.svetlakova@upsvr.gov.sk
NP - poradenstvom k zamestnaniu Lajchová Zuzana, Mgr. 216 2 033/2441 320 zuzana.lajchova@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Jánošová Janka, Mgr. 424 4 033/2441 312 janka.janosova@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Uličná Kristína, Mgr. 425 4 033/2441 310 kristina.ulicna@upsvr.gov.sk
NP Zručnosti pre trh práce Michalčíková Silvia, Bc. 425 4 033/2441 310 silvia.michalcikova@upsvr.gov.sk

Agenda poradenstva a vzdelávania - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent poradenstva Košťányová Lenka, Mgr. 226 1 033/2442 205 lenka.kostanyova@upsvr.gov.sk
NP - poradenstvom k zamestnaniu Sporímska Gabriela, Ing. 214 1 033/2442 206 gabriela.sporimska@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Sedláková Marcela, Ing. 505 5 033/2441 500 marcela.sedlakova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psycholog. služieb Tvrdá Lucia, Mgr. 542 5 033/2441 605 lucia.tvrda@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psycholog. služieb Frťalová Natália, Mgr. 430 4 033/2441 611 natalia.frtalova@upsvr.gov.sk

Referát aktivačné centrum - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
aktivačné centrum Milecová Renáta 222 2 033/2441 371 renata.milecova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Žemla Marián, Mgr. 222 2 033/2441 371 marian.zemla@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum pre okres Hlohovec Luščíková Miroslava 222 2 033/2441 371 miroslava.luscikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Drahovská Nikoleta, PhDr. 432 4 033/2441 600 nikoleta.drahovska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Fándliová Beáta, Mgr. 544 5 033/2441 601 beata.fandliova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Frankovičová Katarína, Mgr. 544 5 033/2441 601 katarina.frankovicova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Kalusová Martina, Mgr. 539 5 033/2441 602 martina.kalusova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Šoková Zuzana, Mgr. 539 5 033/2441 602 zuzana.sokova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník Ščepková Zuzana, Mgr. 540 5 033/2441 603 zuzana.scepkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kleinová Monika, PhDr. Bc. 545 5 033/2441 604 monika.kleinova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Badáňová Zuzana, Mgr. 545 5 033/2441 604 zuzana.badanova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Urbanovská Ivana, Mgr. 429 4 033/2441 606 ivana.urbanovska@upsvr.gov.sk

NP - Podpora ochrany detí pred násilím - Ústredie práce soc.vecí a rodiny - miesto výkonu UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP - Podpora ochrany detí pred násilím Galbavá Marcela, Mgr. 714 7 033/2441 501 marcela.galbava@upsvr.gov.sk

Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor SPODaSK, sociálna kuratela detí Masaryková Erika, Mgr. 203 1 033/2442 602 erika.masarykova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť, pestúnska starostlivosť Valentová Jana, Mgr. 204 1 033/2442 604 jana.valentova2@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník A až R Kollárová Ivana, Bc. Mgr. 202 1 033/2442 601 ivana.kollarova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník S až Ž, ústavná starostlivosť Chmelková Miroslava, Mgr. 202 1 033/2442 601 miroslava.chmelkova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny A- G, soc. kuratela dospelých Pavlíková Eva, PhDr. 206 1 033/2442 603 eva.pavlikova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny H - Ž Miklovičová Andrea, Mgr. 206 1 033/2442 603 veronika.barborikova@upsvr.gov.sk
NP Plaštiaková Miroslava, Mgr. 437 3 033/2442 605 miroslava.plastiakova@upsvr.gov.sk
NP Bednár Marcel, Mgr. 433 3 033/2442 606 marcel.bednar@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, dotácie Kaščáková Denisa, Mgr. 418 4 033/2441 550 denisa.kascakova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
PHN, NV : M, S Hlaváčová Iveta, Bc. 419 4 033/2441 554 iveta.hlavacova@upsvr.gov.sk
ŠSD : B, C, Č, O
PHN, NV : P, Ku - Ky Koišová Miroslava, Ing. 419 4 033/2441 554 miroslava.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD : P, Ku - Ky, A
PHN, NV : A, B, C, Č, E, I Djordjevič Barbora, Ing. 410 4 033/2441 551 barbora.djordjevic@upsvr.gov.sk
ŠSD : Hi - Hy, I, S
PHN, NV : L, Ch, O, U, Ž Slížiková Ľubomíra, Mgr. 410 4 033 /2441 551 lubomira.slizikova@upsvr.gov.sk
ŠSD : L, CH, U, Ž, E, F, Ha-He
PHN, NV : N, Ka - Kt Arvayová Jana, Mgr. 420 4 033/2441 552 jana.arvayova@upsvr.gov.sk
ŠSD : N, T, Ť, Ka - Kt
PHN, NV : Š, R, T, Ť Drahovská Renáta Ing. 420 4 033/2441 552 renata.drahovska@upsvr.gov.sk
ŠSD : M, R
PHN, NV : H, V, W, Y, Z Matúšová Petra, Mgr. 411 4 033/2441 553 petra.matusova@upsvr.gov.sk
ŠSD : Š, V, W, Y, Z
PHN, NV : D, Ď, DZ, DŹ, G, J Hevierová Natália, Mgr. 411 4 033/2441 553 natalia.hevierova@upsvr.gov.sk
ŠSD : D, Ď, DZ, DŹ, F, G, J
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie Holíková Darina, Mgr. 431 4 033/2441 556 darina.holikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie Martina Macháčová, Mgr. 431 4 033/2441 556 martina.machacova@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca referátu Kaščáková Denisa, Mgr. 418 4 033/2441 550 denisa.kascakova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
HN, NV, ŠSD Vavrová Mária 215 2 033/2441 208 maria.vavrova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD Dupejová Lucia 215 2 033/2441 206 lucia.dupejova@upsvr.gov.sk

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
HN : A, Á, B, C, Č, E, É, F, M, Ž Balážová Soňa, Mgr.
NV : A, Á, B, C, Č, E, É, F, Ž 209 1 033/2442 554 sona.balazova@upsvr.gov.sk
ŠSD : S, Š, V, W, dotácie
HN : D, G, I, Í, S, Š, U, Ú, V, W, Z Rybnikárová Petronela, Mgr. 208 1 033/2442 553 petronela.rybnikarova@upsvr.gov.sk
NV: I, Í, S, Š, U, Ú, V, W, Z
ŠSD: E, É, J, L, Ľ, M, X, Y
HN: H, K, L, N, T, X, Y Šimuničová Alena, Mgr. 207 1 033/2442 552 alena.simunicova@upsvr.gov.sk
NV: H, K, N, X, Y
ŠSD : I, Í, K, Z, Ž
HN: CH, J, O, Ó, P, R Vavro Erika, Bc. 233 1 033/2442 555 erika.vavro@upsvr.gov.sk
NV: J, O, Ó , R
ŠSD : B, C, Č, F, O, Ó
NV : D, Ď, G, CH, M Machovičová Petra, Mgr. 234 1 033/2442 551 petra.machovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD : D, Ď, N, Ň, P, T, Ť
koordinácia písm. L-Ž
NV : L, Ľ, P, T, Ť Pikusová Martina, Ing. 234 1 033/2442 551 martina.pikusova@upsvr.gov.sk
ŠSD : A, Á, G, H, CH, R, U, Ú
koordinácia písm. A-K
NP Sojková Anna, Mgr. 437 3 033/2442 605 anna.sojkova@upsvr.gov.sk

Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
HN, NV, ŠSD Vargová Janka, Mgr. 232 1 033/2442 250 janka.vargova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD Schmizingová Lenka 232 1 033/2442 250 lenka.schmizingova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Gonová Zuzana, Mgr. 521 5 033/2441 640 zuzana.gonova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
dávky ŤZP - E, C, Č, J, K Kolníková Nikola 515 5 033/2441 641 nikola.kolnikova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - A, B, D, Ď, Dz, Z, U Mešterová Lenka, Mgr. 515 5 033/2441 641 lenka.mesterova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - F, G, H, Ch, I, N, O, Ž, W Lehotská Zlatica 514 5 033/2441 642 zlatica.lehotska@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - M, S, Š Klasovitá Simona 513 5 033/2441 643 simona.klasovita@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - L, V, P, T, Ť, R Kozáková Katarína, Bc. 513 5 033/2441 643 katarina.kozakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Samková Etela, Mgr. 518 5 033/2441 670 etela.samkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Čahojová Miroslava, Mgr. 518 5 033/2441 670 miroslava.cahojova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Škulecová Andrea, Mgr. 520 5 033/2441 671 andrea.skulecova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mihalíková Mária, Bc. 520 5 033/2441 671 maria.mihalikova@upsvr.gov.sk

Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
dávky ŤZP - G,CH, I, J, K, M Marečková Dana, Ing. 236 1 033/2442 641 dana.mareckova2@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - A,B,C,Č,D,E,F,H,S Blesáková Anna, Bc. 237 1 033/2442 643 anna.blesakova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - L,N,O,P,R,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Mršticová Lucia, Mgr. 235 1 033/2442 642 lucia.mrsticova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Farkašová Martina, Mgr. 225 1 033/2442 671 martina.farkasova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Vančová Michaela, Mgr. 225 1 033/2442 671 michaela.vancova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Pastucha Zuzana, Mgr. 238 1 033/2442 501 zuzana.pastucha@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Janíčková Anna, Mgr. 238 1 033/2442 501 anna.janickova@upsvr.gov.sk
NP Hradečná Lucia, Mgr. 437 3 033/2442 605 lucia.hradecna@upsvr.gov.sk
NP Bibišová Kristína, Mgr. 437 3 033/2442 605 kristina.bibisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Matesková Erika, Ing. 616 6 033/2441 170 erika.mateskova@upsvr.gov.sk
rozpočet, bezhotovostný platobný styk Poláčiková Zuzana, Mgr. 619 6 033/2441 171 zuzana.polacikova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Hauptvogelová Daša 617 6 033/2441 175 dasa.hauptvogelova@upsvr.gov.sk
pokladňa, sklad Müllerová Ružena 617 6 033/2441 175 ruzena.mullerova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Horňáková Iveta 617 6 033/2441 174 iveta.hornakova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Primorac Mária, Mgr. 617 6 033/2441 174 maria.primorac@upsvr.gov.sk
majetok, registratúra (archív) Poláková Slavomíra, Bc. 618 6 033/2441 181 slavomira.polakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Hamšíková Adriana 224 2 033/2441 195 adriana.hamsikova@upsvr.gov.sk
podateľna Jesenský Juraj 224 2 033/2441 195 juraj.jesensky@upsvr.gov.sk

Agenda ekonomiky - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľna Rýchlik Eduard 210 1 033/2442 195 eduard.rychlik@upsvr.gov.sk

Referát kontroly - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Pavlovičová Magdaléna, Ing. 610 6 033/2441 130 magdalena.pavlovicova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Antalová Jana, Ing. 610 6 033/2441 130 jana.antalova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Ferenčíková Nora, Mgr. 610 6 033/2441 130 nora.ferencikova@upsvr.gov.sk

Osobný úrad - Ústredie práce soc. vecí a rodiny - miesto výkonu UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
osobný úrad Kršáková Dominika, Ing. 529 5 033/ 2442 642 dominika.krsakova@upsvr.gov.sk
NP - Podpora ochrany detí pred násilím Galbavá Marcela, Mgr. 714 7 033/2441 501 marcela.galbava@upsvr.gov.sk

Riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka UPSVR Piešťany Líšková Beáta, Mgr. 530 5 033/2441 100 beata.liskova2@upsvr.gov.sk
sekretariát Hornáková Silvia 529 5 033/2441 101 silvia.hornakova@upsvr.gov.sk
späť