Kontakty

Informátor - spojovateľ

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Informátor - spojovateľ , UPSVR Piešťany prízemie 033/ 2441 999
Informátor - spojovateľ , pracovisko Hlohovec prízemie 033/ 2442 999

Oddelenie služieb pre občana - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OSO Valovičová Gabriela, Mgr. 218 2 033/2441 200 gabriela.valovicova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
recepcia Luščíková Miroslava 209 2 033/2441 250 miroslava.luscikova@upsvr.gov.sk
Kr - Ky, Z, Ž Šugrová Daniela, Bc. 210 2 033/2441 202 daniela.sugrova@upsvr.gov.sk
Ka - Ko, So - Sz Vavrová Mária 210 2 033/2441 202 maria.vavrova@upsvr.gov.sk
Hm - Ho, Hp - Hy, T, Ť, V, W Gabrišová Eleonóra, Mgr. 211 2 033/2441 203 eleonora.gabrisova@upsvr.gov.sk
C, Č, G, Ch, L, Ľ, O, Ó Vyslúžilová Michaela, Mgr. 211 2 033/2441 203 michaela.vysluzilova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž, F, Š Dupejová Lucia 215 2 033/2441 206 lucia.dupejova@upsvr.gov.sk
Ba - Be, P, U, Ú Šubrtová Ivana, Bc. 215 2 033/2441 206 ivana.subrtova@upsvr.gov.sk
E, É, M, N. Ň, Y Koišová Miroslava, Ing. 217 2 033/2441 207 miroslava.koisova@upsvr.gov.sk
A, Á, Bi - Bu, I, Í, R, Ř Jančovičová Adriana 217 2 033/2441 208 adriana.jancovicova@upsvr.gov.sk
Ha - Hl, J , Sa - Sn Vidličková Nikola, Bc. 217 2 033/2441 208 nikola.vidlickova@upsvr.gov.sk

Referát oddelenia služieb pre občana - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
schvalovateľ Janíčková Anna, Mgr. 226 1 033/2442 200 anna.janickova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
recepcia Marečková Dana, Ing. 232 1 033/2442 250 dana.mareckova2@upsvr.gov.sk
C, Č, M, N, Ň, Pj-Pz, R, Filová Jarmila, Bc. 230 1 033/2442 204 jarmila.filova@upsvr.gov.sk
E, G, H, CH, I, L, Ľ, Pa-Pi Suchánová Katarína 230 1 033/2442 204 katarina.suchanova@upsvr.gov.sk
F, J, S, Š, T, Ť Jančárová Miroslava, Bc. 223 1 033/2442 202 miroslava.jancarova@upsvr.gov.sk
D, K, O, Y, Z Rusnáková Kristína 223 1 033/2442 202 kristina.rusnakova@upsvr.gov.sk
A, B, Ď, Dz , Dž, U, Ú, V, W, Ž Linhartová Soňa, Bc. 222 1 033/2442 201 sona.linhartova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
spovolenia na zamestnanie cudzincov, HP Jančovičová Denisa, Bc. 413 4 033/2441 412 0918/ 993 385 denisa.jancovicova@upsvr.gov.sk
informačné karty Bernadičová Zuzana, Mgr. 413 4 033/2441 412 0918/ 993 385 zuzana.bernadicova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK Vaškovičová Mária 412 4 033/2441 411 0918/ 993 385 maria.vaskovicova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK Miháliková Lenka 412 4 033/2441 411 0918/ 993 385 lenka.mihalikova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK Žemla Marián, Mgr. 412 4 033/2441 411 0918/ 993 385 marian.zemla@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cuzinci, Hromadné prepúšťanie Barátová Miriam, Mgr. 229 1 033/2442 311 miriam.baratova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi - VPM, VK, EURES, Cuzinci, Hromadné prepúšťanie Wiecková Sandra, Mgr. 229 1 033/2442 311 sandra.wieckova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Vavrová Ľubica, Ing. 634 6 033/2441 300 lubica.vavrova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozhodovacie konanie, povinný podiel, obnova konania Rybnikárová Mária, Mgr. 426 4 033/2442 315 maria.rybnikarova@upsvr.gov.sk
rozhodovacie konanie, povinný podiel, obnova konania Ferancová Gabriela, Mgr. 426 4 033/2441 315 gabriela.ferancova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Hudcovičová Mária, Ing. 332 2 033/2442 314 maria.hudcovicova@upsvr.gov.sk
správne konanie Pavlovičová Miroslava, Bc. 332 2 033/2442 314 miroslava.pavlovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Urbanová Martina, Mgr. 425 4 033/2441 310 martina.urbanova3@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Lišková Beáta, Mgr. 423 4 033/2441 311 beata.liskova2@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Pavlovičová Magdaléna, Ing. 409 4 033/2441 452 magdalena.pavlovicova@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Jánošová Janka, Mgr. 424 4 033/2441 312 janka.janosova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ II. Királová Jana 424 4 033/2441 312 jana.kiralova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP - PIP Križanová Annamária 435 3 033/2442 316 annamaria.krizanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia AOTP, §60 620 6 033/2441 400
AOTP - §49, 54, 57, NP Paulovičová Zuzana, Mgr. 517 5 033/2441 453 zuzana.paulovicova@upsvr.gov.sk
AOTP - §50b, 52, 52a, 54, NP Hornáková Silvia 517 5 033/2441 453 silvia.hornakova@upsvr.gov.sk
AOTP - §53, 53a, 53b , 53c, 54, NP Ferenčíková Nora, Bc. 216 2 033/2441 320 nora.ferencikova@upsvr.gov.sk
AOTP - §50,50j,50k,53g,54,NP,výbor pre otázky zamestnanosti Netschová Petra, Ing. 421 4 033/2441 451 petra.netschova@upsvr.gov.sk
AOTP - §32, 51, 60 Brestovanský Tomáš, Mgr. 409 4 033/2441 452 tomas.brestovansky@upsvr.gov.sk
AOTP - §56, 56a, 59, 60 Kabátová Eva 409 4 033/2441 452 eva.kabatova@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF Konečná Denisa, Mgr. 605 6 033/2441 222 denisa.konecna@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF Konečná Monika, Ing. 605 6 033/2441 222 monika.konecna@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF Sklenárová Eva, Ing. 605 6 033/2441 222 eva.sklenarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
príspevky AOTP Klepancová Marta, Ing. 209 1 033/2442 450 marta.klepancova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Lipka Richard, Mgr. 222 2 033/2441 371 richard.lipka@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Milecová Renáta 222 2 033/2441 371 renata.milecova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Borovská Lucia 222 2 033/2441 371 lucia.borovska@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Pietová Janetta 209 2 033/2441 250 janetta.pietova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
aktivačné centrum Zvonár Filip 434 3 033/2442 371 filip.zvonar@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Pastucha Zuzana 434 3 033/2442 371 zuzana.pastucha@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Sedláková Marcela, Ing. 505 5 033/2441 500 marcela.sedlakova@upsvr.gov.sk
NP - Podpora ochrany detí pred násilím Galbavá Marcela, Mgr. 418 4 033/2441 501 marcela.galbava@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psycholog. služieb Jakubíková Anna, Mgr. 542 5 033/2441 605 anna.jakubikova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca úseku soc. vecí a rodiny na pracovisku Hlohovec Ďurišová Mária, Ing. 235 1 033/2442 501 maria.durisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia 432 4 033/2441 600
náhradná starostlivosť Fándliová Beáta, Mgr. 544 5 033/2441 601 beata.fandliova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Vavrová Silvia, Mgr. 544 5 033/2441 601 silvia.vavrova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bolerázska Monika, Mgr. 539 5 033/2441 602 monika.bolerazska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Šoková Zuzana, Mgr. 539 5 033/2441 602 zuzana.sokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Benko Bilčíková Veronika, Mgr. 539 5 033/2441 603 veronika.benkobilcikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ocelková Zuzana, Mgr. 545 5 033/2441 604 zuzana.ocelkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Drahovská Nikoleta, PhDr. 545 5 033/2441 604 nikoleta.drahovska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Frankovičová Katarína, Mgr. 431 4 033/2441 606 katarina.frankovicova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - sociálny pracovník Koníková Monika, Mgr. 430 4 033/2441 611 monika.konikova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre PFO

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia 432 4 033/2441 600
náhradná starostlivosť Fándliová Beáta, Mgr. 544 5 033/2441 601 beata.fandliova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Vavrová Silvia, Mgr. 544 5 033/2441 601 silvia.vavrova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bolerázska Monika, Mgr. 539 5 033/2441 602 monika.bolerazska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Šoková Zuzana, Mgr. 539 5 033/2441 602 zuzana.sokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Benko Bilčíková Veronika, Mgr. 539 5 033/2441 603 veronika.benkobilcikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ocelková Zuzana, Mgr. 545 5 033/2441 604 zuzana.ocelkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Drahovská Nikoleta, PhDr. 545 5 033/2441 604 nikoleta.drahovska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Frankovičová Katarína, Mgr. 431 4 033/2441 606 katarina.frankovicova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - sociálny pracovník Koníková Monika, Mgr. 430 4 033/2441 611 monika.zikavska@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre PFO

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sociálnoprávna ochrana detí Markovičová Magdaléna, Mgr. 237 1 033/2442 601 magdalena.markovicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ďurinová Simona, Bc. 237 1 033/2442 601 simona.durinova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Masaryková Erika, Mgr. 238 1 033/2442 602 erika.masarykova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela 206 1 033/2442 603
sociálna kuratela 206 1 033/2442 603
NP Efektivita - terénna pracovníčka Marková Monika, Mgr. 437 3 033/2442 605 monika.markova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Lackovičová Tatiana, Mgr. 437 3 033/2442 605 tatiana.lackovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, dotácie Kaščáková Denisa, Mgr. 419 4 033/2441 550 denisa.kascakova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
DHN, NV : M, T , Ť, S Hlaváčová Iveta, Bc. 410 4 033/2441 551 iveta.hlavacova@upsvr.gov.sk
ŠSD : A, B, C, Č, O, Ť
DHN, NV : A, B, C, Č, E, I Djordjevič Barbora, Ing. 410 4 033/2441 551 barbora.djordjevic@upsvr.gov.sk
ŠSD : E, H, I, S,U
DHN, NV : CH, K, N Arvayová Jana, Mgr. 420 4 033/2441 552 jana.arvayova@upsvr.gov.sk
ŠSD : CH, K, N, T
DHN, NV : O ,P, Š Drahovská Renáta Ing. 420 4 033/2441 552 renata.drahovska@upsvr.gov.sk
ŠSD : P, M
DHN, NV : H, L, V, W, Y, Z Matúšová Petra, Mgr. 411 4 033/2441 553 petra.matusova@upsvr.gov.sk
ŠSD : L, Š, V, W, Y, Z
DHN, NV : D, Ď, Dz, Dž, F, G, J, R, U, Ž Hevierová Natália, Mgr. 411 4 033/2441 553 natalia.hevierova@upsvr.gov.sk
ŠSD : D, Ď, Dz, Dž, F, G, J, R, Ž
NP Efektivita - terénna pracovníčka Chnápková Monika, Mgr. 714 7 033/2441 554 monika.chnapkova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Kozáková Katarína, Bc. 714 7 033/2441 554 katarina.kozakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
DHN, NV : A, B, C, Č, E, F, Ž Balážová Soňa, Mgr. 204 1 033/2442 551 sona.balazova@upsvr.gov.sk
ŠSD : P, S, Š, U, V, Z, Ž
DHN, NV : D, Ď, G, CH, T, M Očenášová Hana, Mgr. 204 1 033/2442 551 hana.ocenasova@upsvr.gov.sk
ŠSD : P, F, O, T, N, R
DHN, NV : D, Ď, O, P, R, Z Vančová Korená Petra, Ing. 207 1 033/2442 552 petra.vancovakorena@upsvr.gov.sk
ŠSD : A, B, C, Č, D, F, CH, I, Y, O
DHN, NV : H, K, L, M, N Šimuničová Alena, Mgr. 207 1 033/2442 552 alena.simunicova@upsvr.gov.sk
ŠSD : H, K, R
DHN, NV : G, H, CH, I, S, Š, U, V Rybnikárová Petronela, Mgr. 208 1 033/2442 553 petronela.rybnikarova@upsvr.gov.sk
ŠSD : E, G, J, L, M, N, T
NP Efektivita - terénna pracovníčka Poláčiková Monika, Bc. 437 3 033/2442 605 monika.polacikova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Opletalová Ivana, Mgr. Bc. 437 3 033/2442 605 ivana.opletalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie kompenzácií a posudkových činností - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Máčeková Kristína, Mgr. 521 5 033/2441 640 kristina.macekova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
dávky ŤZP - C, Č, K ,T, J Mikušová Viera 515 5 033/2441 641 viera.mikusova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - F, G, H, CH, I, N, O, W, Ž Lehotská Zlatica 515 5 033/2441 641 zlatica.lehotská@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - A, B, D, Ď, E, Z Pavlíková Alena, PhDr. 514 5 033/2441 642 alena.pavlikova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - M, S, Š Uličná Saskia 513 5 033/2441 643 saskia.ulicna@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - L, P, R, Ť, U, V, Dz, Hudecová Miriama, Ing. 513 5 033/2441 643 miriama.hudecova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Samková Etela, Mgr. 518 5 033/2441 670 etela.samkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Čahojová Miroslava, Mgr. 518 5 033/2441 670 miroslava.cahojova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Škulecová Andrea, Mgr. 520 5 033/2441 671 andrea.skulecova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Miháliková Mária, Bc. 520 5 033/2441 671 maria.mihalikova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Kuricová Sylvia, Bc. 519 5 033/2441 672 sylvia.kuricova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita - terénna pracovníčka Podoláková Ľubomíra , Mgr. 519 5 033/2441 672 lubomira.podolakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie kompenzácií a posudkových činností - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
dávky ŤZP - G,CH, I, J, K, M Marečková Danka 203 1 033/2442 641 dana.mareckova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - A,B,C,Č,D,E,F,H,S Blesáková Anna, Bc. 202 1 033/2442 642 anna.blesakova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - L,N,O,P,R,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Mršticová Lucia, Mgr. 202 1 033/2442 642 lucia.mrsticova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Farkašová Martina, Mgr. 225 1 033/2442 671 martina.farkasova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Uhlárová Sylvia, Mgr. 225 1 033/2442 671 sylvia.uhlarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Strnádová Eva, Ing. 616 6 033/2441 170 eva.strnadova@upsvr.gov.sk
rozpočet, bezhotovostný platobný styk Poláčiková Zuzana, Mgr. 619 6 033/2441 171 zuzana.polacikova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Matejovičová Michaela, Mgr. 618 6 033/2441 181 michaela.matejovicova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Hauptvogelová Daša 617 6 033/2441 175 dasa.hauptvogelova@upsvr.gov.sk
pokladňa, sklad Müllerová Ružena 617 6 033/2441 175 ruzena.mullerova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Horňáková Iveta 617 6 033/2441 174 iveta.hornakova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Lednická Eva 617 6 033/2441 174 eva.lednicka@upsvr.gov.sk
majetok, registratúra (archív) Poláková Slavomíra, Bc. 618 6 033/2441 181 slavomira.polakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Hamšíková Adriana 224 2 033/2441 195 adriana.hamsikova@upsvr.gov.sk
podateľňa Pazdera Juraj 224 2 033/2441 195 juraj.pazdera@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľna Rýchlik Eduard 210 1 033/2442 195 eduard.rychlik@upsvr.gov.sk

Referát kontroly - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Valová Magdaléna, Ing. 610 6 033/2441 130 magdalena.valova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Antalová Jana, Ing. 610 6 033/2441 130 jana.antalova@upsvr.gov.sk

Riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka UPSVR Piešťany Komárková Zuzana, PhDr. 033/2441 101
poverená zastupovaním riaditeľa úradu Vavrová Ľubica , Ing. 634 6 033/2441 101 lubica.vavrova@upsvr.gov.sk
sekretariát Lenická Marcela 529 5 033/2441 101 marcela.lenicka@upsvr.gov.sk
späť