Kontakty

Informátor - spojovateľ

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Informátor - spojovateľ , UPSVR Piešťany prízemie 033/ 2441 999
Informátor - spojovateľ , pracovisko Hlohovec prízemie 033/ 2442 999

Oddelenie služieb pre občana - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca OSO Valovičová Gabriela, Mgr. 218 2 033/2441 200 gabriela.valovicova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
recepcia - vydanie potvrdení Luščíková Miroslava 209 2 033/2441 250 miroslava.luscikova@upsvr.gov.sk
Ka - Ko, Ra - Re, So - Sz, Br - Bu Vavrová Mária 210 2 033/2441 202 maria.vavrova@upsvr.gov.sk
Hm - Ht, T, Ť, V, W, Ku - Ky Gabrišová Eleonóra, Mgr. 211 2 033/2441 203 eleonora.gabrisova@upsvr.gov.sk
C, Č, G, Hu - Hž, Ch, L, Ľ, O, Ó , Ž, Kr Vyslúžilová Michaela, Mgr. 211 2 033/2441 203 michaela.vysluzilova@upsvr.gov.sk
A, Á, D, Ď, Dz, Dž, I, Í, F, Š , U, Ú Dupejová Lucia 215 2 033/2441 206 lucia.dupejova@upsvr.gov.sk
Ba - Be, P, Rf - Rz, Ř, Z Šubrtová Ivana, Bc. 215 2 033/2441 206 ivana.subrtova@upsvr.gov.sk
Bi, E, É, M, Y , Koišová Miroslava, Ing. 217 2 033/2441 207 miroslava.koisova@upsvr.gov.sk
Ha - Hl, N, Ň, J , Sa - Sn, Bl - Bo Vidličková Nikola, Mgr. 210 2 033/2441 202 nikola.vidlickova@upsvr.gov.sk

Referát oddelenia služieb pre občana - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
recepcia -odovzdanie dokumentov, príspevok na pohreb, vydávanie potvrdení, koordinácia Vargová Janka, Mgr. 232 1 033/2442 250 janka.vargova@upsvr.gov.sk
A, E, J, M, R, Ž Filová Jarmila, Bc. 230 1 033/2442 204 jarmila.filova@upsvr.gov.sk
G, H, I, U, Ú, Z Suchánová Katarína 230 1 033/2442 204 katarina.suchanova@upsvr.gov.sk
C, CH, K, Y Rusnáková Kristína 223 1 033/2442 202 kristina.rusnakova@upsvr.gov.sk
F, L, Ľ, P Hrotíková Jana. Mgr. 223 1 033/2442 202 jana.hrotikova@upsvr.gov.sk
B, Č, T, Ť, Vb - W Linhartová Soňa, Bc. 222 1 033/2442 201 sona.linhartova@upsvr.gov.sk
N, Ň, S, Š, Va Jančárová Miroslava, Bc. 222 1 033/2442 201 miroslava.jancarova@upsvr.gov.sk
D, Dz, Ď, Dž, O Harvanová Veronika, Ing. 222 1 033/2442 201 veronika.harvanova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
hromadné prepúšťanie, povolenia, informačné karty Jančovičová Denisa, Bc. 413 4 033/2441 412 0918/ 993 385 denisa.jancovicova@upsvr.gov.sk
hromadné prepúšťanie, povolenia, informačné karty Gonová Zuzana, Mgr. 413 4 033/2441 412 0918/ 993 385 zuzana.gonova@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi, nahlasovanie VPM, VK. povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Žemla Marián, Mgr. 412 4 033/2441 411 0918/ 993 385 marian.zemla@upsvr.gov.sk
spolupráca so zamestnávateľmi, nahlasovanie VPM, VK. povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Krajčovičová Jana 421 4 033/2441 411 jana.krajcovicova3@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
spolupráca so zamestnávateľmi, nahlasovanie VPM, VK, povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Barátová Miriam, Mgr. 229 1 033/2442 311 miriam.baratova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Pavlíková Alena, PhDr. 426 4 033/2441 315 alena.pavlikova@upsvr.gov.sk
správne konanie, udelenie predchádzajúceho súhlasu OZP Ferancová Gabriela, Mgr. 426 4 033/2441 315 gabriela.ferancova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
správne konanie Pavlovičová Miroslava, Bc. 332 2 033/2442 314 miroslava.pavlovicova@upsvr.gov.sk
správne konanie Matesková Erika, Ing. 332 2 033/2442 314 erika.mateskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Svetláková Tamara Mgr. 425 4 033/2441 310 tamara.svetlakova@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Lišková Beáta, Mgr. 423 4 033/2441 311 beata.liskova2@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Pavlovičová Magdaléna, Ing. 409 4 033/2441 452 magdalena.pavlovicova@upsvr.gov.sk
referent poradenstva a vzdelávania Jánošová Janka, Mgr. 424 4 033/2441 312 janka.janosova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ II. Királová Jana 424 4 033/2441 312 jana.kiralova@upsvr.gov.sk
NP IpZUoZ Grznárová Zuzana, Ing. 517 5 033/2441 453 zuzana.grznarova@upsvr.gov.sk
NP pomáhame odídencom Škutová Andrea, Mgr. 216 2 033/2441 320 andrea.skutova@upsvr.gov.sk
NP pomáhame odídencom Michalčíková Silvia, Bc. 216 2 033/2441 320 silvia.michalcikova@upsvr.gov.sk
NP pomáhame odídencom Šugrová Daniela, Bc. 216 2 033/2441 320 daniela.sugrova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent poradenstva Koštányová Lenka, Mgr. 236 1 033/2442 205 lenka.kostanyova@upsvr.gov.sk
NP IpZUoZ Kleimanová Miroslava, Mgr. 226 1 033/ 2442 200 miroslava.kleimanova@upsvr.gov.sk
NP pomáhame odídencom Poláčiková Monika, Bc. 226 1 033/ 2442 200 monika.polacikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia AOTP, §60 Konečná Monika, Ing. 620 6 033/2441 400 monika.konecna@upsvr.gov.sk
AOTP - §49, 54, 57, NP Paulovičová Zuzana, Mgr. 517 5 033/2441 453 zuzana.paulovicova@upsvr.gov.sk
AOTP - §50,50j, §50b, 52, 52a, 54, NP Hornáková Silvia 517 5 033/2441 453 silvia.hornakova@upsvr.gov.sk
AOTP - §51, 54, NP Ferenčíková Nora, Mgr. 421 4 033/2441 451 nora.ferencikova@upsvr.gov.sk
AOTP - §50k,53g,54,NP,výbor pre otázky zamestnanosti Netschová Petra, Ing. 421 4 033/2441 451 petra.netschova@upsvr.gov.sk
AOTP - §32, 53, 53a, 53b, 53c, 60 Brestovanský Tomáš, Mgr. 409 4 033/2441 452 tomas.brestovansky@upsvr.gov.sk
AOTP - §56, 56a, 59, 60 Kabátová Eva 409 4 033/2441 452 eva.kabatova@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF Konečná Denisa, Mgr. 605 6 033/2441 222 denisa.konecna@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF Sklenárová Eva, Ing. 605 6 033/2441 222 eva.sklenarova@upsvr.gov.sk
AOTP - ESF Maceková Eva, Bc. 605 6 033/2441 222 eva.macekova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Lipka Richard, Mgr. 222 2 033/2441 371 richard.lipka@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Milecová Renáta 222 2 033/2441 371 renata.milecova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Borovská Lucia 222 2 033/2441 371 lucia.borovska@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
aktivačné centrum Pastucha Zuzana 434 3 033/2442 371 zuzana.pastucha@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Sedláková Marcela, Ing. 505 5 033/2441 500 marcela.sedlakova@upsvr.gov.sk
NP - Podpora ochrany detí pred násilím Galbavá Marcela, Mgr. 714 7 033/2441 501 marcela.galbava@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psycholog. služieb Jakubíková Anna, Mgr. 542 5 033/2441 605 anna.jakubikova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychologička 430 4 033/2441 611

Odbor sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca úseku soc. vecí a rodiny na pracovisku Hlohovec Janíčková Anna, Mgr. 235 1 033/2442 501 anna.janickova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychologička Tvrdá Lucia, Mgr. 316 2 033/2442 611 lucia.tvrda@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Drahovská Nikoleta, PhDr. 432 4 033/2441 600 nikoleta.drahovska@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť Fándliová Beáta, Mgr. 544 5 033/2441 601 beata.fandliova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Kubíková Vavrová Silvia, Mgr. 544 5 033/2441 601 silvia.kubikovavavrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bolerázska Monika, Mgr. 539 5 033/2441 602 monika.bolerazska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Šoková Zuzana, Mgr. 539 5 033/2441 602 zuzana.sokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí 539 5 033/2441 603
sociálnoprávna ochrana detí Koníková Monika, Mgr. 539 5 033/2441 603 monika.konikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí 545 5 033/2441 604
sociálnoprávna ochrana detí Frankovičová Katarína, Mgr. 431 4 033/2441 606 katarina.frankovicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Urbanovská Ivana, Mgr. 431 4 033/2441 606 ivana.urbanovska@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Kleinová Monika, PhDr. Bc. 545 5 033/2441 604 monika.klienova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP 514 4 033/2441 642

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sociálna kuratela, začiatočné písmeno priezviska: M až Ž Valentová Jana, Mgr. 238 1 033/2442 602 jana.valentova2@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela, začiatočné písmeno priezviska: A až L Kollárová Ivana, Bc. Mgr. 237 1 033/2442 601 ivana.kollarova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Masaryková Erika, Mgr. 238 1 033/2442 602 erika.masarykova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Pavlíková Eva, PhDr. 206 1 033/2442 603 eva.pavlikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela 206 1 033/2442 603
sociálna kuratela Markovičová Magdaléna, Mgr. 206 1 033/2442 603 magdalena.markovicova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Barboríková Veronika, Bc. 238 1 033/2442 602 veronika.barborikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP 435 3 033/2442 316

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, dotácie Kaščáková Denisa, Mgr. 418 4 033/2441 550 denisa.kascakova@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
PHN, NV : M, S Hlaváčová Iveta, Bc. 419 4 033/2441 554 iveta.hlavacova@upsvr.gov.sk
ŠSD : B, C, Č, O, Ž
PHN, NV : P, Ku - Ky Slížiková Ľubomíra, Mgr. 419 4 033/2441 554 lubomira.slizikova@upsvr.gov.sk
ŠSD : P, Ku - Ky, Ha, He, A
PHN, NV : A, B, C, Č, E, I Djordjevič Barbora, Ing. 410 4 033/2441 551 barbora.djordjevic@upsvr.gov.sk
ŠSD : Hi - Hy, I, S, U
PHN, NV : CH, N, Ka - Kt Arvayová Jana, Mgr. 420 4 033/2441 552 jana.arvayova@upsvr.gov.sk
ŠSD : CH, N, T, Ť, E, Ka - Kt
PHN, NV : Š, R, O, T, Ť Drahovská Renáta Ing. 420 4 033/2441 552 renata.drahovska@upsvr.gov.sk
ŠSD : M, R
PHN, NV : H, L, V, W, Y, Z, Ž Matúšová Petra, Mgr. 411 4 033/2441 553 petra.matusova@upsvr.gov.sk
ŠSD : L, Š, V, W, Y, Z
PHN, NV : D, Ď, DZ, DŹ, F, G, J, U Hevierová Natália, Mgr. 411 4 033/2441 553 natalia.hevierova@upsvr.gov.sk
ŠSD : D, Ď, DZ, DŹ, F, G, J
NP IPV SP 410 4 033/2441 551
NP IPV SP 419 4 033/2441 554

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
DHN, NV : A, B, C, Č, E, F, Ž Balážová Soňa, Mgr. 204 1 033/2442 551 sona.balazova@upsvr.gov.sk
ŠSD : S, Š, U, V, W, Z, Ž
DHN, NV : D, G, CH, M, T Miková Jana, Mgr. 204 1 033/2442 551 jana.mikova2@upsvr.gov.sk
ŠSD : F, N, O, P, R, T
DHN, NV : P, R, J, O, Z Vavro Erika, Bc. 207 1 033/2442 552 erika.vavro@upsvr.gov.sk
ŠSD : A, C, Č, Ch, B, D, Ď, I, Y
DHN, NV : H, K, L, N, J Šimuničová Alena, Mgr. 207 1 033/2442 552 alena.simunicova@upsvr.gov.sk
ŠSD : H, K,
DHN, NV : I, S, Š, U, V Rybnikárová Petronela, Mgr. 208 1 033/2442 553 petronela.rybnikarova@upsvr.gov.sk
ŠSD : E, G, J, L, M
Pikusová Martina, Ing. 208 1 033/2442 553 martina.pikusova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Hradečná Lucia, Mgr. 437 3 033/2442 605 lucia.hradecna@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Sojková Anna, Mgr. 437 3 033/2442 605 anna.sojkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie kompenzácií a posudkových činností - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Pazdera Miriama, Ing. 521 5 033/2441 640 miriama.pazdera@upsvr.gov.sk
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
dávky ŤZP - E, C, Č, J, K Kolníková Nikola 515 5 033/2441 641 nikola.kolnikova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - A, B, D, Ď, Dz, Z, U Káčerová Simona, Bc. 515 5 033/2441 641 simona.kacerova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - F, G, H, Ch, I, N, O, Ž, W Lehotská Zlatica 514 5 033/2441 642 zlatica.lehotska@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - M, S, Š Uličná Saskia 513 5 033/2441 643 saskia.ulicna@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - L, V, P, T, Ť, R Kozáková Katarína, Bc. 513 5 033/2441 643 katarina.kozakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Samková Etela, Mgr. 518 5 033/2441 670 etela.samkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Čahojová Miroslava, Mgr. 518 5 033/2441 670 miroslava.cahojova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Škulecová Andrea, Mgr. 520 5 033/2441 671 andrea.skulecova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Mihalíková Mária, Bc. 520 5 033/2441 671 maria.mihalikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Bibišová Kristína, Mgr. 519 5 033/2441 672 kristina.bibisova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP 519 5 033/2441 672

Oddelenie kompenzácií a posudkových činností - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
rozdelenie klientov podľa začiatočného písmena priezviska
dávky ŤZP - G,CH, I, J, K, M Marečková Dana, Ing 225 1 033/2442 641 dana.mareckova2@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - A,B,C,Č,D,E,F,H,S Blesáková Anna, Bc. 202 1 033/2442 642 anna.blesakova@upsvr.gov.sk
dávky ŤZP - L,N,O,P,R,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Mršticová Lucia, Mgr. 202 1 033/2442 642 lucia.mrsticova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Farkašová Martina, Mgr. 225 1 033/2442 671 martina.farkasova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Boháčiková Zuzana, Mgr. 225 1 033/2442 671 zuzana.bohacikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Strnádová Eva, Ing. 616 6 033/2441 170 eva.strnadova@upsvr.gov.sk
rozpočet, bezhotovostný platobný styk Poláčiková Zuzana, Mgr. 619 6 033/2441 171 zuzana.polacikova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Hauptvogelová Daša 617 6 033/2441 175 dasa.hauptvogelova@upsvr.gov.sk
pokladňa, sklad Müllerová Ružena 617 6 033/2441 175 ruzena.mullerova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Horňáková Iveta 617 6 033/2441 174 iveta.hornakova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Primorac Mária, Mgr. 617 6 033/2441 174 maria.primorac@upsvr.gov.sk
účtovníctvo, výkazníctvo Lednická Eva 617 6 033/2441 181 eva.lednicka@upsvr.gov.sk
majetok, registratúra (archív) Poláková Slavomíra, Bc. 618 6 033/2441 181 slavomira.polakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Vavrinec Michal, Mgr. 224 2 033/2441 195 michal.vavrinec@upsvr.gov.sk
podateľna Adriana Hamšíková 224 2 033/2441 195 adriana.hamsikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky - pracovisko Hlohovec

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľna Rýchlik Eduard 210 1 033/2442 195 eduard.rychlik@upsvr.gov.sk

Referát kontroly - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Valová Magdaléna, Ing. 610 6 033/2441 130 magdalena.valova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Antalová Jana, Ing. 610 6 033/2441 130 jana.antalova@upsvr.gov.sk

Riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka UPSVR Piešťany Ľubica Vavrová, Ing. 033/2441 101 lubica.vavrova@upsvr.gov.sk
sekretariát Lenická Marcela 529 5 033/2441 101 marcela.lenicka@upsvr.gov.sk
späť