Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Piešťany</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výzva na podávanie projektov na výkon opatrení SPODaSK
10. 02. 2020 viac
Výberové konania na úradoch pre zamestnávateľov

10. 02. 2020 viac
Oznamy výboru pre otázky zamestnanosti

Posúdené žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

30. 01. 2020 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020
26. 08. 2019 viac
Subjekty pôsobiace v oblasti SPOD a SK
24. 06. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac