Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Piešťany</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výberové konania na úradoch pre zamestnávateľov

Výberové konania - ÚPSVR Piešťany

na pozície:

Kuchár/ka dňa 30.4.2024

Čašník / Čašníčka dňa 30.4.2024

Výberové konania - UPSVR Piešťany - pracovisko Hlohovec

na pozíciu:

Majster výroby    dňa 11.4.2024

Operátor potravinárskej výroby     dňa 11.4.2024

Pomocný pracovník v strojárskej výrobe   dňa 17.4.2024

10. 04. 2024 viac
Oznámenie o uložení písomnosti - verejná vyhláška - Dergach Tanya

Oznámenie o uložení písomnosti - verejná vyhláška - Dergach Tanya

08. 04. 2024 viac
Oznam

Z dôvodu ukončenia programového obdobia, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevkov na vzdelávacie kurzy pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, sa už aktuálne neprijímajú a neposudzujú nové žiadosti na poskytnutie príspevku na vzdelávanie.

V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, ktorých realizácia začne v priebehu roka 2024 a z ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky.

09. 02. 2024 viac
Subjekty pôsobiace v oblasti SPOD a SK - okres Piešťany
10. 01. 2024 viac
Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

10. 01. 2024 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac