Odbor služieb zamestnanosti - UPSVR Piešťany

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Vavrová Ľubica, Ing. 634 6 033/2441 300 lubica.vavrova@upsvr.gov.sk
späť