Contact

Podateľňa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Valentína Kováčová 301 A 3 058 / 2445 171 valentina.kovacova@upsvr.gov.sk

Sekretariát

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretárka Janka Miklošková 303 A 3 058 / 2445 111 janka.mikloskova@upsvr.gov.sk

Kancelária riaditeľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka ÚPSVR PhDr. Petra Čipková 303 B 3 058 / 2445 100 petra.cipkova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Ing. Lucia Juríčková 506 A 5 058 / 2445 300 lucia.jurickova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Iveta Smereková 105 B 1 058 / 2445 500 iveta.smerekova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrola, sťažnosti Ing. Martina Kissimonová 402 A 4 058 / 2445 130 martina.kissimonova@upsvr.gov.sk
kontrola, agenda KM, OUS, Ing. Monika Vavreková 402 A 4 058 / 2445 110 monika.vavrekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ľubica Gallová 201 A 2 058 / 2445 200 lubica.gallova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Recepcia prízemie 058 / 2445 222
Sieťový agent, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov, realizácia výberových konaní a burzy práce, spolupráca so zamestnávateľmi, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, Agentúry Mgr. Katarína Papcunová 201 B 2 058 / 2445 201 katarina.papcunova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Kameňany, Hrlica, Muránska Zdychava, Revúca - Č Mgr. Lucia Ondriková 202 A 2 058 / 2445 202 lucia.ondrikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Muráň, Revúca - R Mgr. Renáta Zacherová 202 A 2 058 / 2445 202 renata.zacherova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Lubeník A-F, I-Ž , Revúcka Lehota Mgr. Martina Fabová 202 B 2 058 / 2445 203 martina.fabova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Sirk, Lubeník G-H Monika Gašparová 202 B 2 058 / 2445 203 monika.gasparova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Magnezitovce, Revúca - A,E,G Mgr. Stanislav Potocký 203 A 2 058 / 2445 204 stanislav.potocky@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Šivetice, Revúca – F,L, Mgr. Lenka Goldschmidtová 203 A 2 058 / 2445 204 lenka.goldschmidtova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca – M,Ž, Mokrá Lúka, Nandraž, Muránska Huta, Jelšava M,N Bc. Viera Švecová 203 B 2 058 / 2445 205 viera.svecova2@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca - S,Š, Rybník, Jelšava C,Č,I Dana Lomenčíková 203 B 2 058 / 2445 205 dana.lomencikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca – C,H,CH, I,J,U,V,Z, Gemerský Sad, Sirk-Červeňany, Jelšava - F Ing. Anna Nováková 204 A 2 058 / 2445 207 anna.novakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca – Ď,N,P, Chyžné, Muránska Lehota, Sása, Ploské Ľubica Molčáková 204 A 2 058 / 2445 207 lubica.molcakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Hucín Božena Benčöová 204 B 2 058 / 2445 206 bozena.bencoova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NVRevúca - K,T, Gemerské Teplice, Jelšava A Mgr. Erika Zánová 204 B 2 058 / 2445 206 erika.zanova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Prihradzany, Rákoš, Revúca B,Ť Ing. Katarína Olivová 205 A 2 058 / 2445 208 katarina.olivova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Muránska Dlhá Lúka, Ratkovské Bystré, Revúca D Ing. Jurij Koroľ 205 A 2 058 / 2445 208 jurij.korol@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Mgr. Anna Vajdová 205 B 2 058 / 2445 209 anna.vajdova@upsvr.gov.sk
EURES asistent, agenda cudzinci – povolenia na zamestnanie, agenda hromadného prepúšťania ,agenda predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov Ing. Alena Piatková 205 B 2 058 / 2445 209 alena.piatkova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Jelšava – H,CH,K,L,S,Z Mgr. Darina Kubejová 206 A 2 058 / 2445 210 darina.kubejova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Ratková, Jelšava - J,O,P,R,Š,U,T, Ť,U,V,Ž Bc. Elena Hapčová 206 A 2 058 / 2445 210 elena.hapcova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Licince A-J, Jelšava D,Ď,E,G, Revúca O Bc. Mária Janíková 206 B 2 058 / 2445 211 maria.janikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Licince K-Ž, Jelšava B, Turčok Ing. Alena Živčicová 206 B 2 058 / 2445 211 alena.zivcicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia – Tornaľa Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Držkovce, Tornaľa M Mgr. Henrieta Tovtová Javošová T01 1 047 / 2444 222 henrieta.javosova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Gemerská Ves - A-R, Tornaľa - A,T,Ť, Rašice Bc. Adriana Breznaníková T03 1 047 / 2444 201 adriana.breznanikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Gemerská Ves - S-Ž , Gemer I-Ž, Tornaľa - O,R,N, Mgr. Ľubica Ligartová T03 1 047 / 2444 201 lubica.ligartova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Skerešovo, Tornaľa D,Ď,G,H Alica Kurhajcová T06 1 047 / 2444 203 alica.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta PhDr. Tamás Iván T05 1 047 / 2444 202 tamas.ivan@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Levkuška,Gemer A-H, Tornaľa CH,L,Š Anna Melová T09 1 047 / 2444 204 anna.melova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Otročok, Višňové, Tornaľa B,C,Č, I,J, Polina Bc. Magdaléna Cselényiová T09 1 047 / 2444 204 magdalena.cselényiova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Leváre, Chvalová, Tornaľa K,U Mgr. Alica Haniczková T11 1 047 / 2444 205 alica.haniczkova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NVTornaľa E,F,P,S,V,Z,Ž, Žiar Ing. Monika Zulová T11 1 047 / 2444 205 monika.zulova@upsvr.gov.sk

Správne konanie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Správne konanie Ing. Katarína Hodošová 207 A 2 058 / 2445 301 katarina.hodosova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Bc. Iveta Brozmanová 207 B 2 058 / 2445 302 iveta.brozmanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Gabriela Smereková 407 B 4 058 / 2445 400 gabriela.smerekova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §54 - Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č.1 POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce Ing. Anton Seidl 401 A 4 058 / 2445 401 anton.seidl@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §51-Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, §50b-Integrácia znevýh. UoZ u zamestnávateľa prechodného zamestnania §53f-Príspevok integračnému podniku, §53g-Kompenzačné príspevky integračnému podniku, §55-CHD/CHP, §56-Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, §56a-Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní, §59–Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov, CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, Projekt „Pomáhame odídencom“-Opatrenie č.4 Aktivácia ZUoZ – Opatrenie č.3 Ing. arch. Nataša Pásztorová 401 A 4 058 / 2445 401 natasa.pasztorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýh, §50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanosti, §50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest, Chyť sa svojej šance O3 Mgr. Jana Mečiarová 401 B 4 058-2445 402 jana.meciarova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, Chyť sa svojej šance O2 Veronika Kovácsová 401 B 4 058 / 2445 402 veronika.kovacsova@upsvr.gov.sk
§32 ods 12 písm.d – náhrada cestovných výdavkov §§49,54,57 príspevok na začatie podnikania - samozamestnanie , §54-Chyť sa svojej šance –opatrenie č.1 §53a-Príspevok na podporu mobility za prácou, §53c- Príspevok na presťahovanie za prácou Bc. Lukáš Tolnai 402 A 4 058 / 2445 404 lukas.tolnai@upsvr.gov.sk
§54 - Cesta na trh práce 3 – opatrenie č.3 L-Ž §53-Príspevok na dochádzku za prácou L-Ž, Prax pre mladých Prvá pomoc, POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce Mgr. Martina Vrábľová 402 A 4 058 / 2445 404 martina.vrablova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre občana §54 - Cesta na trh práce 3 – opatrenie č.3 A-K §53-Príspevok na dochádzku za prácou A-K PhDr. Rita Hreňová 402 B 4 058 / 2445 403 rita.hrenova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre samosprávu §52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, Aktvácia ZUoZ – Opartenie č.2 Prvá pomoc, POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce , Projekt „Pomáhame odídencom“-Opatrenie č.3 Ing. Dominika Fráková 407 A 4 058 / 2445 405 dominika.frakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 52 – príspevok na aktívnu činnosť pre obec Mgr. Nikola Kožuchová 407A a 058 / 2445 405 nikola.kozuchova@upsvr.gov.sk
Publicita NP, ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP DEI III, NPCesta na trh práce - A5, A6, NP Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne, NP Praxou k zamestnaniu 2, NP Cesta na trh práce 3 – O1, O2, O3, NP Prvá Pomoc – O1, O2, O3, O4 NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ, NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa, Projekt „Pomáhame odídencom“, Projekt „Pomáhame odídencom“-poradenstvo Projekt - Aktivácia ZUoZ Bc. Ivana Klobušníková 505 A 5 058 / 2445 406 ivana.klobusnikova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP Podpora Integračných podnikov, NP Investičná pomoc pre soc.podniky nenávratná zložka, NP Vzdelávanie UoZ-2, NP „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov soc. Služieb a vybratých subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“, Prvá pomoc –O1,O2,O3, NP IPV SP, NP Cesta na trh práce 2 – O3,NP Zosúladenie RaPŽ, NP Podpora ochrany detí pred násilím, NP Reštart pre mladých 2, NP Chyť sa svojej šance, NP Podpora zamestnanosti, Projekt „Pomáhame odídencom“ Projekt Prax pre mladých Ing. Dáša Barnová 505 B 5 058 / 2445 407 dasa.barnova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Mgr. Ivan Repák 601 A 6 058 / 2445 310 ivan.repak@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, NP Aktivácia ZUoZ–Op. č.1 Mgr. Katarína Sentandrášiová 601 B 6 058 / 2445 311 katarina.sentandrasiova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas+/Kompas+ písm.: , L,Ľ,M,N,O,Ó,P,R,S,Š,T,Ť,U,Ú,V,Z,Ž Ing. Mária Kučeráková 602 B 6 058 / 2445 313 maria.kucerakova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas+/Kompas+, písm.: A,B,C,Č,D,Ď, E,É,F,G, H,CH,I,Í,J,K Mgr.Janette Urcová 602 A 6 058 / 2445 312 janetta.urcova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci Národnéhoprojektu - Individualizované poradenstvo Z UoZ Mgr. Andrea Toporová 604 B 6 058 / 2445 317 andrea.toporova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci Národnéhoprojektu - Individualizované poradenstvo Z UoZ Ing, Lenka Gordianová 604 A 6 058 / 2445 316 lenka.gordianova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo Mgr. Marian Gosť 606 B 6 058 / 2445 314 marian.gost@upsvr.gov.sk
Koordinátor vzdelávania v rámci Národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“ Daniela Gérecová 606 A 6 058 / 2445 315 daniela.gerecova@upsvr.gov.sk
Poradca „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Mgr. Jana Adamová 607 A 6 058 / 2445 318 jana.adamova2@upsvr.gov.sk
Poradca/koordinátor vzdelávania ZoZ v rámci Národného projektu - " Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ Ing. Silvia Gonoszová 603 A 6 058 / 2445 320 silvia.gonoszova@upsvr.gov.sk
Poradca „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Bc. Lucia Karabinošová 607 B 6 058 / 2445 319 lucia.karabinosova@upsvr.gov.sk
Poradca – komunikátor v rámci projektu „Pomáhame odídencom - poradenstvo“ Svitlana Shelemba 607 B 6 058 / 2445 319 svitlana.shelemba@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Silvia Čatlošová 502 A 5 058 / 2445 800 silvia.catlosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Kameňany, Mikroregión Ratková a okolie, Sirk, Turčok Mgr. Lenka Ďurišková 502 B 5 058 / 2445 801 lenka.duriskova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Kameňany, Mikroregión Ratková a okolie Michaela Smereková 503 A 5 058 / 2445 802 michaela.smerekova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Jelšava, KMŠ Revúca, MTZ Jelšava Bc. Lea Kováčová 503 B 5 058 / 2445 803 lea.kovacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, GMK Revúca, ZUŠ Revúca, Šivetice, Nandraž Ing. Milan Šturmankin 507 A 5 058 / 2445 804 milan.sturmankin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Hrlica, Ploské, Ratková, Ratkovské Bystré, Sása, Rybník GMK Revúca, NsP Revúca, SOŠ Revúca, ZŠ I.B. Zocha Revúca, ZS J.A.Komenského Revúca, ZUŠ Revúca Mgr. Lenka Haviarová 507 B 5 058 / 2445 805 lenka.haviarova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Revúca, Revúčka Ing. Marcel Miartin 507 B 5 058 / 2445 805 marcel.miartin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muráň, Muránska Lehota, ZŠ s MŠ Muráň, Prihradzany, Gemerský Sad, Licince, Bc. Mária Istóková 507 C 5 058 / 2445 806 maria.istokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Gemerské Teplice, Hucín, Chyžné, Lubeník, Magnezitovce, Združenie obcí pod Mutňom, Rákoš Bc. Lucia Nemogová 507 C 5 058 / 2445 806 lucia.nemogova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Polina, Chvalová, Žiar, Rašice, Levkuška, Skerešovo,Držkovce Silvia Berenteová T14 prízemie 047 / 2444 801 silvia.berenteova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10– Tornaľa, Gemer, Otročok, DD a DSS Tornaľa, Leváre, SŠI Tornaľa, MŠ Óvoda Tornaľa, Višňové, ZŠ P.J Šafárika Tornaľa Mgr. Viktória Csetnekyová T14 prízemie 047 / 2444 801 viktoria.csetnekyova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Gemerská Ves, Mestské služby Tornaľa Bc. Martin Svitek T14 prízemie 047 / 2444 801 martin.svitek@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Miroslava Nemogová 101 B 1 058 / 2445 510 miroslava.nemogova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Jelšava-Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Gemerský Sad, Hrlica, dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu PhDr. Zuzana Kilíková 101 A 1 058 / 2445 511 zuzana.kilikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Sása, Muránska Dlhá Lúka dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu Ing. Monika Dubecká 101 A 1 058 / 2445 511 monika.dubecka@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Sirk, Licince, Bc. Božena Vargová 102 A 1 058 / 2445 512 bozena.vargova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Lubeník, Gemerské Teplice, Ploské, Prihradzany, Revúcka Lehota, Revúca: Tomášikova, Jilemnického, Daxnerova, Fraňa Kráľa Mgr. Janka Herichová 102 B 1 058 / 2445 513 jana.herichova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Jelšava – okrem ulíc Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Ratkovské Bystré, Nandraž, Ing. Dušana Belicová 102 B 1 058 / 2445 513 dusana.belicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemer, Držkovce, Chvalová, Levkuška, Polina, koordinácia rodinných dávok Mgr. Adriana Humeníková 103 A 1 058 / 2445 514 adriana.humenikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Šivetice, Rákoš, Turčok, Leváre, Rašice, Žiar, Muránska Lehota, Revúca: Jesenského, Bernolákova, Hviezdoslavova, B. Nemcovej, Kukučínova, Gen. Viesta, Zochova, Záborského, Hlinku, Litovelská, Dukl. Hrdinov, Nandrássyho, Fándlyho, Hrebendova, Podjavorinskej, J. Kráľa, Reussova, Jarná, Ružová, Jesenná, Škultétyho, Tajovského, Letná, Timravy, Kalinčiakova, Železničná, Maša, Kúpeľná, Muránska, Okružná, Vajanského, Kollárova, Remeselnícka, Palkovičova, Muránska Zdychava Mgr. Nikola Čizmárová 103 A 1 058 / 2445 514 nikola.cizmarova @upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemerská Ves, Skerešovo, Otročok, Muránska Huta, Višňové, koordinácia rodinných dávok Mgr. Elena Kročková 103 B 1 058 / 2445 515 elena.krockova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Muráň, Kameňany, Revúca: bezdomovci Mgr. Martina Maršíková 106 A 1 058 / 2445 516 martina.marsikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Magnezitovce Mokrá Lúka Rybník Revúca: ul. Strmá, Sládkovičova, J. Bottu, Magnezitárov, Š. Maliaka, Bodického, Dobšinského, Sv. Quirina, Komenského, 1. Mája, Štúrova, Ing. Iveta Dolná 106 A 1 058 / 2445 516 iveta.dolna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Hucín, Chyžné Revúca: Francisciho, Gen. Goliana, I. Krasku, J. Kordoša, Mierová, S. Chalupku, Šafárikova, T. Vansovej, V. Clementisa, Ing. Lýdia Smutná 106 B 1 058 / 2445 517 lydia.smutna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky a náhradné výživné: Ratková, Revúca - SNP,1.slov. gymnázia, Partizánska, Revúčka Ing. Simona Melicherová 106 B 1 058 / 2445 517 simona.melicherova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Sedláková Michaela 103 B 1 058/2445 515 michaela.sedlakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Šmidtová Vladimíra 102 B 1 058/2445 512 vladimira.smidtova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Lucia Poprocká 108 1 058 / 2445 518 lucia.poprocka@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Ivana Nemčeková 108 1 058 / 2445 518 ivana.nemcekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: B,E,G,H,CH,L,P,R,S,Š Ing. Viera Beňová T10 1 047 / 2444 512 viera.benova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: A,C,D,F,I,J,K,M,N,O,U,T,V,Z,Ž Bc. Klára Terpáková T02 1 047 / 2444 511 klara.terpakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Eva Derdáková 105 A 1 058 / 2445 600 eva.derdakova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: A,B.C,Č,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Bc. Zuzana Cholvadtová 104 A 1 058 / 2445 601 zuzana.cholvadtova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O Ing. Erika Vrbjarová 104 B 1 058 / 2445 602 erika.vrbjarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti – priezvisko klientov: A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,I,J, Tatiana Oravcová 107 A 1 058 / 2445 603 tatiana.oravcova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti – priezvisko klientov: L,M,N,O,S,Š,T,R Mgr. Eva Sokolová 107 A 1 058 / 2445 603 eva.sokolova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti- priezvisko klientov: H,CH,K,P,U,V,W,Z,Ž , ŠSD Mgr. Lucia Kúchenová 107 B 1 058/2445 604 lucia.kuchenova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník - OPPK ŤZPaPČ Bc. Janka Sojáková 107 B 1 058/2445 604 janka.sojakova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník OPPK ŤZPaPČ – NP integrovaný prístup k VSP Mgr. Natália Štrbjanová 104A 1 058/2445601 natalia.strbjanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kompenzácie - Tornaľa: priezvisko klientov: A-Z Bc. Alexandra Váradiová - Portelekiová T14 1 047/ 2444 601 Alexandra.VaradiovaPortelekiova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia - Osvojenie Mgr. Irena Vranecová 405 B 4 058 / 2445 700 irena.vranecova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: B,C,D,F,G,H Mgr. Erika Gallová 403 A 4 058 / 2445 701 erika.gallova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: A,I,J,K,L,M,N,O,T Mgr. Marian Málik 403A 4 058 / 2445 701 marian.malik@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: E,CH,P,R,S,Š,U,V,Z,Ž Mgr. Jana Petrželová 403 B 4 058 / 2445 702 jana.petrzelova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny – záškoláctvo – podľa priezviska mal. detí: A,B,C,E,F,G,CH,K,N,R,S,T,U Mgr. Ivana Konček 403 B 4 058 / 2445 702 ivana.koncek@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: H,CH,I,J,K,L- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: H,CH,I,J,K,L,O,T- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : H,CH,I,J,K,L,O – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: H,CH,I,J,K.L,O – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: G,H,CH,I,J,K – priezvisko mal. detí Mgr. Denisa Králiková 404 B 4 058 / 2445 703 denisa.kralikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť, priezvisko klientov G,L, M, N, O, S, Š, I,P,R,V,U, osvojenie Mgr. Eva Kozloková 405 A 4 058 / 2445 705 eva.kozlokova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí priezvisko klientov A,B,C,Č,D,E,F,H, CH,J,K,T,Z,Ž, osvojenie Mgr. Kristína Ištvánová 405 A 4 058 / 2445-705 kristina.istvanova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: B,D,M,N,T- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: B,D- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : B,D,Ď,M,N – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: B,D,M,N,T – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť:L,M,N,R – priezvisko mal. detí Bc. Lívia Vyhnalová 404 B 4 058 / 2445 703 livia.vyhnalova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: P,R,S,Z,U- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: P,R,S,Z,U- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny: P,R,S,T,Z,Ž,U – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: P,R,S,Z, – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: A,O,P,S,Z,T,V – priezvisko mal. detí Mgr. Regina Pischová 404 A 4 058 / 2445 704 regina.pischova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: A,C,Č,E,F,G,O,V- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: A,C,Č,E,F,G,N,V- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : A,C,Č,G,E,F,V – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: A,C,Č,E,F,G,V,U – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: B,C,Č,D,E,F – priezvisko mal. detí Mgr. Adriana Rojáková 404 A 4 058 / 2445 704 adriana.rojakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Marcela Sokolová 406 A 4 058 / 2445 706 marcela.sokolova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Diana Šarníková 406 A 4 058 / 2445 706 diana.sarnikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Vladimíra Tomovičová 406 A 4 058 / 2445 706 vladimira.tomovicova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník PhDr. Lucia Adamová 406 B 4 058 / 2445 707 lucia.adamova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Miroslava Šepíková 406 B 4 058 / 2445 707 miroslava.sepikova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Mgr. Matej Šiška Byt prízemie 058 / 2445 555 matej.siska@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Ing. Mgr. Janka Švecová 408 B 4 058 / 2445 501 janka.svecova@upsvr.gov.sk

Ekonomické oddelenie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Peter Lašan 306 B 3 058 / 2445 170 peter.lasan@upsvr.gov.sk
Všeobecná správa Ing. Peter Lengeň 301 B 3 058 / 2445 172 peter.lengen@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Ivana Andrášiková 306 A 3 058 / 2445 173 ivana.andrasikova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Ivana Dachová 306 A 3 058 / 2445 173 ivana.dachova@upsvr.gov.sk
Rozpočtovanie Ing. Gabriela Majkuthová 306 B 3 058 / 2445 170 gabriela.majkuthova@upsvr.gov.sk
Finančná účtovníčka Jaroslava Mandalíková 307 A 3 058 / 2445 174 jaroslava.mandalikova@upsvr.gov.sk
Správa majetku , správa registratúry Ing. Štefánia Dachová 307 A 3 058 / 2445 174 stefania.dachova@upsvr.gov.sk
Autodoprava Ján Mandalík 301 B 3 058 / 2445 172 jan.mandalik@upsvr.gov.sk

Sekcia riadenia

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podpora informačných systémov Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 058 / 2445 150 jaroslav.zan@upsvr.gov.sk
správca RSD Ing. Eva Krjaková 402 B 4 058 / 2445 155 eva.krjakova@upsvr.gov.sk
späť