Contact

Sekretariát

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretárka Janka Miklošková 303 A 3 058 / 2445 111 janka.mikloskova@upsvr.gov.sk

Kancelária riaditeľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVR Mgr. Rastislav Haviar 303 B 3 058 / 2445 100 rastislav.haviar@upsvr.gov.sk
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Ing. Mgr. Ivan Repák 601 6 058 / 2445 500 ivan.repak@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Mgr. Monika Vavreková 503 A 5 058 / 2445 300 monika.vavrekova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka +421917306515

Podateľňa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Valentína Kováčová 301 A 3 058 / 2445 171 valentina.kovacova@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Mária Janíková 206 B 2 058/ 2445520 maria.janikova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Michaela Štrbová 206 B 2 058/ 2445520 michaela.strbova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Katarína Olivová 205 A 2 058/ 2445518 katarina.olivova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Lucia Ondrikova 205 A 2 058/ 2445518 lucia.ondrikova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Monika Dubecká 205 B 2 058/ 2445519 monika.dubecka@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Monika Ivorová 205 B 2 058/ 2445519 monika.ivorova@upsvr.gov.sk

Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Henrieta Tovtová Javošová T01 1 047/ 2444 513 henrieta.javosova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Adriana Breznaníková T01 1 047/ 2444 513 adriana.breznanikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ľubica Gallová 201 A 2 058 / 2445 200 lubica.gallova2@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Muráň, Hrlica, Muránska Zdychava,Revúca – R,Č Lubeník I – M Mgr. Renáta Zacherová 202 A 2 058 / 2445 202 renata.zacherova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Licince, Jelšava B Ing. Alena Živčicová 202 A 2 058 / 2445 202 alena.zivcicova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca A,E,G Lubeník G, H, Sirk Monika Gašparová 202 B 2 058 / 2445 203 monika.gasparova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Kameňany, Turčok, Prihradzany, Mokrá Lúka, Jelšava Ď, Mgr. Stanislav Potocký 203 A 2 058 / 2445 204 stanislav.potocky@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Šivetice, Revúca – F,L,Ľ Rákoš, Lubeník Z Mgr. Lenka Goldschmidtová 203 A 2 058 / 2445 204 lenka.goldschmidtova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca – M,Ž, Nandraž, Jelšava C,Č,I,M,Z Magnezitovce, Lubeník V Bc. Viera Švecová 203 B 2 058 / 2445 205 viera.svecova2@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca – D,S,Š,T, Rybník, Ratkovské Bystré, Muránska Huta, Lubeník T Bc. Dana Lomenčíková 203 B 2 058 / 2445 205 dana.lomencikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Revúca – C,H,CH, I,J,U,V,Z, Gemerský Sad, Sirk -Červeňany, Jelšava E,G,CH, Lubeník A, B, C, O, P, R Ing. Anna Nováková 204 A 2 058 / 2445 207 anna.novakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Muránska Dlhá Lúka, Jelšava S, Ing. Lucia Juríčková 204 A 2 058/2445 207 lucia.jurickova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca - K,Ť, Gemerské Teplice, Jelšava H,K, Lubeník S Mgr. Erika Zánová 204 B 2 058 / 2445 206 erika.zanova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Hucín, Jelšava D, Dz,Dž, Lubeník D Mgr. Anna Vajdová 204 B 2 058 / 2445 206 anna.vajdova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca – Ď,N,P, Chyžné, Muránska Lehota, Sása, Ploské, Revúcka Lehota, Jelšava A,F,L,N,Ň,V, Lubeník F, Ľubica Molčáková 206 A 2 058 / 2445 210 lubica.molcakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Ratková, Jelšava - J,O,P,R,Š,U,T,Ť,Ž Revúca B,O Bc. Alexandra Repáková 206 A 2 058/2445 210 alexandra.repakova@upsvr.gov.sk

Agenda sprostredkovania práce - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Držkovce, Žiar, Tornaľa K Silvia Berenteová T03 1 047 / 2444 201 silvia.berenteova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ,Gemerská Ves A-R,Chvalová, Leváre,Tornaľa - A , T, Ť Mgr. Alica Haniczková T03 1 047 / 2444 201 alica.haniczkova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ,Gemerská Ves - S-Ž , Gemer I-Ž, Tornaľa –M,N,O,R,V, Mgr. Ľubica Ligartová T06 1 047 / 2444 203 lubica.ligartova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Skerešovo, Tornaľa D,Ď,G,H, S, Š Alica Kurhajcová T06 1 047 / 2444 203 alica.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Otročok, Višňové, Polina, Rašice,Tornaľa B,C,Č, I,J,P Mgr. Vivien Balázsová T09 1 047 / 2444 204 vivien.balazsova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Levkuška,Gemer A-H, Tornaľa E,F,CH,L,U,Z, Ing. Monika Zulová T09 1 047 / 2444 204 monika.zulova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre voľné pracovné miesta Mgr. Martina Fabová 201 B 2 058/2445221 martina.fabova@upsvr.gov.sk
Sieťový agent, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov, realizácia výberových konaní a burzy práce, spolupráca so zamestnávateľmi, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, Agentúry Mgr. Katarína Papcunová 201 B 2 058 / 2445 201 katarina.papcunova@upsvr.gov.sk
EURES asistent, agenda cudzinci – povolenia na zamestnanie, agenda hromadného prepúšťania, agenda predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov Ing. Alena Piatková 207 B 2 058 / 2445 209 alena.piatkova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda pre voľné pracovné miesta PhDr. Tamás Iván T05 1 047 / 2444 202 tamas.ivan@upsvr.gov.sk

Správne konanie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Správne konanie Ing. Katarína Hodošová 207 A 2 058 / 2445 301 katarina.hodosova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Bc. Iveta Brozmanová 207 A 2 058 / 2445 301 iveta.brozmanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Miroslava Nemogová 101 B 1 058 / 2445 510 miroslava.nemogova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Jelšava-Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Gemerský Sad, Revúca- Fándlyho, Zochova, Ružová, Reussova dotácie na stravu, školské pomôcky PhDr. Zuzana Kilíková 101 A 1 058 / 2445 511 zuzana.kilikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Sása, Muránska Dlhá Lúka, Revúca – Záborského, S.Chalupku, Dukl.hrdinov dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu Mgr. Mária Tokárová 101 A 1 058 / 2445 511 maria.tokarova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Sirk, Licince, Bc. Božena Vargová 102 A 1 058 / 2445 512 bozena.vargova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Lubeník, Prihradzany, Ploské Revúca: Tomášikova, Jilemnického, Daxnerova, Fraňa Kráľa, Partizánska Mgr. Janka Herichová 102 B 1 058 / 2445 513 jana.herichova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Jelšava – okrem ulíc Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Muránska, Kejďak, Pri štadióne, Revúca-Šafárikova, Sládkovičova, Vajanského Ing. Dušana Belicová 102 B 1 058 / 2445 513 dusana.belicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemer, Držkovce, Chvalová, Polina, Revúca – Muránska, Kalinčiakova, Železničná, koordinácia rodinných dávok Mgr. Adriana Humeníková 103 A 1 058 / 2445 514 adriana.humenikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Šivetice, Rákoš, Turčok, Leváre, Rašice, Žiar, Muránska Lehota, Revúcka Lehota, Revúca- B. Nemcovej, A.Hlinku, Nandrássyho, Hrebendova, Podjavorinskej, J. Kráľa, Škultétyho, Timravy, Maša, Kúpeľná, Okružná, Palkovičova, Tichá, M.R.Štefánika, Kukučínova Mgr. Nikola Čizmárová 103 A 1 058 / 2445 514 nikola.cizmarova @upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemerská Ves, Skerešovo, Otročok, Muránska Huta, Višňové, Revúca- Komenského, Mierova, Litovelská, Textorisovej, koordinácia rodinných dávok Mgr. Elena Kročková 103 B 1 058 / 2445 515 elena.krockova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce, Kameňany, Revúčka, Muránska Zdychava, Revúca: Jesenského, Bernolákova, Hviezdoslavova, Kollárova Ing. Mária Laciaková 106 A 1 058 / 2445 516 maria.laciakova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Licince, Bezdomovci Revúca: 1.slovenského gymnázia, 1. mája, Gen. Viesta, Remeselnícka Bc. Adriana Hanesovská 106 A 1 058/2445516 adriana.hanesovska@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Magnezitovce Revúca: ul. Strmá, J. Bottu, Magnezitárov, Dobšinského, Sv. Quirina, Štúrova, Kordoša Ing. Iveta Dolná 103 A 1 058 / 2445 514 iveta.dolna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Hucín, Chyžné, Revúca: Gen. Goliana, I. Krasku, T. Vansovej, Tajovského Ing. Lýdia Smutná 106 B 1 058 / 2445 517 lydia.smutna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky a náhradné výživné: Ratková, Revúca - SNP, Jarná, Letná, Jesenná Ing. Simona Melicherová 106 B 1 058 / 2445 517 simona.melicherova@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie – priezvisko klientov: K-Z Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemerské Teplice, Mokrá Lúka, Hrlica, Nandraž, Rybník, Jelšava – Muránska, Pri štadióne Bc. Zuzana Hrbáľová 108 1 058 / 2445 777 zuznana.hrbalova@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie - priezvisko klientov: A-J Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Muráň, Levkuška, Ratkovské Bystré, Jelšava – Kejďák Mgr. Sandra Bielska 108 1 058 / 2445 777 sandra.bielska@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Sedláková Michaela 105 A 1 058 / 2445 522 michaela.sedlakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Šmidtová Vladimíra 105 A 1 058 / 2445 522 vladimira.smidtova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Lucia Poprocká 105 A 1 058 / 2445 522 lucia.poprocka@upsvr.gov.sk

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: B,E,G,H,CH,L,P,R,S,Š Ing. Viera Beňová T10 1 047 / 2444 512 viera.benova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: A,C,D,F,I,J,K,M,N,O,U,T,V,Z,Ž Bc. Klára Terpáková T11 1 047 / 2444 511 klara.terpakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Eva Derdáková 105 B 1 058 / 2445 600 eva.derdakova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: A,B.C,Č,P,R,,Š,U,V,Z,Ž Bc. Zuzana Cholvadtová 104 A 1 058 / 2445 601 zuzana.cholvadtova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie- klientov obcí : Chvalová,Držkovce ,Gemerská Ves, Leváre,Levkuška, Otročok,Poliná,Rašice , Skerešovo, Višňové, Žiar Priezvisko klientov revúca S, T, M, N, L Mgr. Lenka Ďurišková 104 A 1 058 / 2445 601 lenka.duriskova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: D,E,F,G,H,CH,I,J,K,,O Ing. Erika Vrbjarová 104 B 1 058 / 2445 602 erika.vrbjarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti – priezvisko klientov: A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,I,J Mgr. Viera Simanová 107 A 1 058 / 2445 603 viera.simanova@usvr.gov.sk
Posudkové činnosti- priezvisko klientov: H,CH,K,P,U,V,W,Z,Ž, ŠSD Mgr. Lucia Kúchenová 107 B 1 058/2445 604 lucia.kuchenova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti – priezvisko klientov: L,M,N,O,S,Š, T,R Mgr. Eva Sokolová 107 A 1 058 / 2445 603 eva.sokolova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník - OPPK ŤZPaPČ Bc. Janka Sojáková 107 B 1 058/2445 604 janka.sojakova@upsvr.gov.sk

Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kompenzácie - Tornaľa: priezvisko klientov: A-Z Bc. Alexandra Váradiová - Portelekiová T14 1 047/ 2444 601 alexandra.varadiovaportelekiova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Irena Vranecová 405 B 4 058 / 2445 700 irena.vranecova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: D,F,G,H Mgr. Mgr. Marian Gosť 403 A 4 058 / 2445 701 marian.gost@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: I,J,K,M,N,O Mgr. Marian Málik 403A 4 058 / 2445 701 marian.malik@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: P,S,Š,U Mgr. Jana Petrželová 403 B 4 058 / 2445 702 jana.petrzelova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: A,C,Č,E,F,G,O,V- priezvisko matky mal. detíNáhradná starostlivosť: A,C,Č,E,F,G,N,V- priezvisko matky mal. detíOhrozené rodiny : A,C,Č,G,E,F,H,V – priezvisko matky mal. detíPoručníctvo: A,C,Č,E,F,G,V,U – priezvisko matky mal. detí Mgr. Simona Mišuráková 408 4 058 / 2445 708 simona.misurakova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: P,R,S,Z,U- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: P,R,S,Z,U- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny: P,R,S,T,Z,Ž,U – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: P,R,S,Z, – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: A,O,P,S,Z,T,V – priezvisko mal. detí Bc. Zuzana Bussányiová 404 A 4 058 / 2445 704 zuzana.bussanyiova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: H,CH,I,J,K,L- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: H,CH,I,J,K,L,O,T- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : CH,I,J,K,L,O – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: H,CH,I,J,K.L,O – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: G,H,CH,I,J,K – priezvisko mal. Detí Mgr. Denisa Králiková 404 B 4 058 / 2445 703 denisa.kralikova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: B,D,M,N,T- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: B,D- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : B,D,Ď,M,N – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: B,D,M,N,T – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť:L,M,N,R – priezvisko mal. detí Bc. Lívia Vyhnalová 404 B 4 058 / 2445 703 livia.vyhnalova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí priezvisko klientov A,B,C,Č,D,E,F,H, CH,J,K,T,Z,Ž, osvojenie Mgr. Kristína Ištvánová 405 A 4 058 / 2445 705 kristina.istvanova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť, priezvisko klientov G,L, M, N, O, S, Š, I,P,R,V,U, osvojenie Mgr. Eva Kozloková 405 A 4 058 / 2445 705 eva.kozlokova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: A,B,E,CH,R,T Mgr. Zuzana Breznaníková 403 B 4 058 / 2445 702 zuzana.breznanikova@upvsr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých- podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: C,G,L,V,Z,Ž Mgr. Diana Šarníková 406 B 4 058 / 2445 706 diana.sarnikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník- sociálna kuratela detí Mgr. Marcela Sokolová 406 A 4 058 / 2445 706 marcela.sokolova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník – ohrozené rodiny Mgr. Vladimíra Tomovičová 406 B 4 058 / 2445 707 vladimira.tomovicova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník – ohrozené rodiny Mgr. Miroslava Šepíková 406 B 4 058 / 2445 707 miroslava.sepikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník – sociálna kuratela detí PhDr. Lucia Vrbjarová 406 B 4 058 / 2445 707 lucia.vrbjarova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Ing. Mgr. Janka Švecová 503 B 4 058 / 2445 501 janka.svecova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Mgr. Matej Šiška Byt prízemie 058 / 2445 555 matej.siska@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Martina Vrábľová 505 B 5 058 / 2445 400 martina.vrablova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov Projekt PUPN, PUPN 2, Prejekt zo ŠR - Podpora rozvoja zručností zamestnancov Ing. Anton Seidl 401 A 4 058 / 2445 401 anton.seidl@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §53b-Príspevok na dopravu do zamestnania, §55-CHD/CHP, §56-Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, §56a-Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní, §59–Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov, CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, § 19a , §19b zákona č. 112/2018 Z.z. o soc.ekon. NP Finančné stimuly pre zamestnanosť aktivita 1 podaktivita 2 - Odmena za umiestnenie na otvorenom trhu práce NP Finančné stimuly pre zamestnanosť aktivita 1 podaktivita 5 - Udržanie osoby so ZP na otvorenom trhu práce NP Finančné stimuly pre zamestnanosť aktivita 4 -Debarierizácia pracovísk u zamestnávateľov Ing. arch. Nataša Pásztorová 401 A 4 058 / 2445 401 natasa.pasztorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §50 Príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ Projekt PUPN, PUPN 2 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť aktivita 1 podaktivita 1 – Mentorované zapracovanie Mgr. Jana Mečiarová 401 B 4 058-2445 402 jana.meciarova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov Projekt PUPN, PUPN 2, Projekt zo ŠR - Právo na prvé zamestnanie Veronika Kovácsová 401 B 4 058 / 2445 402 veronika.kovacsova@upsvr.gov.sk
§32 ods 11 písm.d – náhrada cestovných výdavkov §53- Príspevok na dochádzku za prácou L-Ž §53a-Príspevok na podporu mobility za prácou, Bc. Lukáš Tolnai 402 A 4 058 / 2445 404 lukas.tolnai@upsvr.gov.sk
§§49,57 príspevok na začatie podnikania - samozamestnanie , Projekt PUPN, PUPN 2 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť aktivita 2 -Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ na začatie vykonávania SZČ Ing. Natália Braunová 402 A 4 058 / 2445 404 natalia.braunova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre občana §53-Príspevok na dochádzku za prácou A-K Projekt PUPN PhDr. Rita Hreňová 402 B 4 058 / 2445 403 rita.hrenova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre občana NP Finančné stimuly pre zamestnanosť aktivita 3 - Prax pre mladých, Projekt zo ŠR - Motivuj sa k zamestnaniu Bc. Soňa Szantóová 402 B 4 058 / 2445 403 sona.szantoova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov NP Ľudia a hrady NP Finančné stimuly pre zamestnanosť aktivita 1 podaktivita 4 – Práca na skúšku Ing. Dominika Fráková 407 A 4 058 / 2445 405 dominika.frakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov Projekt PUPN, PUPN 2 NP Finančné stimuly pre zamestnanosť aktivita 1 podaktivita 3 – Motivačný príspevok Mgr. Nikola Kožuchová 407 A a 058 / 2445 405 nikola.kozuchova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, Projekt PUPN, PUPN 2, NP RVO SPOD a SK 2, NP Ľudia a hrady, PUPN 2, NP Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením, NP – POS podaktivita 3, NP Finančné stimuly aktivita 1 /podaktivity 1 až 5/ až aktivita 4, VOZ Ing. Gabriela Smereková 407 B 4 058 / 2445 407 gabriela.smerekova@upsvr.gov.sk
Publicita NP, ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP Poradenstvo k zamestnaniu, Výdavky za NP Zručnosti pre trh práce, aktivita č.1 - aktivita č.3 Výdavky za NP SHP III. Bc. Ivana Klobušníková 505 A 5 058 / 2445 406 ivana.klobusnikova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania oddelenia AOTP a poradenstva

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) NP Zručnosti pre trh práce aktivita 3 ZoZ L-Ž Mgr. Katarína Sentandrášiová 601 B 6 058 / 2445 311 katarina.sentandrasiova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) NP Zručnosti pre trh práce aktivita 2 MUoZ a ZMUoZ (NEET) Mgr. Janette Urcová 602 A 6 058 / 2445 313 janetta.urcova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) NP Zručnosti pre trh práce aktivita 1 UoZ a ZUoZ Ing. Mária Kučeráková 602 B 6 058 / 2445 312 maria.kucerakova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo §54 ods. 1 písm. d) NP Zručnosti pre trh práce aktivita 3 ZoZ A-K Projekt zo ŠR - Vzdelávanie mladých dospelých Mgr. Dominika Grácová 606 B 6 058 / 2445 314 dominika.gracova@upsvr.gov.sk
Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvo k zamestnaniu Ing. Silvia Gonosová 603 A 6 058 / 2445 320 silvia.gonoszova@upsvr.gov.sk
Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvo k zamestnaniu Mgr. Ivana Nemčeková 604 A 6 058-2445 316 ivana.nemcekova@upsvr.gov.sk
Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvo k zamestnaniu Ing. Ľubomír Fabo 604 B 6 058 / 2445 317 lubomir.fabo@upsvr.gov.sk
Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvo k zamestnaniu Mgr. Jana Adamová 607 A 6 058 / 2445 318 jana.adamova2@upsvr.gov.sk
NP Zrušnosti na trh práce Martina Štitnická 607 B 6 058 / 2445 408 martina.stitnicka@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvo k zamestnaniu PhDr. Nora Szasziová T 8 1 047 / 2444 312 nora.szasziova@upsvr.gov.sk
Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvo k zamestnaniu Mgr. Štefan Máté T 7 1 047 / 2444 311 stefan.mate@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Silvia Čatlošová 502 A 5 058 / 2445 800 silvia.catlosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 – Jelšava, Ratková Bc. Lea Kováčová 507 A 5 058 / 2445 802 lea.kovacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 – Revúca, Revúčka, Muránska Zdychava, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota, ZŠ I.B. Zocha Revúca, ZS J.A.Komenského Revúca Mgr. Lenka Haviarová 507 B 5 058 / 2445 801 lenka.haviarova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 - Muráň, Muránska Lehota, Prihradzany, Gemerský Sad, Licince, Rybník Bc. Mária Istóková 507 C 5 058 / 2445 803 maria.istokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10- Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Šivetice, Magnezitovce, Sása, Ploské Ing. Milan Šturmankin 507 B 5 058 / 2445 801 milan.sturmankin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 – Gemerské Teplice, Hucín, Chyžné, Lubeník, Rákoš, Nandraž Bc. Lucia Nemogová 507 C 5 058 / 2445 803 lucia.nemogova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 - Kameňany, Sirk, Turčok, Ratkovské Bystré, Hrlica Lukáš Kriak 507 A 5 058 / 2445 802 lukas.kriak@upsvr.gov.sk

Agenda aktivačného centra - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor §10 – Tornaľa, Polina, Chvalová, Žiar, Rašice, Levkuška, Skerešovo, Držkovce, Leváre Ing. Diana Renčoková T14 prízemie 047 / 2444 801 diana.rencokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 – Tornaľa, Gemerská Ves, Mestské služby Tornaľa, Gemer, Otročok Bc. Martin Svitek T14 prízemie 047 / 2444 801 martin.svitek@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrola, sťažnosti Ing. Martina Kissimonová 504 A 5 058 / 2445 130 martina.kissimonova@upsvr.gov.sk
kontrola Ing. Marcel Miartin 504 A 5 058 /2445 130 marcel.miartin@upsvr.gov.sk

Ekonomické oddelenie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Peter Lašan 306 B 3 058 / 2445 170 peter.lasan@upsvr.gov.sk
Všeobecná správa Ing. Peter Lengeň 301 B 3 058 / 2445 172 peter.lengen@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Ivana Andrášiková 306 A 3 058 / 2445 173 ivana.andrasikova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Ivana Dachová 306 A 3 058 / 2445 173 ivana.dachova@upsvr.gov.sk
Rozpočtovanie Ing. Daša Barnová 306 B 3 058 / 2445 170 dasa.barnova@upsvr.gov.sk
Finančná účtovníčka Jaroslava Mandalíková 307 A 3 058 / 2445 174 jaroslava.mandalikova@upsvr.gov.sk
Správa majetku , správa registratúry Ing. Štefánia Dachová 307 A 3 058 / 2445 174 stefania.dachova@upsvr.gov.sk
Autodoprava Ján Mandalík 301 B 3 058 / 2445 172 jan.mandalik@upsvr.gov.sk

Sekcia riadenia

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odbor informatiky Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 058 / 2445 010 jaroslav.zan@upsvr.gov.sk
správca RSD, KIDS Ing. Eva Krjaková 504 B 4 058 / 2445 020 eva.krjakova@employment.gov.sk
späť