Kontakty

Podateľňa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Valentína Kováčová 301 A 3 058 / 2445 171 valentina.kovacova@upsvr.gov.sk

Sekretariát

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretárka Janka Miklošková 303 A 3 058 / 2445 111 janka.mikloskova@upsvr.gov.sk

Kancelária riaditeľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka ÚPSVR PhDr. Petra Čipková 303 B 3 058 / 2445 100 petra.cipkova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Ing. Lucia Juríčková 506 A 5 058 / 2445 300 lucia.jurickova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Iveta Smereková 105 B 1 058 / 2445 500 iveta.smerekova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrola, sťažnosti Ing. Martina Kissimonová 402 A 4 058 / 2445 130 martina.kissimonova@upsvr.gov.sk
kontrola, agenda KM, OUS, Ing. Monika Vavreková 402 A 4 058 / 2445 110 monika.vavrekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ľubica Gallová 201 A 2 058 / 2445 200 lubica.gallova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Ing. Magdaléna Vikorová prízemie 058 / 2445 222 magdalena.vikorova@upsvr.gov.sk
Sieťový agent, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov, realizácia výberových konaní a burzy práce, spolupráca so zamestnávateľmi, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, Agentúry Mgr. Katarína Papcunová 201 B 2 058 / 2445 201 katarina.papcunova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Kameňany, Hrlica, Muránska Zdychava, Revúca - Č Mgr. Lucia Ondriková 202 A 2 058 / 2445 202 lucia.ondrikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Muráň, Revúca - R Mgr. Renáta Zacherová 202 A 2 058 / 2445 202 renata.zacherova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Lubeník A-F, I-Ž , Revúcka Lehota Mgr. Martina Fabová 202 B 2 058 / 2445 203 martina.fabova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Sirk, Lubeník G-H Monika Gašparová 202 B 2 058 / 2445 203 monika.gasparova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Magnezitovce, Revúca - A,E,G Mgr. Stanislav Potocký 203 A 2 058 / 2445 204 stanislav.potocky@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Šivetice, Revúca – F,L, Mgr. Lenka Goldschmidtová 203 A 2 058 / 2445 204 lenka.goldschmidtova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca – M,Ž, Mokrá Lúka, Nandraž, Muránska Huta, Jelšava M,N Bc. Viera Švecová 203 B 2 058 / 2445 205 viera.svecova2@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca - S,Š, Rybník, Jelšava C,Č,I Dana Lomenčíková 203 B 2 058 / 2445 205 dana.lomencikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca – C,H,CH, I,J,U,V,Z, Gemerský Sad, Sirk-Červeňany, Jelšava - F Ing. Anna Nováková 204 A 2 058 / 2445 207 anna.novakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Revúca – Ď,N,P, Chyžné, Muránska Lehota, Sása, Ploské Ľubica Molčáková 204 A 2 058 / 2445 207 lubica.molcakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Hucín Božena Benčöová 204 B 2 058 / 2445 206 bozena.bencoova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NVRevúca - K,T, Gemerské Teplice, Jelšava A Ing. Anna Kovaľová 204 B 2 058 / 2445 206 anna.kovalova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Prihradzany, Rákoš, Revúca B,Ť Ing. Katarína Olivová 205 A 2 058 / 2445 208 katarina.olivova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Muránska Dlhá Lúka, Ratkovské Bystré, Revúca D Ing. Jurij Koroľ 205 A 2 058 / 2445 208 jurij.korol@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Mgr. Anna Vajdová 205 B 2 058 / 2445 209 anna.vajdova@upsvr.gov.sk
EURES asistent, agenda cudzinci – povolenia na zamestnanie, agenda hromadného prepúšťania ,agenda predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov Ing. Alena Piatková 205 B 2 058 / 2445 209 alena.piatkova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Jelšava – H,CH,K,L,S,Z Mgr. Darina Kubejová 206 A 2 058 / 2445 210 darina.kubejova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Ratková, Jelšava - J,O,P,R,Š,U,T, Ť,U,V,Ž Bc. Elena Hapčová 206 A 2 058 / 2445 210 elena.hapcova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Licince A-J, Jelšava D,Ď,E,G, Revúca O Bc. Mária Janíková 206 B 2 058 / 2445 211 maria.janikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Licince K-Ž, Jelšava B, Turčok Ing. Alena Živčicová 206 B 2 058 / 2445 211 alena.zivcicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia – Tornaľa Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Držkovce, Tornaľa M Mgr. Henrieta Tovtová Javošová T01 1 047 / 2444 222 henrieta.javosova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Gemerská Ves - A-R, Tornaľa - A,T,Ť, Rašice Bc. Adriana Breznaníková T03 1 047 / 2444 201 adriana.breznanikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Gemerská Ves - S-Ž , Gemer I-Ž, Tornaľa - O,R,N, Mgr. Ľubica Ligartová T03 1 047 / 2444 201 lubica.ligartova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Skerešovo, Tornaľa D,Ď,G,H Alica Kurhajcová T06 1 047 / 2444 203 alica.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta PhDr. Tamás Iván T05 1 047 / 2444 202 tamas.ivan@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Levkuška,Gemer A-H, Tornaľa CH,L,Š Anna Melová T09 1 047 / 2444 204 anna.melova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Otročok, Višňové, Tornaľa B,C,Č, I,J, Polina Bc. Magdaléna Cselényiová T09 1 047 / 2444 204 magdalena.cselényiova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Leváre, Chvalová, Tornaľa K,U Mgr. Alica Haniczková T11 1 047 / 2444 205 alica.haniczkova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, NV Tornaľa E,F,P,S,V,Z,Ž, Žiar Ing. Diana Renčoková T11 1 047 / 2444 205 diana.rencokova@upsvr.gov.sk

Správne konanie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Správne konanie Ing. Katarína Hodošová 207 A 2 058 / 2445 301 katarina.hodosova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Bc. Iveta Brozmanová 207 B 2 058 / 2445 302 iveta.brozmanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Gabriela Smereková 407 B 4 058 / 2445 400 gabriela.smerekova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §54 - Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č.1, POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce, Príspevok na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostaná zárobková činnosť L-Ž Ing. Anton Seidl 401 A 4 058 / 2445 401 anton.seidl@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §51-Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, §50b-Integrácia znevýh. UoZ u zamestnávateľa prechodného zamestnania §53f-Príspevok integračnému podniku, §53g-Kompenzačné príspevky integračnému podniku, §55-CHD/CHP, §56-Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, §56a-Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní, §59–Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov, CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, Ing. arch. Nataša Pásztorová 401 A 4 058 / 2445 401 natasa.pasztorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýh, §50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanosti, §50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest, §54- Cesta na trh práce3- opatrenie č.2, Chyť sa svojej šance O3, Mgr. Jana Mečiarová 401 B 4 058-2445 402 jana.meciarova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, NP Zosúladenie RaPŽ,Chyť sa svojej šance O2 Veronika Kovácsová 401 B 4 058 / 2445 402 veronika.kovacsova@upsvr.gov.sk
§32 ods 12 písm.d – náhrada cestovných výdavkov §§49,54,57 príspevok na začatie podnikania - samozamestnanie , §54-Chyť sa svojej šance –opatrenie č.1 §53a-Príspevok na podporu mobility za prácou, §53c- Príspevok na presťahovanie za prácou Bc. Lukáš Tolnai 402 A 4 058 / 2445 404 lukas.tolnai@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre občana §54 - Cesta na trh práce 3 – opatrenie č.3 L-Ž §53-Príspevok na dochádzku za prácou L-Ž, Prvá pomoc, POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce, Príspevok na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť G-K Mgr. Martina Vrábľová 402 A 4 058 / 2445 404 martina.vrablova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre občana §54 - Cesta na trh práce 3 – opatrenie č.3 A-K §53-Príspevok na dochádzku za prácou A-K PhDr. Rita Hreňová 402 B 4 058 / 2445 403 rita.hrenova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre samosprávu §52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Prvá pomoc, POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce, Príspevok na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť A - F Ing. Dominika Fráková 407 A 4 058 / 2445 405 dominika.frakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 52 – príspevok na aktívnu činnosť pre obec Mgr. Nikola Kožuchová 407A a 058 / 2445 405 nikola.kozuchova@upsvr.gov.sk
Publicita NP, ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP DEI III, NPCesta na trh práce - A5, A6, NP Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne, NP Praxou k zamestnaniu 2, NP Cesta na trh práce 3 – O1, O2, O3, NP Prvá Pomoc – O1, O2, O3, O4 NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ, NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa, Bc. Ivana Klobušníková 505 A 5 058 / 2445 406 ivana.klobusnikova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP Podpora Integračných podnikov, NP Investičná pomoc pre soc.podniky nenávratná zložka, NP Vzdelávanie UoZ-2, NP „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov soc. Služieb a vybratých subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“, Prvá pomoc –O1,O2,O3, NP IPV SP, NP Cesta na trh práce 2 – O3,NP Zosúladenie RaPŽ, NP Podpora ochrany detí pred násilím, NP Reštart pre mladých 2, NP Chyť sa svojej šance, NP Podpora zamestnanosti, Ing. Dáša Barnová 505 B 5 058 / 2445 407 dasa.barnova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Mgr. Ivan Repák 601 A 6 058 / 2445 310 ivan.repak@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, Mgr. Katarína Sentandrášiová 601 B 6 058 / 2445 311 katarina.sentandrasiova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas+/Kompas+ písm.: , L,Ľ,M,N,O,Ó,P,R,S,Š,T,Ť,U,Ú,V,Z,Ž Ing. Mária Kučeráková 602 B 6 058 / 2445 313 maria.kucerakova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas+/Kompas+, písm.: A,B,C,Č,D,Ď, E,É,F,G, H,CH,I,Í,J,K Mgr.Janette Urcová 602 A 6 058 / 2445 312 janetta.urcova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci Národnéhoprojektu - Individualizované poradenstvo Z UoZ Mgr. Nikola Hrbálová 604 B 6 058 / 2445 317 nikola.hrbalova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci Národnéhoprojektu - Individualizované poradenstvo Z UoZ Ing, Lenka Gordianová 604 A 6 058 / 2445 316 lenka.gordianova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo Mgr. Marian Gosť 606 B 6 058 / 2445 314 marian.gost@upsvr.gov.sk
Koordinátor vzdelávania v rámci Národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“ Daniela Gérecová 606 A 6 058 / 2445 315 daniela.gerecova@upsvr.gov.sk
Poradca „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Mgr. Jana Adamová 607 A 6 058 / 2445 318 jana.adamova2@upsvr.gov.sk
Poradca/koordinátor vzdelávania ZoZ v rámci Národného projektu - " Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ Ing. Silvia Gonoszová 603 A 6 058 / 2445 320 silvia.gonoszova@upsvr.gov.sk
Poradca „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Mgr. Bianka Halkovičová 607 B 6 058 / 2445 319 bianka.hakovicova@upsvr.gov.sk
Poradca „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Bc. Lucia Karabinošová 607 B 6 058 / 2445 319 lucia.karabinosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Silvia Čatlošová 502 A 5 058 / 2445 800 silvia.catlosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – agenda §12 Menšie obecné služby zák. 417/2013, agenda §10 obce Muránska Zdychava, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota, Mikroregión Magnezit Mgr. Lenka Ďurišková 502 B 5 058 / 2445 801 lenka.duriskova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Kameňany, Mikroregión Ratková a okolie Michaela Smereková 503 A 5 058 / 2445 802 michaela.smerekova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Jelšava, KMŠ Revúca, MTZ Jelšava Bc. Lea Kováčová 503 B 5 058 / 2445 803 lea.kovacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Nandraž, Rákoš, Rybník, Sirk, Turčok Lukáš Kriak 503 B 5 058 / 2445 803 lukas.kriak@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, GMK Revúca, ZUŠ Revúca, Šivetice, Ing. Milan Šturmankin 507 A 5 058 / 2445 804 milan.sturmankin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Hrlica, Ploské, Ratková, Ratkovské Bystré, Sása, GMK Revúca, NsP Revúca, SOŠ Revúca, ZŠ I.B. Zocha Revúca, ZS J.A.Komenského Revúca, ZUŠ Revúca Mgr. Lenka Haviarová 507 B 5 058 / 2445 805 lenka.haviarova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Revúca, Revúčka Ing. Marcel Miartin 507 B 5 058 / 2445 805 marcel.miartin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 - Muráň, Muránska Lehota, ZŠ s MŠ Muráň, Prihradzany, Gemerský Sad, Licince, Bc. Mária Istóková 507 C 5 058 / 2445 806 maria.istokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Gemerské Teplice, Hucín, Chyžné, Lubeník, Magnezitovce, Združenie obcí pod Mutňom Lucia Nemogová 507 C 5 058 / 2445 806 lucia.nemogova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačné centrum - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Polina, Chvalová, Žiar, Rašice, Levkuška, Skerešovo,Držkovce Silvia Berenteová T14 prízemie 047 / 2444 801 silvia.berenteova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10– Tornaľa, Gemer, Otročok, DD a DSS Tornaľa, Leváre, SŠI Tornaľa, MŠ Óvoda Tornaľa, Višňové, ZŠ P.J Šafárika Tornaľa Mgr. Viktória Csetnekyová T14 prízemie 047 / 2444 801 viktoria.csetnekyova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10,§12 – Tornaľa, Gemerská Ves, Mestské služby Tornaľa Bc. Martin Svitek T14 prízemie 047 / 2444 801 martin.svitek@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Miroslava Nemogová 101 B 1 058 / 2445 510 miroslava.nemogova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Jelšava-Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Gemerský Sad, Hrlica, dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu PhDr. Zuzana Pavková 101 A 1 058 / 2445 511 zuzana.pavkova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Sása, Muránska Dlhá Lúka dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu Ing. Monika Dubecká 101 A 1 058 / 2445 511 monika.dubecka@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Sirk, Licince, Bc. Božena Vargová 102 A 1 058 / 2445 512 bozena.vargova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Lubeník, Gemerské Teplice, Ploské, Prihradzany, Revúcka Lehota, Revúca: Tomášikova, Jilemnického, Daxnerova, Fraňa Kráľa Mgr. Janka Herichová 102 B 1 058 / 2445 513 jana.herichova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Jelšava – okrem ulíc Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Ratkovské Bystré, Nandraž, Ing. Dušana Belicová 102 B 1 058 / 2445 513 dusana.belicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemer, Držkovce, Chvalová, Levkuška, Polina, koordinácia rodinných dávok Mgr. Adriana Humeníková 103 A 1 058 / 2445 514 adriana.humenikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Šivetice, Rákoš, Turčok, Leváre, Rašice, Žiar, Muránska Lehota, Revúca: Jesenského, Bernolákova, Hviezdoslavova, B. Nemcovej, Kukučínova, Gen. Viesta, Zochova, Záborského, Hlinku, Litovelská, Dukl. Hrdinov, Nandrássyho, Fándlyho, Hrebendova, Podjavorinskej, J. Kráľa, Reussova, Jarná, Ružová, Jesenná, Škultétyho, Tajovského, Letná, Timravy, Kalinčiakova, Železničná, Maša, Kúpeľná, Muránska, Okružná, Vajanského, Kollárova, Remeselnícka, Palkovičova, Muránska Zdychava Mgr. Nikola Čizmárová 103 A 1 058 / 2445 514 nikola.cizmarova @upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemerská Ves, Skerešovo, Otročok, Muránska Huta, Višňové, koordinácia rodinných dávok Mgr. Elena Kročková 103 B 1 058 / 2445 515 elena.krockova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Muráň, Kameňany, Revúca: bezdomovci Mgr. Martina Maršíková 106 A 1 058 / 2445 516 martina.marsikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Magnezitovce Mokrá Lúka Rybník Revúca: ul. Strmá, Sládkovičova, J. Bottu, Magnezitárov, Š. Maliaka, Bodického, Dobšinského, Sv. Quirina, Komenského, 1. Mája, Štúrova, Ing. Iveta Dolná 106 A 1 058 / 2445 516 iveta.dolna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Hucín, Chyžné Revúca: Francisciho, Gen. Goliana, I. Krasku, J. Kordoša, Mierová, S. Chalupku, Šafárikova, T. Vansovej, V. Clementisa, Ing. Lýdia Smutná 106 B 1 058 / 2445 517 lydia.smutna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky a náhradné výživné: Ratková, Revúca - SNP,1.slov. gymnázia, Partizánska, Revúčka Ing. Simona Melicherová 106 B 1 058 / 2445 517 simona.melicherova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Sedláková Michaela 103 B 1 058/2445 515 michaela.sedlakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Šmidtová Vladimíra 102 B 1 058/2445 512 vladimira.smidtova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Lucia Poprocká 108 1 058 / 2445 518 lucia.poprocka@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Ivana Nemčeková 108 1 058 / 2445 518 ivana.nemcekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: B,E,G,H,CH,L,P,R,S,Š Ing. Viera Beňová T10 1 047 / 2444 512 viera.benova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: A,C,D,F,I,J,K,M,N,O,U,T,V,Z,Ž Bc. Klára Terpáková T02 1 047 / 2444 511 klara.terpakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Eva Derdáková 105 A 1 058 / 2445 600 eva.derdakova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: A,B.C,Č,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Bc. Zuzana Cholvadtová 104 A 1 058 / 2445 601 zuzana.cholvadtova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O Ing. Erika Vrbjarová 104 B 1 058 / 2445 602 erika.vrbjarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti – priezvisko klientov: A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,I,J, Tatiana Oravcová 107 A 1 058 / 2445 603 tatiana.oravcova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti – priezvisko klientov: L,M,N,O,S , Š, T,R Mgr. Dominika Kubejová 107 A 1 058 / 2445 603 dominika.kubejova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti- priezvisko klientov: H,CH,K,P,U,V,W,Z,Ž , ŠSD Mgr. Lucia Kúchenová 107 B 1 058/2445 604 lucia.kuchenova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník - OPPK ŤZPaPČ Bc. Janka Sojáková 107 B 1 058/2445 604 janka.sojakova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník OPPK ŤZPaPČ – NP integrovaný prístup k VSP Mgr. Natália Hrbálová 104A 1 058/2445601 natalia.hrbalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kompenzácie - Tornaľa: priezvisko klientov: A-Z Bc. Alexandra Váradiová - Portelekiová T14 1 047/ 2444 601 Alexandra.VaradiovaPortelekiova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Osvojenie Mgr. Irena Vranecová 405 B 4 058 / 2445 700 irena.vranecova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov D,F,G,H Mgr. Erika Gallová 403 A 4 058 / 2445 701 erika.gallova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov I,J,K,L,M,N,O Mgr. Marian Málik 403A 4 058 / 2445 701 marian.malik@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov P,S,U,V,Z,Ž Mgr. Jana Petrželová 403 B 4 058 / 2445 702 jana.petrzelova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých, kuratela plnoletých a ústavná starostlivosť- priezvisko klientov A, B, C, E, CH, R, T Mgr. Michaela Niemieczová 403 B 4 058 / 2445 702 michaela.niemieczova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: H,CH,I,J,K,L- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: H,CH,I,J,K,L,O,T- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : H,CH,I,J,K,L,O – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: H,CH,I,J,K.L,O – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: G,H,CH,I,J,K – priezvisko mal. detí Mgr. Denisa Králiková 404 B 4 058 / 2445 703 denisa.kralikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť, priezvisko klientov G, M, N, O, S, Š, I,P,R,V,U Mgr. Eva Kozloková 405 A 4 058 / 2445 705 eva.kozlokova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí priezvisko klientov A,B,C,Č,D,E,F,H, CH,J,K,T,Z,Ž Mgr. Kristína Ištvánová 405 A 4 058 / 2445-705 kristina.istvanova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: B,D,M,N,T- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: B,D- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : B,D,Ď,M,N – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: B,D,M,N,T – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť:L,M,N,R – priezvisko mal. detí Bc. Lívia Vyhnalová 404 B 4 058 / 2445 703 livia.vyhnalova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: P,R,S,Z,U- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: P,R,S,Z,U- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny: P,R,S,T,Z,Ž,U – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: P,R,S,Z, – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: A,O,P,S,Z,T,V – priezvisko mal. detí Mgr. Regina Pischová 404 A 4 058 / 2445 704 regina.pischova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: A,C,Č,E,F,G,O,V- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: A,C,Č,E,F,G,N,V- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : A,C,Č,G,E,F,V – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: A,C,Č,E,F,G,V,U – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: B,C,Č,D,E,F – priezvisko mal. detí Mgr. Adriana Rojáková 404 A 4 058 / 2445 704 adriana.rojakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Marcela Sokolová 406 A 4 058 / 2445 706 marcela.sokolova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Diana Šarníková 406 A 4 058 / 2445 706 diana.sarnikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Simona Mišuráková 406 A 4 058 / 2445 706 simona.misurakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Andrea Toporová 406 B 4 058 / 2445 707 andrea.toporova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Miroslava Šepíková 406 B 4 058 / 2445 707 miroslava.sepikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Andrea Toporová 406 B 4 058 / 2445 707 andrea.toporova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ PhDr. Romana Oravcová Byt prízemie 058 / 2445 555 romana.oravcova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Ing. Mgr. Janka Švecová 408 B 4 058 / 2445 501 janka.svecova@upsvr.gov.sk

Ekonomické oddelenie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Peter Lašan 306 B 3 058 / 2445 170 peter.lasan@upsvr.gov.sk
Všeobecná správa Ing. Peter Lengeň 301 B 3 058 / 2445 172 peter.lengen@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Ivana Andrášiková 306 A 3 058 / 2445 173 ivana.andrasikova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Ivana Dachová 306 A 3 058 / 2445 173 ivana.dachova@upsvr.gov.sk
Rozpočtovanie Ing. Gabriela Majkuthová 306 B 3 058 / 2445 170 gabriela.majkuthova@upsvr.gov.sk
Finančná účtovníčka Jaroslava Mandalíková 307 A 3 058 / 2445 174 jaroslava.mandalikova@upsvr.gov.sk
Správa majetku , správa registratúry Ing. Štefánia Dachová 307 A 3 058 / 2445 174 stefania.dachova@upsvr.gov.sk
Autodoprava Ján Mandalík 301 B 3 058 / 2445 172 jan.mandalik@upsvr.gov.sk

Sekcia riadenia

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podpora informačných systémov Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 058 / 2445 150 jaroslav.zan@upsvr.gov.sk
správca RSD Ing. Eva Krjaková 402 B 4 058 / 2445 155 eva.krjakova@upsvr.gov.sk
späť