Kontakty

Podateľňa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Róbert Švec 301 A 3 058 / 2445 171 robert.svec@upsvr.gov.sk

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Mária Janíková 206 B 2 058/ 2445520 maria.janikova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Michaela Štrbová 206 B 2 058/ 2445520 michaela.strbova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Katarína Olivová 205 A 2 058/ 2445518 katarina.olivova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Lucia Ondrikova 205 A 2 058/ 2445518 lucia.ondrikova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Monika Dubecká 205 B 2 058/ 2445519 monika.dubecka@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Monika Ivorová 205 B 2 058/ 2445519 monika.ivorova@upsvr.gov.sk

Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Henrieta Tovtová Javošová T01 1 047/ 2444 513 henrieta.javosova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Adriana Breznaníková T01 1 047/ 2444 513 adriana.breznanikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Martina Fabová 201 A 2 058 / 2445 200 martina.fabova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Muráň, Hrlica, Muránska Zdychava,Revúca – R,Č Lubeník I – M Mgr. Renáta Zacherová 202 A 2 058 / 2445 202 renata.zacherova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Licince, Jelšava B Ing. Alena Živčicová 202 A 2 058 / 2445 202 alena.zivcicova@upsvr.gov.sk
PPrvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca A,E,G Lubeník G, H, Sirk Monika Gašparová 202 B 2 058 / 2445 203 monika.gasparova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Kameňany, Turčok, Prihradzany, Mokrá Lúka, Jelšava Ď, Mgr. Stanislav Potocký 203 A 2 058 / 2445 204 stanislav.potocky@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Šivetice, Revúca – F,L,Ľ Rákoš Mgr. Lenka Goldschmidtová 203 A 2 058 / 2445 204 lenka.goldschmidtova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca – M,Ž, Nandraž, Jelšava C,Č,I,M,Z Magnezitovce, Lubeník V Bc. Viera Švecová 203 B 2 058 / 2445 205 viera.svecova2@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca – D,S,Š, Rybník, Ratkovské Bystré, Muránska Huta, Lubeník T Dana Lomenčíková 203 B 2 058 / 2445 205 dana.lomencikova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Revúca – C,H,CH, I,J,U,V,Z, Gemerský Sad, Sirk -Červeňany, Jelšava E,G,CH, Lubeník A, B, C, O, P, R Ing. Anna Nováková 204 A 2 058 / 2445 207 anna.novakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca – Ď,N,P, Chyžné, Muránska Lehota, Sása, Ploské, Jelšava A,F,L,N,Ň,V, Lubeník F Ľubica Molčáková 204 A 2 058 / 2445 207 lubica.molcakova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Revúca - K,T,Ť, Gemerské Teplice, Jelšava H,K, Lubeník S Mgr. Erika Zánová 204 B 2 058 / 2445 206 erika.zanova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Hucín, Jelšava D, Dz,Dž, Lubeník D Mgr. Anna Vajdová 204 B 2 058 / 2445 206 anna.vajdova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Muránska Dlhá Lúka, Jelšava – S Mgr. Darina Kubejová 206 A 2 058 / 2445 210 darina.kubejova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Ratková, Jelšava - J,O,P,R,Š,U,T,Ť, Ž Revúca B, O Bc. Elena Hapčová 206 A 2 058 / 2445 210 elena.hapcova@upsvr.gov.sk

Agenda sprostredkovania práce - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Držkovce, Žiar, Tornaľa K Silvia Berenteová T03 1 047 / 2444 201 silvia.berenteova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Gemerská Ves - A-R, Tornaľa - A,T,Ť, Chvalová, Leváre Mgr. Alica Haniczková T03 1 047 / 2444 201 alica.haniczkova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Gemerská Ves - S-Ž , Gemer I-Ž, Tornaľa –M,N,O,R,V, Mgr. Ľubica Ligartová T06 1 047 / 2444 203 lubica.ligartova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Skerešovo, Tornaľa D,Ď,G,H, S, Š Alica Kurhajcová T06 1 047 / 2444 203 alica.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ Otročok, Višňové, Polina, Rašice,Tornaľa B,C,Č, I,J,P Mgr. Vivien Balázsová T09 1 047 / 2444 204 vivien.balazsova@upsvr.gov.sk
Prvotná evidencia UoZ, sprostredkovanie zamestnania UoZ, Levkuška,Gemer A-H, Tornaľa E,F,CH,L,U,Z, Ing. Monika Zulová T09 1 047 / 2444 204 monika.zulova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Sieťový agent, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov, realizácia výberových konaní a burzy práce, spolupráca so zamestnávateľmi, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, Agentúry Mgr. Katarína Papcunová 201 B 2 058 / 2445 201 katarina.papcunova@upsvr.gov.sk
EURES asistent, agenda cudzinci – povolenia na zamestnanie, agenda hromadného prepúšťania, agenda predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím, agenda voľných prac. miest, IPS pre zamestnávateľov Ing. Alena Piatková 207 B 2 058 / 2445 209 alena.piatkova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda pre voľné pracovné miesta PhDr. Tamás Iván T05 1 047 / 2444 202 tamas.ivan@upsvr.gov.sk

Správne konanie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Správne konanie Ing. Katarína Hodošová 207 A 2 058 / 2445 301 katarina.hodosova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Bc. Iveta Brozmanová 207 A 2 058 / 2445 301 iveta.brozmanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Mgr. Miroslava Nemogová 101 B 1 058 / 2445 510 miroslava.nemogova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Jelšava-Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Gemerský Sad, Hrlica, dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu PhDr. Zuzana Kilíková 101 A 1 058 / 2445 511 zuzana.kilikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Sása, Muránska Dlhá Lúka dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu Mgr. Mária Tokárová 101 A 1 058 / 2445 511 maria.tokarova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Sirk, Licince, Bc. Božena Vargová 102 A 1 058 / 2445 512 bozena.vargova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Lubeník, Gemerské Teplice, Ploské, Prihradzany, Revúcka Lehota, Revúca: Tomášikova, Jilemnického, Daxnerova, Fraňa Kráľa Mgr. Janka Herichová 102 B 1 058 / 2445 513 jana.herichova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Jelšava – okrem ulíc Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Ratkovské Bystré, Nandraž, Ing. Dušana Belicová 102 B 1 058 / 2445 513 dusana.belicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemer, Držkovce, Chvalová, Levkuška, Polina, koordinácia rodinných dávok Mgr. Adriana Humeníková 103 A 1 058 / 2445 514 adriana.humenikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Šivetice, Rákoš, Turčok, Leváre, Rašice, Žiar, Muránska Lehota, Revúca: Jesenského, Bernolákova, Hviezdoslavova, B. Nemcovej, Kukučínova, Gen. Viesta, Zochova, Záborského, Hlinku, Litovelská, Dukl. Hrdinov, Nandrássyho, Fándlyho, Hrebendova, Podjavorinskej, J. Kráľa, Reussova, Jarná, Ružová, Jesenná, Škultétyho, Tajovského, Letná, Timravy, Kalinčiakova, Železničná, Maša, Kúpeľná, Muránska, Okružná, Vajanského, Kollárova, Remeselnícka, Palkovičova, Muránska Zdychava Mgr. Nikola Čizmárová 103 A 1 058 / 2445 514 nikola.cizmarova @upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Mokrá Lúka, Gemerská Ves, Skerešovo, Otročok, Muránska Huta, Višňové, koordinácia rodinných dávok Mgr. Elena Kročková 103 B 1 058 / 2445 515 elena.krockova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Muráň, Kameňany, Revúca: bezdomovci Ing. Mária Laciaková 106 A 1 058 / 2445 516 maria.laciakova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Magnezitovce, Rybník Revúca: ul. Strmá, Sládkovičova, J. Bottu, Magnezitárov, Š. Maliaka, Bodického, Dobšinského, Sv. Quirina, Komenského, 1. Mája, Štúrova, Ing. Iveta Dolná 106 A 1 058 / 2445 516 iveta.dolna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Hucín, Chyžné Revúca: Francisciho, Gen. Goliana, I. Krasku, J. Kordoša, Mierová, S. Chalupku, Šafárikova, T. Vansovej, V. Clementisa, Ing. Lýdia Smutná 106 B 1 058 / 2445 517 lydia.smutna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky a náhradné výživné: Ratková, Revúca - SNP,1.slov. gymnázia, Partizánska, Revúčka Ing. Simona Melicherová 106 B 1 058 / 2445 517 simona.melicherova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Sedláková Michaela 503 A 5 058 / 2445 522 michaela.sedlakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Šmidtová Vladimíra 503 A 5 058 / 2445 522 vladimira.smidtova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Lucia Poprocká 503 A 5 058 / 2445 522 lucia.poprocka@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Ivana Nemčeková 503 A 5 058 / 2445 522 ivana.nemcekova@upsvr.gov.sk

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: B,E,G,H,CH,L,P,R,S,Š Ing. Viera Beňová T10 1 047 / 2444 512 viera.benova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné: Tornaľa: A,C,D,F,I,J,K,M,N,O,U,T,V,Z,Ž Bc. Klára Terpáková T02 1 047 / 2444 511 klara.terpakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Eva Derdáková 105 A 1 058 / 2445 600 eva.derdakova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: A,B.C,Č,P,R,,Š,U,V,Z,Ž Bc. Zuzana Cholvadtová 104 A 1 058 / 2445 601 zuzana.cholvadtova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie- klientov obcí : Chvalová,Držkovce ,Gemerská Ves, Leváre,Levkuška, Otročok,Poliná,Rašice , Skerešovo, Višňové, Žiar Mgr. Lenka Ďurišková 104 A 1 058 / 2445 601 lenka.duriskova@upsvr.gov.sk
Kompenzácie – Priezvisko klientov: D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,O Ing. Erika Vrbjarová 104 B 1 058 / 2445 602 erika.vrbjarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti – priezvisko klientov: A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,I,J Tatiana Oravcová 107 A 1 058 / 2445 603 tatiana.oravcova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti – priezvisko klientov: L,M,N,O,S,Š, T,R Mgr. Eva Sokolová 107 A 1 058 / 2445 603 eva.sokolova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti- priezvisko klientov: H,CH,K,P,U,V,W,Z,Ž, ŠSD Mgr. Lucia Kúchenová 107 B 1 058/2445 604 lucia.kuchenova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník - OPPK ŤZPaPČ Bc. Janka Sojáková 107 B 1 058/2445 604 janka.sojakova@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník - OPPK ŤZPaPČ Mgr. Martina Maršíková 107 B 1 058/2445 604 martina.marsikova@upsvr.gov.sk

Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kompenzácie - Tornaľa: priezvisko klientov: A-Z Bc. Alexandra Váradiová - Portelekiová T14 1 047/ 2444 601 alexandra.varadiovaPortelekiova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Irena Vranecová 405 B 4 058 / 2445 700 irena.vranecova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: B,C,D,F,G,H Mgr. Erika Gallová 403 A 4 058 / 2445 701 erika.gallova@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: A,I,J,K,L,M,N,O,T Mgr. Marian Málik 403A 4 058 / 2445 701 marian.malik@upsvr.gov.sk
Kuratela maloletých, mladistvých – podľa priezviska mal. detí a kuratela plnoletých – priezvisko klientov: E,CH,P,R,S,Š,U,V,Z,Ž Mgr. Jana Petrželová 403 B 4 058 / 2445 702 jana.petrzelova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny – záškoláctvo – podľa priezviska mal. detí: A,B,C,E,F,G,CH,K,N,R,S,T,U Mgr. Ivana Konček 403 B 4 058 / 2445 702 ivana.koncek@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: H,CH,I,J,K,L- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: H,CH,I,J,K,L,O,T- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : H,CH,I,J,K,L,O – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: H,CH,I,J,K.L,O – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: G,H,CH,I,J,K – priezvisko mal. detí Mgr. Denisa Králiková 404 B 4 058 / 2445 703 denisa.kralikova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a náhradná osobná starostlivosť, priezvisko klientov G,L, M, N, O, S, Š, I,P,R,V,U, osvojenie Mgr. Eva Kozloková 405 A 4 058 / 2445 705 eva.kozlokova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí priezvisko klientov A,B,C,Č,D,E,F,H, CH,J,K,T,Z,Ž, osvojenie Mgr. Kristína Ištvánová 405 A 4 058 / 2445-705 kristina.istvanova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: B,D,M,N,T- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: B,D- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : B,D,Ď,M,N – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: B,D,M,N,T – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť:L,M,N,R – priezvisko mal. detí Bc. Lívia Vyhnalová 404 B 4 058 / 2445 703 livia.vyhnalova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: P,R,S,Z,U- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: P,R,S,Z,U- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny: P,R,S,T,Z,Ž,U – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: P,R,S,Z, – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: A,O,P,S,Z,T,V – priezvisko mal. detí Mgr. Regina Pischová 404 A 4 058 / 2445 704 regina.pischova@upsvr.gov.sk
Pestúnska starostlivosť: A,C,Č,E,F,G,O,V- priezvisko matky mal. detí Náhradná starostlivosť: A,C,Č,E,F,G,N,V- priezvisko matky mal. detí Ohrozené rodiny : A,C,Č,G,E,F,V – priezvisko matky mal. detí Poručníctvo: A,C,Č,E,F,G,V,U – priezvisko matky mal. detí Ústavná starostlivosť: B,C,Č,D,E,F – priezvisko mal. detí Mgr. Adriana Rojáková 404 A 4 058 / 2445 704 adriana.rojakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Marcela Sokolová 406 A 4 058 / 2445 706 marcela.sokolova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Diana Šarníková 406 A 4 058 / 2445 706 diana.sarnikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník PhDr. Lucia Vrbjarová 406 B 4 058 / 2445 707 lucia.vrbjarova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Vladimíra Tomovičová 406 B 4 058 / 2445 707 vladimira.tomovicova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Miroslava Šepíková 406 B 4 058 / 2445 707 miroslava.sepikova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím Ing. Mgr. Janka Švecová 408 B 4 058 / 2445 501 janka.svecova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Mgr. Matej Šiška Byt prízemie 058 / 2445 555 matej.siska@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Martina Vrábľová 505 B 5 058 / 2445 400 martina.vrablova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §50 Príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ Chyť sa svojej šance O3, Projekt PUPN Mgr. Jana Mečiarová 401 B 4 058-2445 402 jana.meciarova@upsvr.gov.sk
§32 ods 11 písm.d – náhrada cestovných výdavkov §53- Príspevok na dochádzku za prácou, §53a-Príspevok na podporu mobility za prácou, Prax pre mladých Bc. Lukáš Tolnai 402 A 4 058 / 2445 404 lukas.tolnai@upsvr.gov.sk
§§49,57 príspevok na začatie podnikania - samozamestnanie , Chyť sa svojej šance –opatrenie č.1- príspevok na začatie podnikania – samozamestnanie, Projekt PUPN Ing. Natália Braunová 402 A 4 058 / 2445 404 natalia.braunova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č.2, Projekt PUPN POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce Ing. Anton Seidl 401 A 4 058 / 2445 401 anton.seidl@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov Chyť sa svojej šance O2 Projekt PUPN Veronika Kovácsová 401 B 4 058 / 2445 402 veronika.kovacsova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov §53b-Príspevok na dopravu do zamestnania, §55-CHD/CHP, §56-Príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, §56a-Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní, §59–Príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov, CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, Projekt „Pomáhame odídencom“-Opatrenie č.4 Aktivácia ZUoZ – Opatrenie č.3 § 19a , §19b zákona č. 112/2018 Z.z. o soc.ekon, Projekt PUPN Ing. arch. Nataša Pásztorová 401 A 4 058 / 2445 401 natasa.pasztorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre občana §53-Príspevok na dochádzku za prácou A-K Projekt PUPN PhDr. Rita Hreňová 402 B 4 058 / 2445 403 rita.hrenova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov Aktvácia ZUoZ – Opartenie č.2 Prvá pomoc, POSKYTOVANIE PODPORY v čase skrátenej práce , Projekt „Pomáhame odídencom“-Opatrenie č.3 Ing. Dominika Fráková 407 A 4 058 / 2445 405 dominika.frakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 52 – príspevok na aktívnu činnosť pre obec, Projekt PUPN Mgr. Nikola Kožuchová 407A a 058 / 2445 405 nikola.kozuchova@upsvr.gov.sk
Publicita NP, ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP DEI III, NP Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne, NP Cesta na trh práce 3 – O1, O2, O3, NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ, NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa, Projekt „Pomáhame odídencom“ – O1, O2, Projekt „Pomáhame odídencom“-poradenstvo, Projekt - Aktivácia ZuoZ Bc. Ivana Klobušníková 505 A 5 058 / 2445 406 ivana.klobusnikova@upsvr.gov.sk
ESF - monitoring, riadenie výdavkov, NP Podpora Integračných podnikov, NP Vzdelávanie UoZ-2, NP IPV SP, NP Podpora ochrany detí pred násilím, NP Chyť sa svojej šance, NP Podpora zamestnanosti, Projekt „Pomáhame odídencom“ O3, O4, Projekt „Prax pre mladých“, Projekt PUPN Ing- Gabriela Smereková 407 A 4 058 / 2445 407 gabriela.smerekova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo Ing. Mgr. Ivan Repák 601 A 6 058 / 2445 310 ivan.repak@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, NP Aktivácia ZUoZ–Op. č.1 Mgr. Katarína Sentandrášiová 601 B 6 058 / 2445 311 katarina.sentandrasiova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas+/Kompas+ písm.: , L,Ľ,M,N,O,Ó,P,R,S,Š,T,Ť,U,Ú,V,Z,Ž Ing. Mária Kučeráková 602 B 6 058 / 2445 313 maria.kucerakova@upsvr.gov.sk
Poradca/koordinátor vzdelávania ZoZ v rámci Národného projektu – „Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ Ing. Silvia Gonosová 603 A 6 058/2445 320 silvia.gonoszova@upsvr.gov.sk
Koordinátor vzdelávania v rámci Národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“ Radka Murárová 603 A 6 058/2445 320 radka.murarova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo, §54 ods. 1 písm. d) – Repas+/Kompas+, písm.: A,B,C,Č,D,Ď, E,É,F,G, H,CH,I,Í,J,K Mgr.Janette Urcová 602 A 6 058 / 2445 312 janetta.urcova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci Národného projektu – „Individualizované poradenstvo pre ZUoZ“ Ing, Lenka Vrabcová 604 A 6 058-2445 316 lenka.vrabcova@upsvr.gov.sk
Odborný poradca v rámci Národného projektu – „Individualizované poradenstvo pre ZUoZ“ Mgr. Andrea Toporová 604 B 6 058-2445 317 andrea.toporova@upsvr.gov.sk
§ 44-§ 48 Vzdelávanie a príprava pre trh práce, §43 Odborné poradenské služby, § 42 ods. 2 písm. a) preventívne poradenstvo Mgr. Marian Gosť 606 B 6 058 / 2445 314 marian.gost@upsvr.gov.sk
Koordinátor vzdelávania v rámci Národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“ Daniela Gérecová 606 A 6 058 / 2445 315 daniela.gerecova@upsvr.gov.sk
Poradca v rámci projektu „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Mgr. Jana Adamová 607 A 6 058 / 2445 318 jana.adamova2@upsvr.gov.sk
Poradca – komunikátor v rámci projektu „Pomáhame odídencom - poradenstvo“ Svitlana Shelemba 607 A 6 058/ 2445 318 svitlana.shelemba@upsvr.gov.sk
Poradca v rámci projektu„Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Bc. Lucia Karabinošová 607 B 6 058/ 2445 319 lucia.karabinosova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Silvia Čatlošová 502 A 5 058 / 2445 800 silvia.catlosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 – Kameňany, Sirk, Turčok , Ratkovské Bystré, Hrlica Michaela Smereková 507 A 5 058 / 2445 802 michaela.smerekova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 – Jelšava, Ratková Bc. Lea Kováčová 507 A 5 058 / 2445 802 lea.kovacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 – Revúca, Revúčka, Muránska Zdychava, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota, ZŠ I.B. Zocha Revúca, ZS J.A.Komenského Revúca Mgr. Lenka Haviarová 507 B 5 058 / 2445 801 lenka.haviarova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 - Muráň, Muránska Lehota, Prihradzany, Gemerský Sad, Licince, Rybník Bc. Mária Istóková 507 C 5 058 / 2445 803 maria.istokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10- Muránska Dlhá Lúka, Muránska Huta, Šivetice, Magnezitovce, Sása, Ploské Ing. Milan Šturmankin 507 B 5 058 / 2445 801 milan.sturmankin@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 – Gemerské Teplice, Hucín, Chyžné, Lubeník, Rákoš, Nandraž Bc. Lucia Nemogová 507 C 5 058 / 2445 803 lucia.nemogova@upsvr.gov.sk

Agenda aktivačného centra - detašované pracovisko Tornaľa

Mierova 147, 982 01 Tornaľa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor §10 – Tornaľa, Polina, Chvalová, Žiar, Rašice, Levkuška, Skerešovo, Držkovce, Leváre Ing. Diana Renčoková T14 prízemie 047 / 2444 801 diana.renčokova@upsvr.gov.sk
Koordinátor §10 – Tornaľa, Gemerská Ves, Mestské služby Tornaľa, Gemer, Otročok Bc. Martin Svitek T14 prízemie 047 / 2444 801 martin.svitek@upsvr.gov.sk

Sekretariát

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretárka Janka Miklošková 303 A 3 058 / 2445 111 janka.mikloskova@upsvr.gov.sk

Kancelária riaditeľa

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVR JUDr. Igor Jároši 303 B 3 058 / 2445 100 igor.jarosi@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Mgr. Ľubica Gallová 201 A 2 058 / 2445 300 lubica.gallova2@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Ing. Lucia Juríčková 105 B 1 058 / 2445 500 lucia.jurickova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrola, sťažnosti Ing. Martina Kissimonová 504 A 5 058 / 2445 130 martina.kissimonova@upsvr.gov.sk
kontrola, agenda KM, OUS, Ing. Monika Vavreková 504 A 5 058 / 2445 110 monika.vavrekova@upsvr.gov.sk
kontrola Ing. Marcel Miartin 502 B 5 058 /2445 131 marcel.miartin@upsvr.gov.sk

Ekonomické oddelenie

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ing. Peter Lašan 306 B 3 058 / 2445 170 peter.lasan@upsvr.gov.sk
Všeobecná správa Ing. Peter Lengeň 301 B 3 058 / 2445 172 peter.lengen@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Ivana Andrášiková 306 A 3 058 / 2445 173 ivana.andrasikova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Ivana Dachová 306 A 3 058 / 2445 173 ivana.dachova@upsvr.gov.sk
Rozpočtovanie Ing. Daša Barnová 306 B 3 058 / 2445 170 dasa.barnova@upsvr.gov.sk
Finančná účtovníčka Jaroslava Mandalíková 307 A 3 058 / 2445 174 jaroslava.mandalikova@upsvr.gov.sk
Správa majetku , správa registratúry Ing. Štefánia Dachová 307 A 3 058 / 2445 174 stefania.dachova@upsvr.gov.sk
Autodoprava Ján Mandalík 301 B 3 058 / 2445 172 jan.mandalik@upsvr.gov.sk

Sekcia riadenia

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odbor informatiky Ing. Jaroslav Zán 302 A 3 058 / 2445 010 jaroslav.zan@upsvr.gov.sk
správca RSD, KIDS Ing. Eva Krjaková 504 B 4 058 / 2445 020 eva.krjakova@employment.gov.sk
späť