Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Revúca</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výberové konanie - Obecný úrad Sása
04. 10. 2018 viac
Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019 pre územný obvod ÚPSVR Revúca

V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 písm. e) bodu 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca zverejňuje, na základe schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2005 Z.z., plán vykonávania opatrení na rok 2019 pre svoj územný obvod.

28. 06. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac