Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Miroslava Nemogová 101 B 1 058 / 2445 510 miroslava.nemogova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce:Jelšava-Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Gemerský Sad, Revúca- Fándlyho, Zochova, Ružová, Reussova dotácie na stravu, školské pomôcky PhDr. Zuzana Kilíková 101 A 1 058 / 2445 511 zuzana.kilikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Sása, Muránska Dlhá Lúka, Revúca – Záborského, S.Chalupku, Dukl.hrdinov dotácie na stravu, školské pomôcky a na výkon osobitného príjemcu Mgr. Mária Tokárová 101 A 1 058 / 2445 511 maria.tokarova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce : Sirk, Licince, Bc. Božena Vargová 102 A 1 058 / 2445 512 bozena.vargova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Lubeník, Prihradzany, Ploské Revúca: Tomášikova, Jilemnického, Daxnerova, Fraňa Kráľa, Partizánska Mgr. Janka Herichová 102 B 1 058 / 2445 513 jana.herichova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Jelšava – okrem ulíc Tomášikova, Mníšanská, Štefánikova, Teplická, Muránska, Kejďak, Pri štadióne, Revúca-Šafárikova, Sládkovičova, Vajanského Ing. Dušana Belicová 102 B 1 058 / 2445 513 dusana.belicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemer, Držkovce, Chvalová, Polina, Revúca – Muránska, Kalinčiakova, Železničná, koordinácia rodinných dávok Mgr. Adriana Humeníková 103 A 1 058 / 2445 514 adriana.humenikova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Šivetice, Rákoš, Turčok, Leváre, Rašice, Žiar, Muránska Lehota, Revúcka Lehota, Revúca- B. Nemcovej, A.Hlinku, Nandrássyho, Hrebendova, Podjavorinskej, J. Kráľa, Škultétyho, Timravy, Maša, Kúpeľná, Okružná, Palkovičova, Tichá, M.R.Štefánika, Kukučínova Mgr. Nikola Čizmárová 103 A 1 058 / 2445 514 nikola.cizmarova @upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemerská Ves, Skerešovo, Otročok, Muránska Huta, Višňové, Revúca- Komenského, Mierova, Litovelská, Textorisovej, koordinácia rodinných dávok Mgr. Elena Kročková 103 B 1 058 / 2445 515 elena.krockova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce, Kameňany, Revúčka, Muránska Zdychava, Revúca: Jesenského, Bernolákova, Hviezdoslavova, Kollárova Ing. Mária Laciaková 106 A 1 058 / 2445 516 maria.laciakova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Licince, Bezdomovci Revúca: 1.slovenského gymnázia, 1. mája, Gen. Viesta, Remeselnícka Bc. Adriana Hanesovská 106 A 1 058/2445516 adriana.hanesovska@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Magnezitovce Revúca: ul. Strmá, J. Bottu, Magnezitárov, Dobšinského, Sv. Quirina, Štúrova, Kordoša Ing. Iveta Dolná 103 A 1 058 / 2445 514 iveta.dolna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Hucín, Chyžné, Revúca: Gen. Goliana, I. Krasku, T. Vansovej, Tajovského Ing. Lýdia Smutná 106 B 1 058 / 2445 517 lydia.smutna@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky a náhradné výživné: Ratková, Revúca - SNP, Jarná, Letná, Jesenná Ing. Simona Melicherová 106 B 1 058 / 2445 517 simona.melicherova@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie – priezvisko klientov: K-Z Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Gemerské Teplice, Mokrá Lúka, Hrlica, Nandraž, Rybník, Jelšava – Muránska, Pri štadióne Bc. Zuzana Hrbáľová 108 1 058 / 2445 777 zuznana.hrbalova@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie - priezvisko klientov: A-J Pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky, náhradné výživné obce: Muráň, Levkuška, Ratkovské Bystré, Jelšava – Kejďák Mgr. Sandra Bielska 108 1 058 / 2445 777 sandra.bielska@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Sedláková Michaela 105 A 1 058 / 2445 522 michaela.sedlakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Šmidtová Vladimíra 105 A 1 058 / 2445 522 vladimira.smidtova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Lucia Poprocká 105 A 1 058 / 2445 522 lucia.poprocka@upsvr.gov.sk
späť